علی ميرصادقی
16.4K subscribers
3.3K photos
907 videos
2 files
825 links
علی ميرصادقی
روان شناس و سخنران
متاسفانه وقت مشاوره ندارم
instagram.com/ali_mirsadeghi
02122677917
Download Telegram
to view and join the conversation
👈🏻 ذهن با ارزشت چرک نویس شده؟

▫️وقتی میگوییم هر از گاهی بنویسید برای این است نگذارید ذهن و فضای فکری با ارزش شما نقش کاغذ باطلهای پیدا کند که هرچی دلتان خواست در آن بنویسید‌.

▫️ذهن آنقدرها که ما فکر میکنیم بزرگ نیست که بتوانیم همه چیز را در آن نگه داریم.
انباری را هم که به موقع مرتب نکنید، هیچ چیز در آن پیدا نمیشود چه برسد به نورونهای عصبی.

▫️نوشتن درد دلها به ما کمک میکند ذهنمان سبکتر شود تا زمانی که دردها و گلایهها در ذهنمان هستند تمام تلاش خودشان را میکنند که بیان شوند؛ غوغا میکنند... داد میزنند...

▫️اما وقتی شما آنها را مینویسید تجربهای شبیه شنیده شدن توسط یک آدم و همدم را خواهید کرد، به همین خاطر است که نوشتن، شما را سبکتر میکند.
افرادی که مینویسند معمولا تمرکز بهتری دارند چون نوشتن فرصت تعمق و تحلیل بیشتری به آنها میدهد و به آنها اجازه میدهد که موضوعات را از نظر اهمیت طبقه بندی کنند.

▫️خیلی از افرادی که عادت به نوشتن دارند زمان کمی روی کارهای بیهوده میگذارند.
افرادی که مینویسند برنامهریزی بهتری دارند، اهداف بعدی را روشنتر میبینند، وقتی نتیجه نمیگیرند راهکارهای بهتری سراغشان میآید.

▫️کسانی که نمینویسند به جای اینکه ذهن با ارزششان را تبدیل به چرک نویس کنند از کاغذ که ارزانتر است برای نوشتن استفاده میکنند.
#مرحم_های_علی_میرصادقی
#مرحم۱۳۳
#شکوفایی

📍رسانهی مشاورهی علی میرصادقی
🌐Website: https://b2n.ir/w45799
🆔Channel: @ali_mirsadeghi
👈🏻 ذهن با ارزشت چرک نویس شده؟

▫️وقتی میگوییم هر از گاهی بنویسید برای این است نگذارید ذهن و فضای فکری با ارزش شما نقش کاغذ باطلهای پیدا کند که هرچی دلتان خواست در آن بنویسید‌.

▫️ذهن آنقدرها که ما فکر میکنیم بزرگ نیست که بتوانیم همه چیز را در آن نگه داریم.
انباری را هم که به موقع مرتب نکنید، هیچ چیز در آن پیدا نمیشود چه برسد به نورونهای عصبی.

▫️نوشتن درد دلها به ما کمک میکند ذهنمان سبکتر شود تا زمانی که دردها و گلایهها در ذهنمان هستند تمام تلاش خودشان را میکنند که بیان شوند؛ غوغا میکنند... داد میزنند...

▫️اما وقتی شما آنها را مینویسید تجربهای شبیه شنیده شدن توسط یک آدم و همدم را خواهید کرد، به همین خاطر است که نوشتن، شما را سبکتر میکند.
افرادی که مینویسند معمولا تمرکز بهتری دارند چون نوشتن فرصت تعمق و تحلیل بیشتری به آنها میدهد و به آنها اجازه میدهد که موضوعات را از نظر اهمیت طبقه بندی کنند.

▫️خیلی از افرادی که عادت به نوشتن دارند زمان کمی روی کارهای بیهوده میگذارند.
افرادی که مینویسند برنامهریزی بهتری دارند، اهداف بعدی را روشنتر میبینند، وقتی نتیجه نمیگیرند راهکارهای بهتری سراغشان میآید.

▫️کسانی که نمینویسند به جای اینکه ذهن با ارزششان را تبدیل به چرک نویس کنند از کاغذ که ارزانتر است برای نوشتن استفاده میکنند.
#مرحم_های_علی_میرصادقی
#مرحم۱۳۳
#شکوفایی

📍رسانهی مشاورهی علی میرصادقی
🌐Website: https://b2n.ir/w45799
🆔Channel: @ali_mirsadeghi