علی ميرصادقی
14.4K members
2.59K photos
616 videos
2 files
397 links
تاييديه وزارت ارشاد:
http://t.me/itdmcbot?start=ali_mirsadeghi
علی ميرصادقی
روان شناس و سخنران
نويسنده دومين كتاب انگيزشي جهان
مشاور تحصيلي و مربي تغيير و تحول
متاسفانه وقت مشاوره ندارم
admin:
instagram.com/ali_mirsadeghi
02122677917
Download Telegram
to view and join the conversation
💕روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند
روز و شب دارد
روشنی دارد
تاریکی دارد
کم دارد
بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام می شود بهار می آید ...
محمود دولت آبادی

شب خوش🙏🏻❤️

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
📍
بعضی وقتا باید زل بزنی توی چشمای ترس و بهش بگی از سر راهم برو کنار! من هر طور شده انجامش میدم.👊

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
خدایا....
🌷دلمان لک زده برای یک آغوش،
یک لبخند، یک خیال تخت...

🌺دلمان لک زده برای
یک زندگی آرام و معمولی...

🌷خدایا در آغوشمان بگیر
که خسته‌ایم،
🌺خدایا
خودت حال زمین را خوب کن.
که این روزا سخت محتاج
شاد بودنیم

شبتون در پناه پروردگار مهربان 🙏🏻❤️

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍چندمتر خونه داری⁉️

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
❤️
تا خـــدا هست،
هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود
که نشود تحملش کرد !
شدنی ها را انجام بده
و تمام نشدنی هایت را به خـــدا بسپار🍂

شب خوش 🌙❤️

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi

هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم

👤آبراهام لینکلن

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📍رابطه خوب چه رابطه ایه⁉️

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
💕زندگی را از کودکان بیاموزید: مثل کودکان بی دلیل شاد باشید،به چیزی دل نبندید،سریع آشتی کنید و کینه ای نباشید،همیشه مشغول کاری باشید و دلتان گرفت راحت گریه کنید.

شب خوش 🌙

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⁉️چرا من⁉️

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi