گپ 8
94 subscribers
615 photos
50 videos
2.06K links
فلسفه، ادبیات،متن، اشعار
🔹

ادرس سایت : www.gap8.ir که مورد صیانت قرار گرفت و فیلتر شد
مدیر کانال


@gharib811


@Miss_am7322


@F2022_400

@wwwgap8ir : ایدی کانال
Download Telegram
بهشت بزرگ ترین...
فریب برای جهنم کردن دنیاست

کشوری که نام...
قبرستان هایش بهشت است،

معلوم است مردمش در چه جهنمی
زندگی می کنند#صادق_هدایت
گدايان بهر روزی؛
طفل خود را کور می خواهند!

طبیبان جملگی؛
مخلوق را رنجور می خواهند!

همیشه مرده شویان؛
راضی اند بر مردن مردم

بنازم مطربان؛
چون جملگی مخلوق را مسرور میخواهند...


@wwwgap8ir
اندکی تفکر ...

مذهبی با دیوار راز و نیاز میکند و مذهب دیگربه دیوار سنگ میزند
دراورشلیم دیواری هست باستانی که یهودیان اعتقاد دارند از بقایای کاخ حضرت سلیمان است و نام ان کتل است هر سال هزاران نفر از یهودی و مسیحی به زیارت ان میروند با ان راز و نیاز میکنند و در جرز ان عریضه میگذارند .

درمکه دیواری هست که مسلمانان ان را جمره مینامند و اعتقاد دارند خانه ی شیطان درون ان است و هر سال تعداد بیشماری از مسلمانان به ان سنگ میزنند
هر سال تعداد زیارت کنندگان کتل رو به فزون است و هرسال تعداد سنگ زنندگان به جمره .
هیچ خردمندی درجهان بادیوار رازو نیاز نمیکند وهیچ عاقلی به دیوار به خاطر نفرت سنگ نمیزند
تنهامذهب است که خرد را زائل کرده که ادمی را واداربه عشق و تنفر از یک دیوار میکند
به راهی که اکثر مردم میروند بیشتر شک کن مردم فقط تقلید کورکورانه میکنند ازمتمایز بودن نترس انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است#صادق_هدایت
‏مائیم که از باده بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم

گویند سرانجام ندارید شما
مائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم
#مولانا
در این عمری که می‌دانی
فقط چندی تو مهمانی!
به جان و دل تو عاشق باش
رفیقان را مراقب باش!
مراقب باش تو به آنی
دل موری نرنجانی …
که در آخر تو می‌مانی و
مشتی خاک که از آنی …!
دلا یاران سه قسمند گر بدانی
زبانی اند و نانی اند و جانی
به نانی نان بده از در برانش
محبت کن به یاران زبانی
ولیکن یار جانی را نگه دار
به پایش جان بده تا می‌توانی ...
#مولانا
من از شبهای تاریک بدون ماه میترسم
نه از شیر و پلنگ از این همه روباه میترسم

مرا از جنگ رو در رو گریزی نیست
ولی از دوستان آب زیر کاه میترسم

من از صد دشمن دانای لامذهب نمیترسم
ولی از زاهد بی عقل نا آگاه میترسم
▪️همانقدر که ما به سادگی نیاکان خود

خندیدیم، روزی می آید که آیندگان به

خرافات ما خواهند خندید...!
#صادق_هدایت
ملتے که
شادی هایشان را
در مقابل
بهشت فروختند؛
قابل احترام نیستند
بلکه قابل ترحم اند !!!
#پائولو_کوئلیو
انسان هر چه سیاه روز تر باشد،
یا قومی هر قدر بینوا تر
و زیر پا افتاده ‌تر باشد،
امید اجر اُخروی و رویای بهشت
در دلشان ریشه‌ دار تر است !#فئودور_داستایوفسکی
من خدا را در قمقمه‌ی آب یافته‌ام،
در عطر یک گل، در خلوص برخی کتاب‌ها و حتی نزد بی‌دینان!!

اما تقریباً هیچ‌گاه وی را نزد آنانی که کارشان سخن گفتن از اوست، نیافته‌ام…
#کریستین_بوبن
▪️فرمانده؛
برید جلو
خدا با ماست....

سرباز؛
اگه خدا با ماست،
پس کی با اوناست،
که ما رو اینجوری دارن
تیکه پاره میکنن....؟!!دیالوگ فیلم = نجات سرباز رایان
ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩ
ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ

ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺴﭙﺮﺩﻧﺪ
ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺳﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ ؟

ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﭙﺎﻭﻝ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ!

ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﮒ ﻭ ﻧﻮﺍ ﺑﻮﺩ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ ﺩﺭﯾﻐﺎ ...
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻻﻻﯾﯽ برای ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ!

ﺍﯾﮑﺎﺵ ﺩﺭ ﺩﯾﺰﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﯾﺎ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﯿﺎ ﺑود#ایرج‌_میرزا
شیخی را گفتند:
ای شیخ عبا و عمامه خویش می فروشی؟

گفت:
صیاد اگر دام خود بفروشد به چه صید کند؟
#عبید_زاکانی
با شیخ از شراب حکایت مکن که شیخ،

تا خون خلق هست ننوشد شراب را...
#شهریار
#برشی_از_کتاب

در جامعه ی دیکتاتوری،
مدام بینِ انتخابِ درست و غلط،
تردید است. از یک سو،
با عملی که می‌دانند درست است،
جانِ خود را به خطر می‌اندازند
و از سوی دیگر،
با سکوت در برابرِ استبداد،
آرمانهایشان را می‌بازند.

بهتر است فریاد برآوریم و مرگِ خود را جلو بیندازیم
یا سکوت کنیم
و جان دادنِ تدریجیِ خود را
طولانی سازیم؟#بار_هستی
#میلان_کوندرا
مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمیشوند،

چرا که زن ها عاشق مرد های بد می شوند

و با مرد های خوب درد و دل میکنند ...
#ویکتور_هوگو
کسانی که به من می‌گویند تو به جهنم می‌روی و ما به بهشت، مرا خوشحال می‌کنند؛ چون مطمئن می‌شوم که با آن‌ها به یک جا نمی‌روم...
#مارتین_ترمن
خشم و نفرت از بین نمیرود
فقط از فردی به فرد دیگر منتقل میشود
نمایندگان اتومبیل،
اتومبیل می فروشند...
نمایندگان بیمه،
بیمه می فروشند...
و نمایندگان ملت...!؟#استانیسلاو_یرژی_لتس