گپ 8
94 subscribers
615 photos
50 videos
2.06K links
فلسفه، ادبیات،متن، اشعار
🔹

ادرس سایت : www.gap8.ir که مورد صیانت قرار گرفت و فیلتر شد
مدیر کانال


@gharib811


@Miss_am7322


@F2022_400

@wwwgap8ir : ایدی کانال
Download Telegram
نوشیدن اولین جرعه‌ از لیوان علوم طبیعی، تو را به یک بی ‌دین تبدیل می‌کند اما در انتهای این لیوان خدا منتظر تو است.#ورنر_هایزنبرگ
زندگی دو نیمه است:
نیمه اول در انتظار نیمه دوم و
نیمه دوم در حسرت نیمه اول .#اسپنسر_جانسون
درست زندگی کن و ایمان داشته باش که نیکی از تو به دیگران جاری خواهد شد
حتی اگر خود از آن نیکی‌ها آگاه نباشی.


#اروین_د_یالوم
بیرون کردن آدمهای منفی از زندگی ام
به این معنا نیست که از آنها متنفرم،
بلکه یعنی، برای خودم احترام قائلم!!!#آلدوس_هاکسلی
ﻧﺎﻇﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ :
ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ
ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ ﺑﺸﻨﻮﻥ. ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ.
ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ
ﻟﺲ ﺍﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،
ﻧﯿﻮﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﻪ ،
ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻬﺪ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ 7 ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻋﺮﺑﺪﻣﻮﻥ
ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻋﺬﺭ ﺑﺨﻮﺍﯾﻢ...
ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻭ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﻢ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺗﻮ،
ﻭﻟﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ یا لس آنجلس آیا ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﻣﻮﻧﻮ؟!

آیا ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻨﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ
ﺗﻮ ﺩﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ١١ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ؟
ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯿﻢ:
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﯼ!
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ!
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﮔﺸﻨﮕﯽ!
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻮ ﺩﺷﻤﻨﯽ !
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ : ﻣﺮﮒ...
واقعا مرگ بر او. . .

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﻡ ،ﭼﺮﺍ ﮐﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ،ﺩﭼﺎﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻟﻬﯽ !.. ﻣﺮﺽ ﮐﻪ ﯾﮑﯿﺴﺖ ! ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ

تو کانادا نزدیک عید که میشه همه قیمت ها میاد پایین تا همه بتونن خرید کنن.
غذای شب عیدشون هم بوقلمونه. قیمتش از 20 دلار میاد به 5 دلار تا همه شاد باشن و کسی احساس فقر نکنه.
تو مملکت ما 4 ماه مونده به عید, قیمت برخی اجناس دوبرابر شده. وای به حال شب عید.
کاش ما هم کافر و بی دین اما انسانیت داشتیم..
مــــرد باشی یا زن فرقی نمیکند . . .
مـرگ تمامت میکند
انســــان باش
تا جاودانه زندگی کنی ..

#ناشناس
مدرنیته ، یعنی قداست زدائی
جامعه مدرن، جامعه ای که در آن ،هیچ کس، هیچ نهادی مقدس نیست.
همه کس، همه نهادها، خطاپذیر و نقد پذیرند.#ماکس_وبر
اگر می‌خواهی شادی را بیابی، به آنان که در رنج هستند کمک کن.
مهر ورزیدن حتی کوچک، مثل یک موج تا ابد در جهان منتشر می‌شود و راه خود را برای بازگشت به تو پیدا خواهد کرد.#ساندرا_راجرز
در بحث با فردی با هوش
برنده شدن
خیلی سخته
اما در بحث با یک احمق
برنده شدن
نزدیک به غیر ممکنه!#دون_ژوان
سخنرانی فراموش نشدنی #ویکتور_هوگو در مجلس فرانسه


برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن جای کشیش در کلیسای خودش باشد
و جای دولت در مراکز کار خودش!
نه حکومت در موعظه مذهبی کشیشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشد.

برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن همچنانکه قرن گذشته ما قرن اعلام تساوی حقوق مردان بود. قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوقی زنان با مردان باشد.

برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن آموزش عمومی و رایگان، از دبستان
گرفته تا کلژدوفرانس، همه جا راه را به یکسان بر استعدادها و آمادگی ها بگشاید.
هرجا که فکری باشد کتابی نیز باشد.
نه یک روستایی بی دبستان باشد، نه یک شهر بی دبیرستان، نه یک شهرستان بی
دبیرستان!

برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که
در آن بلای ویرانگری بنام گرسنگی جایی نداشته باشد.
شما قانونگزاران، از من بشنوید که :

فقر آفت یک طبقه نیست، بلای همه جامعه است .بلای همه ی جامعه

رنجِ فقر رنج یک فقیر نیست، ویرانی یک اجتماع است.

فقر بدترین دشمن نظم و قانون است.
همیشه فردایی نیست
تا زندگی فرصت دیگری
برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد،
کسانی را که دوست داری
همیـشه کنارخود داشته باش ؛
و بگو چقدر به آن‌ها علاقه و نیاز داری،
مراقبشان باش


#گابریل_گارسیا_مارکز
حقیقت ندارد
زمانی که انسان پیر می‌شود
از رویاهایش دست می‌کشد
بلکه
انسان زمانی که
از رویاهایش دست می‌کشد
پیر می‌شود .#گابریل_گارسیا_مارکز
ظالمان از قلب مردم ، عشق را دزدیده اند ..
خنده را از لب گرفته ، گریه را بخشیده اند ..

گفته بودند خنده بر هر درد بی درمان ، دواست ..
این دوا از ما گرفته ، درد را بخشیده اند ..

آن چنان در غم گرفتاریم و از هم ، بی خبر ..
چون که رسم عاشقی را از جهان ، برچیده اند ..

در زمان ما محبت پیشه ای ، پر سود نیست ..
هر که شد کارش محبت ، دیگران خندیده اند ..

تکه ای از سنگ شد ، یک گوهر کمیاب و ناب ..
سنگ را قیمت نهاده ، جای دل بخشیده اند ..
سه چیز برای شاد بودن حیاتی است!

کاری برای انجام دادن،
کسی برای دوست داشتن،
و امیدی به فردای بهتر...#توماس_اديسون
با نیروهای درونت نجنگ
آنها را کنترل نکن
اصلا قادر به کنترل آنها نیستی
فقط آنها را درک کن و بفهم
ادراک یک تلاش نیست
واقعه ای خود انگیخته است.#اشو
خدایا برای همسایه که نان مرا ربود نان!

برای عزیزانی که قلب مرا شکستن مهربانی!
برای کسانی که روح مرا آزردند بخشش!

و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم

#دکتر_شریعتی
بوسه ای که قلبت را لمس نکند ،

تنها دهانت را کثیف کرده !!!
#آل_پاچینو
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در این ویران سرای درد و ماتم
خدا یا زندگی را زیرو رو کن
دمی بردار چشم از هستی خود
کمی با بنده هایت گفتگو کن

#حسین_پناهی
وقتی دیدم درشکه را اسب می کشد.
و انعام را درشکه چی میبرد
و به چشمان اسب چشم بند زده
بر دهانش پوزبند
تا کم ببیند و کم بخورد ودم نرند!
همه چیز را فهمیدم...
تداعی تراژدی غم انگیز زندگی فلاکت بار مردم نگون بختی که روی گنج نشسته اند
ولی از جهل و فقر بد بختی رنج می برند...
#صادق_هدایت
ماری که نتواند پوست اندازی کند
محکوم به مرگ است ...

ذهنی هم که نگذارد عقایدش را
تغییر دهند ماهیت خود را
از دست می‌دهد ...
#فریدریش_نیچه