مترور
1.73K subscribers
962 photos
26 videos
341 files
1.09K links
کانال آموزشی مهندس_مترور جعفرزاده، مدیر تارنمای مترور،
نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان
www.metror.ir
09038381937
آی دی مدیر کانال:
@metror_ir
کانال پشتیبان:
@metror1
Email: metror.civil@gmail.com
Download Telegram
با درود
تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات
https://dotic.ir/news/16419
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات» طی نامه شماره ۳۶۸۵۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات (طبقه‌ بندی معاملات‌) مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ به شرح زیر است:
معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قيمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ می شوند.
الف (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)- معاملات کوچک: معاملاتی که * به قیمت ثابت سال ۱۴۰۳ * مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو ميليارد و یک صد ميليون (۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال باشد.
ب (اصلاحي ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بيشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک ميليارد (۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تجاوز نکند.
پ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ بیست و یک ميليارد (۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال باشد.
تبصره ۱ ـ وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی مکلف‌ است‌ در ابتدای هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را بر اساس‌ شاخص‌ بهای کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ايران‌، جهت‌ تصويب‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ پيشنهاد نمايد.
تبصره ۲ ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی واحد متقاضی معامله‌ می باشد.
تبصره ۳ ـ مبلغ‌ يا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر يک‌ از نصاب‌ های فوق‌ نبايد با تفکيک‌ اقلامی که‌ به‌ طور متعارف‌ يک‌ مجموعه‌ واحد تلقی می شوند، به‌ نصاب‌ پايين‌ تر برده‌ شود.
#قانون_برگزاری_مناقصات
#نصاب_معاملات
#نصاب_معاملات_۱۴۰۳
مصوبه 36851 به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
مترور
با درود تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات https://dotic.ir/news/16419 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران درخصوص…
با درود
نصاب معاملات سال 1403 چون روال سال های گذشته ؛ تصویب و ابلاغ گردید.
و باز هم به مانند سال های پیش، واژه مهم "قیمت ثابت" که در متن ماده 3 قانون برگزاری مناقصات به روشنی آمده و به کاربرده شده است در این مصوبه از قلم افتاده است.
پیشتر و بارها بر نقش این کلمه کلیدی و اثرگذار در نصاب معاملات ، جستارهایی را در کانال مترور نوشته ام ، نخستین آن این مطلب بوده است:
https://t.me/metror/3898
ریزه کاری ها مهم اند.
در مقام مقرره نویس و کارشناس باید به آنها دقت نماییم.
جزئیات مهم است.
#نصاب_معاملات
#قیمت_ثابت
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
📊 نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
در اردیبهشت ماه ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 243.0 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.8 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.0 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 37.0 درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.
شعار نصف کردن تورم سالانه و تک رقمی نمودن آن به دولت بعدی رسید.
و مردمان این سرزمین همچنان دوره می کنند شب را و روز را ، هنوز را.
نرخ تورم سالانه در دو ماه نخست سال ۱۴۰۳ ، اعلامی مرکز آمار به قرار زیر است :
۱- فروردین ماه :  ۳۸.۸٪
۲- اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : ۳۷٪
#مرکز_آمار
#تورم
#تورم_کمرشکن
#دولت_های_تکراری
#شعارهای_تکراری
#بی_عدالتی
#مدیریت_ادعا
#اردیبهشت_1403
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
https://t.me/tapswap_mirror_bot?start=r_108927905 🎁 +2.5k Shares as a first-time gift

دریافت کوین از TapSwap
با درود
📃🖊 پیش نویس دستورالعمل اجرایی بررسی اندازه سازگاری پروژه‌ها با مشاركت عمومی-خصوصی (غربالگری)
https://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/NewsView.aspx?mdid=244
متن خبر:
با درود و احترام
خواهشمند است ضمن بررسي پيش‌نويس «دستورالعمل اجرايي بررسي اندازه سازگاري پروژه‌ها با مشاركت عمومي خصوصي (غربالگري)» نظرات ارزشمن خود را تا 15خرداد 1403 به نشاني زير ارسال فرماييد ‌:‌
Nezamfanni@chmail.ir

متن پيش‌نويس يادشده در لينك پايين اطلاعيه ارائه شده است
فایل های ضمیمه:
که البته قابل دانلود نمی باشد( بنده که موفق به دانلود فایل نشدم
ارجمندان اگر موفق به دانلود شدید در بخش کامنت ها و گروه مترور ارائه نمایید).
@metror1
#مشارکت_عمومی_خصوصی
#اندازه_سازگاری_پروژه_ها
کامیاب باشند
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror
نامه شماره 6515 مورخ 1403/3/1
به : جناب آقای دکتر قانع فر
ریاست محترم امور نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع : نحوه محاسبه مابه التفاوت بهای قیر 👇
با درود
متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور– اردیبهشت 1403
https://amar.org.ir/news/ID/15309/aghlam-khoraki-shahri-2-1403
#مرکز_آمار
#متوسط_قیمت
#اقلام_خوراکی
#اردیبهشت_1403
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
📃ضريب تعديل حق‌الزحمه تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۲ نسبت به تعرفه سال ۱۴۰۱ ؛
https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5884

این ضریب ها برای فصل های یکم تا سوم۱.۴۷ ، فصل چهارم ۱.۵۰ و برای فصل های پنجم و ششم تعرفه ۱.۵۵ می باشد و به کارکردهای از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ قابل اعمال هستند.
#تعرفه_خدمات_ژئوتکنیک
#ژئوتکنیک_1402
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror
نامه شماره 44799 به تاریخ 1403/3/13 جناب آقای دکتر مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک ها، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران که به منظور رعایت قوانین بهبود فضای کسب و کار که با توجه به نامه شماره 6516 مورخ 1403/3/7 انجمن شرکت های راه سازی ایران در اعتراض به نحوه پرداخت حق الزحمه حمل مصالح ساختمانی مصرفی پروژه های عمرانی و مواد معدنی در شبکه جاده ای کشور صادر گردیده است.👇
با درود
در میان گیر و دارهای انتخابات ،
بانک مرکزی بدون سر و صدا و بعد از ۶ سال نرخ دلار را از تاریخ ۱۲ خرداد ماه به صورت رسمی در تارنمای خود از ۴۲۰۹ تومان به بیش از ۳۷۰۰۰ تومان افزایش داد!
اطلاعیه بانک مرکزی :
نرخ محاسباتی و نمایه‌ای که معاملاتی محسوب نمی‌شود!
https://www.cbi.ir/showitem/29925.aspx
لذا نرخ اعلامی، تنها یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود. به عبارتی این نرخ صرفاً حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی است.
نکته حائز اهمیت آن است که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تأمین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه می‌نماید و با توجه به اینکه وزن بازارها بر اساس سابقه سی روز کاری گذشته لحاظ می‌شود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی می‌تواند تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف بازار ارز را منعکس نماید.
#بانک_مرکزی
#نرخ_دلار
#میانگین_موزون
کامیاب باشند
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror
با درود
قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها :
https://media.dotic.ir/uploads/org/2024/06/10/171802763695269100.pdf
#شفافیت
امید که تبصره ها بر اصل این قانون چیره نشوند!
کامیاب باشند
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror
با درود
🏦نرخ سود و تسهیلات بانکی همچنان مانند سال 1402 می باشد و تغییری نیافته است ؛
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
1- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: 5٪
2- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12%
3- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17%
4- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 20.5%
5- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: 21.5%
6- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 22.5%
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می‌شود.
پ.ن= نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیز توسط مرکز آمار ۳۸٪ اعلام شده است.
#بانک_مرکزی
#سود_سپرده
#نرخ_سود_تسهیلات_عقود
کامیاب باشند
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror
با درود
چنانچه در مدت پیمان ، کارفرمایی به هر سبب تصمیم بگیرد که روش پرداخت را از پرداخت نقدی به اسنادی (مانند اسناد خزانه) تغییر دهد در این حالت باید دو طرف به موارد زیر توجه نمایند ؛
روش پرداخت از نقد به اسناد ،  به خودی خود یک تغییر در پیمان محسوب و بر روی بخش هایی از پیمان اثر گذاشته و سبب تغییراتی در آنها می گردد که باید این اثرات ، و تغییرات حاصل از آنها بررسی و نتیجه به صورت الحاقیه ای با امضای دو طرف به پیمان الحاق گردد؛
برخی از این موارد عبارتند از :
مبلغ پیمان ( به سبب تغییر هزینه های بالاسری ، ضریب پیمان و ... ) ، مدت پیمان ، برنامه زمانی تفصیلی، روش پرداخت ، تعدیل مبلغ پیمان ، احتمال تغییر در وندورها و منابع ، کیفیت اجرا و مواردی دیگری همچون ایجاد رانت و یا پولشویی را نیز در این تغییر ، باید مورد بررسی قرار داد زیرا تغییر روش پرداخت از واریز وجه به حساب پیمانکار با ایجاد چرخه جدیدی در تامین مالی ، کنترل های پیچیده و سنجیده تری را ایجاب می نماید.
از سوی دیگر صدور هر الحاقیه ای با طی یک روال قانونی و با اخذ توافق دو طرف حاصل می گردد و به آن اعتبار می بخشد.
از این رو نخست و پیش از هر اقدامی،  در پی دریافت نامه کتبی کارفرما مبنی بر تغییر روش پرداخت ، پیمانکار نیز باید شرایط خود برای پذیرش آن را به صورت مکتوب به کارفرما ارائه یا دست کم هرگونه تغییر در شرایط پرداخت از سوی کارفرما را منوط به اخذ توافق با پیمانکار نماید.
توجه نمایید که هر دو طرف تمام اثرات این تغییر را بر روی مفاد پیمان و اسناد و مدارک و خروجی آنها، بررسی و تغییرات حاصل از این اثرات را در پیشنهاد خود لحاظ و برای مذاکره و توافق به طرف مقابل اعلام نمایند.
هر تغییری در پیمان باید با طی روال قانونی آن و توافق دو طرف حاصل و اعمال گردد.
#شرایط_عمومی_پیمان
#تغییر_شرایط_پیمان
#روش_پرداخت
#پرداخت_وجه
#پرداخت_اسنادی
#توافق
#رعایت_مقررات
#اصول_کارشناسی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
🖌پرسش و پاسخ #سازمان_تامین_اجتماعی به شماره 5000/1403/3 به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ :
🧮منظور نمودن معادل حق بیمه پرداختی موضوع ماده 41 قانون تامین اجتماعی توسط پیمانکاران فرعی بخش اجرایی در پیمان های به روش EPC و PC ، به حساب بستانکار حق بیمه محاسباتی پیمانکار اصلی ، بلامانع می باشد.
و پرسش و پاسخ در مورد حق بیمه در حالت مفاصاحساب.
#حق_بیمه
#پیمانکاران_فرعی
#قرارداد_اصلی
#قرارداد_EPC
#بخش_اجرا
#مفاصاحساب
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror
@METROR_ne_keraye_mashinalat_1402-02-sal.xlsx
62.2 KB
درود
💵🚜 کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی استان تهران - نیمه دوم و سال 1402
#مرکز_آمار_ایران
#کرایه_ماشین_آلات
#نیمه_دوم_1402
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror
با درود
دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری
به دید بنده نکته جالب آن ماده ۷ این بخشنامه ؛ بررسی ضرورت وجودی هر سازمان در هر ۵ سال یک بار است.
گرچه همین امر در یک سیستم ناکارآمد می تواند در پایان ۵ سال ، به حذف نهادهای سالم منجر گردد!
#بازنگری
#بازبینی
#اصول_کارشناسی
#مدیریت_کلان
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror