علی ميرصادقی
15.3K members
3.09K photos
763 videos
2 files
503 links
تاييديه وزارت ارشاد:
http://t.me/itdmcbot?start=ali_mirsadeghi
علی ميرصادقی
روان شناس و سخنران
متاسفانه وقت مشاوره ندارم
instagram.com/ali_mirsadeghi
02122677917
Download Telegram
to view and join the conversation
🌸اگر بیشتر ویژگیهای تو بد است
خودت بودن به معنی #بد_بودن است‌‌
پس دیگر لازم نیست به این آدمها بگوییم
خودت باش؛ بهتر است بگوییم
بد باش!!‌
شهامتِ بودن یعنی #نقاط_ضعف و قوتت را با هم دوست داشته باشی و برای این کار لازم است هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت #خودمان را بپذیریم‌‌
‌‌
#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi