دبستانهای نسل کارا
229 subscribers
4.2K photos
374 videos
80 files
115 links
هدف: تربیت نسل کارا و مسئولیت پذیر

آدرس: جاده شاهگلی، فلکه خیام، ۳۵ متری سینا، پلاک ۱۲۵

ارتباط با مدیریت: bay56@
Download Telegram
to view and join the conversation
۲۳ مهر ۱۴۰۰
۱۵ اکتبر ۲۰۲۱
۸ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۲۴ مهر ۱۴۰۰
۱۶ اکتبر ۲۰۲۱
۹ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۲۵ مهر ۱۴۰۰
۱۷ اکتبر ۲۰۲۱
۱۰ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۲۶ مهر ۱۴۰۰
۱۸ اکتبر ۲۰۲۱
۱۱ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۲۷ مهر ۱۴۰۰
۱۹ اکتبر ۲۰۲۱
۱۲ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۲۸ مهر ۱۴۰۰
۲۰ اکتبر ۲۰۲۱
۱۳ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۲۹ مهر ۱۴۰۰
۲۲ اکتبر ۲۰۲۱
۱۴ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۳۰ مهر ۱۴۰۰
۲۳ اکتبر ۲۰۲۱
۱۵ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۱ آبان ۱۴۰۰
۲۴ اکتبر ۲۰۲۱
۱۶ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۲ آبان ۱۴۰۰
۲۵ اکتبر ۲۰۲۱
۱۷ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۳ آبان ۱۴۰۰
۲۶ اکتبر ۲۰۲۱
۱۸ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۴ آبان ۱۴۰۰
۲۷ اکتبر ۲۰۲۱
۱۹ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۵ آبان ۱۴۰۰
۲۸ اکتبر ۲۰۲۱
۳۰ صفر ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۶ آبان ۱۴۰۰
۲۹ اکتبر ۲۰۲۱
۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۷ آبان ۱۴۰۰
۳۰ اکتبر ۲۰۲۱
۲۲ ربیع الاول ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۸ آبان ۱۴۰۰
۳۰ اکتبر ۲۰۲۱
۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۹ آبان ۱۴۰۰
۳۱ اکتبر ۲۰۲۱
۲۴ ربیع الاول ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱ نوامبر ۲۰۲۱
۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۱۱ آبان ۱۴۰۰
۲ نوامبر ۲۰۲۱
۲۶ ربیع الاول ۱۴۴۱


@nasl_e_kara
۱۲ آبان ۱۴۰۰
۳ نوامبر ۲۰۲۱
۲۷ ربیع الاول ۱۴۴۱


@nasl_e_kara