علی ميرصادقی
15K members
3.04K photos
736 videos
2 files
481 links
تاييديه وزارت ارشاد:
http://t.me/itdmcbot?start=ali_mirsadeghi
علی ميرصادقی
روان شناس و سخنران
نويسنده دومين كتاب انگيزشي جهان
مشاور تحصيلي و مربي تغيير و تحول
متاسفانه وقت مشاوره ندارم
admin:
instagram.com/ali_mirsadeghi
02122677917
Download Telegram
to view and join the conversation
زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعت هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
امروز صبح
چشم که باز کردی، به جای فکر کردن به جای خالیش، به همه کسانی که با تمام وسعت قلبشان، کنارت هستند فکر کن ...
صبح امروز را تو به خیر کن، با نگریستن داشته هایت و پذیرش آنچه دیگر از دست رفته است ...

سفرت سلامت مسافر امروز

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
پادکست "زندگی قشنگه اما دردهای همیشگی داره"
علی میرصادقی

🗣From: Ali Mirsadeghi
📷Instagram: https://bit.ly/3mH8fk6
🌐Website: www.alimirsadeghi.com
🆔Channel: @ali_mirsadeghi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‌‌ویدیو رو ببینید لذتش رو ببرید ، خیلی میتونه براتون مفید باشه

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
برخیز آغوشت را از صبح پر کن
آغاز شو مانند روزهای آفتابی ...
جهان منتظر بانگ سلام های آشنای توست ...
پس عاشقانه و بلند به زندگی امروزت سلام کن ...
سلام زندگی
روزتون بخیر ...

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
پادکست "چه کسی یه احساس ارزشمندی مناسب داره"
علی میرصادقی

🗣From: Ali Mirsadeghi
📷Instagram: https://bit.ly/3mH8fk6
🌐Website: www.alimirsadeghi.com
🆔Channel: @ali_mirsadeghi
اگر جواب هر جفایی، بدی بود که داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب می شد!

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
پادکست "شش فعل رابطه خراب کن"
علی میرصادقی

🗣From: Ali Mirsadeghi
📷Instagram: https://bit.ly/3mH8fk6
🌐Website: www.alimirsadeghi.com
🆔Channel: @ali_mirsadeghi
هرکس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش ...
نگذار برخورد نادرست آدمها،
اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند.

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‌‌🔸️تو ویدیو امروز بهتون از اولین قدم برای جلب اعتماد میگم
اینکه اول باید به طرف مقابلت اعتماد داشته باشی تا اون هم به شما اعتماد کنه‌‌
🔸️حالا ممکنه طرف مقابل، مشتری تو باشه که قصد داری اعتمادش رو جلب کنی

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
پادکست "روابط جنسی"
علی میرصادقی

🗣From: Ali Mirsadeghi
📷Instagram: https://bit.ly/3mH8fk6
🌐Website: www.alimirsadeghi.com
🆔Channel: @ali_mirsadeghi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‌سلام عزیزان‌‌
🔻در ویدیو امروز درباره روابط جنسی صحبت کردم.

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
اگر نمیتوانی شخص مثبت زندگی کسی باشی ...
اگر برای یاد دادن همان خوبی هایی که خودت بلدی، ناتوان هستی
اگر خوبی کردی و بدی دیدی
کنار بکش ...
اما بد نشو
صبح بخیر

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi
پادکست "مهربانی"
علی میرصادقی

🗣From: Ali Mirsadeghi
📷Instagram: https://bit.ly/3mH8fk6
🌐Website: www.alimirsadeghi.com
🆔Channel: @ali_mirsadeghi
چتر، باریدن را متوقف نمیکند
اما میتواند باعث شود زیر باران بایستیم
اعتماد به نفس شاید موفقیت نیاورد،
اما به ما قدرتی میدهد که بتوانیم
با هر نوع چالشی روبرو شویم ...
روز بخیر

#علی_میرصادقی‌‌‌‌‌‌‌‌

رسانه ی مشاوره ی علی میرصادقی
🆔 @ali_mirsadeghi