شمش فولادی(اسپاد فولاد)
1.96K subscribers
8.45K photos
19 videos
873 files
19.6K links
اسپاد فولاد آسيا
🔴تامين كننده مواد اوليه كارخانه های ذوب و نورد فولادی (آهن اسفنجی،شمش فولادی،فرو آلياژ و...)
🔴خرید و فروش کلیه مقاطع فولادی
🔴اولین کانال تلگرامی و بورس شمش فولادی کشور
۰۲۱-۴۵۲۱۲
۰۲۱-۴۵۲۰۷۰۰۰
www.spadfoulad.com
Download Telegram
تولیــدکننــــده : #صنایع_صدرا_ذوب
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۵,۳۱۳ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۵,۳۱۳ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #تولیدی_فولاد_اسپریس_تجارت
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۲۴۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۴.۰۸٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۲۸,۵۹۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_خوزستان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۵۰۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۱,۷۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۸,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۸,۵۰۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_و_ریخته_گری_فولاد_سفید_دشت
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_سپهر_سبلان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۵۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۷.۵۶٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۵,۹۸۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #تعاونی_پولاد_شمش_ایساتیس
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۳۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۴,۱۷۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۳۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۵۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۴,۱۷۷ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #صبا_راد_محور
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (100*100)5sp
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۵,۳۱۳ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۲۵ تن
حجــم معاملــه : ۱۲۵ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۵,۳۱۳ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #اطمینان_فولاد_اسپادان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۴,۱۶۹ ریال
تقاضــای اولیه : ۷۸۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۳.۰۸٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۳۱,۰۶۸ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #آهن_و_فولاد_ارفع
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۶,۵۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۸,۶۹۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #گسترش_خدمات_آتیه_اندیشان_سپهر_شرق
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۳۴۸ ریال
تقاضــای اولیه : ۲,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۸,۳۴۸ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #جهان_فولاد_سیرجان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۳,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۷,۸۱۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲,۴۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۲۷,۸۱۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۳,۶۴۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۹,۵۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۴,۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۳,۶۴۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #غلتک_سازان_سپاهان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۵,۳۱۳ ریال
تقاضــای اولیه : ۹,۲۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۷.۱۴٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۱,۴۰۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #شرکت_فولاد_زرند_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۴,۷۳۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۱,۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱.۹۱٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۱۸,۸۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۳,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۹,۱۲۰ تن
حجــم معاملــه : ۳,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱۱.۲۲٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۴,۲۸۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : میلگرد 14,16-A3
حجــم عرضــه : ۱۸,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۴۱,۹۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۸,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۸,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۴۱,۹۸۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۷,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۹,۶۳۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۴,۰۸۰ تن
حجــم معاملــه : ۷,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱۲.۶۳٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۷,۳۷۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_خوزستان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۸,۵۰۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۱,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱۲.۰۷٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۵۶,۰۷۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : میلگرد 18 - A3
حجــم عرضــه : ۲۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۴۱,۹۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۲,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۲,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۴۱,۹۸۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : میلگرد 18 - A3
حجــم عرضــه : ۲۷,۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۴۱,۹۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۷,۵۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۷,۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۴۱,۹۸۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com