شمش فولادی(اسپاد فولاد)
2.15K subscribers
8.92K photos
19 videos
977 files
20.9K links
اسپاد فولاد آسيا
🔴تامين كننده مواد اوليه كارخانه های ذوب و نورد فولادی (آهن اسفنجی،شمش فولادی،فرو آلياژ و...)
🔴خرید و فروش کلیه مقاطع فولادی
🔴اولین کانال تلگرامی و بورس شمش فولادی کشور
۰۲۱-۴۵۲۱۲
۰۲۱-۴۵۲۰۷۰۰۰
www.spadfoulad.com
Download Telegram
تولیــدکننــــده : #مجتمع_فولاد_آذر_آبادگان_ارس
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۶,۷۰۷ ریال
تقاضــای اولیه : ۶,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۴.۸۲٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۸,۱۱۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #مجتمع_فولاد_نفیس_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۴۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۷,۱۰۹ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۲۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۴۰۰ تن
متوسط رقابت : ۳.۲۵٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۴,۸۱۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #پارمیدا_پولاد_ایساتیس
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۶۵۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۵,۱۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۹۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۶۵۰ تن
متوسط رقابت : ۲.۲۷٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۰,۵۱۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_بوتیای_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۷,۱۰۹ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۸۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۳۷,۱۰۹ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #آهن_و_فولاد_ارفع
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۵,۱۲۶ ریال
تقاضــای اولیه : ۴,۴۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۵.۰۲٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۶,۹۴۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۴/۲۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_خوزستان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۶,۹۱۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۱,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱۰.۲۲٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۶۱,۱۳۱ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۴/۲۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #شرکت_معدنی_وصنعتی_چادرملو
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150
حجــم عرضــه : ۳,۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۶,۶۴۳ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۸,۳۷۵ تن
حجــم معاملــه : ۳,۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۲۲.۵۸٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۹۰,۰۷۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : شمش چدن
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۹۲,۶۱۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۶۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۸۶٪🔺
نــــرخ میانگین : ۱۹۴,۲۶۷ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_آلیاژی_ایران
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۲۷,۷۱۹ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۵۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۶.۰۷٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۱,۵۵۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۵,۸۰۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۶,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۲.۳۰٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۴۱,۲۳۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : میلگرد آلیاژی A3-12
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۸۱,۴۶۶ ریال
تقاضــای اولیه : ۵,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۸۱,۴۶۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_مبارکه_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : ورق گرم HR
حجــم عرضــه : ۲۴۰,۰۲۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۵۲,۳۶۳ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۶۶,۹۷۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۴۰,۰۲۰ تن
متوسط رقابت : ۴۱.۱۹٪🔺
نــــرخ میانگین : ۳۵۶,۳۰۸ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۳۵,۸۰۴ ریال
تقاضــای اولیه : ۴,۵۶۰ تن
حجــم معاملــه : ۴,۵۶۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۳۵,۸۰۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
قیمت آهن اسفنجی، شمش فولادی و میلگرد - یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

@SpadFoulad | spadfoulad.com