شمش فولادی(اسپاد فولاد)
2.12K subscribers
8.79K photos
19 videos
948 files
20.5K links
اسپاد فولاد آسيا
🔴تامين كننده مواد اوليه كارخانه های ذوب و نورد فولادی (آهن اسفنجی،شمش فولادی،فرو آلياژ و...)
🔴خرید و فروش کلیه مقاطع فولادی
🔴اولین کانال تلگرامی و بورس شمش فولادی کشور
۰۲۱-۴۵۲۱۲
۰۲۱-۴۵۲۰۷۰۰۰
www.spadfoulad.com
Download Telegram
تولیــدکننــــده : #مجتمع_تولیدی_و_صنعتی_شمش_منطقه_آزاد_انزلی
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۴۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱.۳۶٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۷,۴۱۷ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_مبارکه_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : ورق گالوانیزه G
حجــم عرضــه : ۱,۸۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۴۴۴,۱۱۲ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۸۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۴۴۴,۱۱۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_و_نورد_زرفام
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (130*130)3SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۶,۲۷۸ ریال
تقاضــای اولیه : ۴۸۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۱۱٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۶,۵۰۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۴,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۶,۴۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۴,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۲.۱۱٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۸,۹۴۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_سیرجان_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۱,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۲,۷۴۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۲۷٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۳,۲۸۳ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #سپند_صنعت_کاوه_ظفر_بناب
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲,۵۲۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۶,۰۰۱ ریال
تقاضــای اولیه : ۷۶۰ تن
حجــم معاملــه : ۷۶۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۶,۰۰۱ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_خوزستان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۴۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۵,۹۶۸ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۸,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۵,۹۶۸ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #گسترش_خدمات_آتیه_اندیشان_سپهر_شرق
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۴,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۵,۵۷۳ ریال
تقاضــای اولیه : ۲,۹۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۴۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۵,۵۷۳ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_غرب_آسیا
نـــــام کـــــــالا : ورق سرد B
حجــم عرضــه : ۴,۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۳۳۷,۲۴۲ ریال
تقاضــای اولیه : ۳,۳۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۳,۳۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۳۳۷,۲۴۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_بوتیای_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (130*130)3SP
حجــم عرضــه : ۲,۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۱,۴۶۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۸۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۱,۴۶۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_بوتیای_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۳,۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۹,۲۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۳,۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۰۵۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۹,۲۸۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۱۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۷,۱۰۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۳,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۷,۱۰۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #مجتمع_ذوب_آهن_اطلس_تجارت_سهند
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)3SP
حجــم عرضــه : ۳,۰۸۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۲,۸۲۰ تن
حجــم معاملــه : ۹۴۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #آذر_غلطک
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۳۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۹,۹۹۸ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۹,۹۹۸ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #صنایع_نورد_حدید_صدرا
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۳۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_سپهر_سبلان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۱,۷۸۹ ریال
تقاضــای اولیه : ۹۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۹۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۱,۷۸۹ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #تولیدی_صنعتی_اصفهان_در
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۳۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #اروم_شمش_سبلان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۷۵ تن
حجــم معاملــه : ۷۵ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_سیرجان_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۳,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۲,۷۴۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۹,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۳,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۳۹٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۳,۵۳۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_بوتیای_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۳,۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۹,۲۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۴,۲۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱,۰۵۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۹,۲۸۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com