شمش فولادی(اسپاد فولاد)
1.81K subscribers
8.12K photos
19 videos
797 files
18.7K links
اسپاد فولاد آسيا
🔴تامين كننده مواد اوليه كارخانه های ذوب و نورد فولادی (آهن اسفنجی،شمش فولادی،فرو آلياژ و...)
🔴خرید و فروش کلیه مقاطع فولادی
🔴اولین کانال تلگرامی و بورس شمش فولادی کشور
۰۲۱-۴۵۲۱۲
۰۲۱-۴۵۲۰۷۰۰۰
www.spadfoulad.com
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قیمت پایه و حجم عرضه شمش فولادی در بورس کالا، روز دوشنبه 1402/07/10

@SpadFoulad | spadfoulad.com
‎⁨شمش⁩.pdf
2.9 MB
عرضه‌های شمش فولادی در بورس کالا، روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

@SpadFoulad | spadfoulad.com
حداکثر.pdf
449.3 KB
حداکثر میزان ثبت سفارش برای محصولات تالار صنعتی بورس کالا

@SpadFoulad | spadfoulad.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تولیــدکننــــده : #صنایع_هفت_الماس
نـــــام کـــــــالا : ورق رنگی
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۴۶۸,۷۰۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۴۶۸,۷۰۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #گروه_صنعتی_پارس_بوتیل_یزد
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۶۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۳۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #صبا_راد_محور
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۶,۱۱۲ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۵۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۶,۱۱۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #صنایع_فولاد_و_چدن_بهمن_آسیا
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۳۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۱۵٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۹۲۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #شرکت_فولاد_زرند_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۳,۸۳۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۹,۵۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۲.۹۹٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۹,۹۲۹ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #صنایع_نورد_حدید_صدرا
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (125*125)5SP
حجــم عرضــه : ۳۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_کاوه_جنوب_کیش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۷,۱۰۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۱,۰۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۲,۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۷,۱۰۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #هما_استیل_شرق_سپاهان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۵۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #شرکت_فولاد_زرند_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۱۷,۵۴۹ ریال
تقاضــای اولیه : ۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۴۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۱۷,۵۴۹ ریال
تـــاریخ تـــحویل: سلف ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #مجتمع_فولاد_البرز_ناب_آرش
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۶,۶۷۲ ریال
تقاضــای اولیه : ۵۲۵ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۲.۱۴٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۱۱,۰۹۱ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : شمش چدن
حجــم عرضــه : ۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۷۶,۵۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۹۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۳۱٪🔺
نــــرخ میانگین : ۱۷۷,۱۳۳ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #گروه_صنعتی_پارس_بوتیل_یزد
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۹۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱.۲۴٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۷,۱۵۹ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #جهان_فولاد_سیرجان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۸,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۹,۲۸۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۷,۸۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰.۰۰٪
نــــرخ میانگین : ۲۰۹,۲۸۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #ریخته_گری_دقیق_آرتا
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴,۶۲۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۳۷۵ تن
حجــم معاملــه : ۲۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱.۸۶٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۸,۴۳۱ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com
تولیــدکننــــده : #فولاد_سیرجان_ایرانیان
نـــــام کـــــــالا : شمش بلوم (150*150)5SP
حجــم عرضــه : ۱۰,۰۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۲۰۷,۱۰۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۳,۳۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰,۰۰۰ تن
متوسط رقابت : ۱.۱۵٪🔺
نــــرخ میانگین : ۲۰۹,۴۷۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: فوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad | spadfoulad.com