رهروان حقیقت
2.43K members
4.17K photos
105 videos
52 files
327 links
📬برای شرکت در دوره های رهروان حقیقت به آیدی زیر پیام بدین :
@class_RH_admin
کانال دوره ها
@Class_RH
فروشگاه:
@Shop_Rh
کانال پرسش و پاسخ معنوی:
@masteranswers
اینستاگرام :
instagram.com/rahrovanehaghighat
سایت رهروان حقیقت
WWw.rahrovanehaghighat.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
حقیقت تنها منشأ دانش است، و انسان آئینه حقیقت است. با وجود این او نمی تواند بیش از آنکه روح می تواند در خود نگه دارد دریافت کند. آدمی بازتابنده آن است که در درون اوست، و تو می باید که آئینه ای صاف باشی تا حقیقت را بازبتابی......

عشق، آن معجون مقدسی که خدا آنرا از عصاره قلب خویش فراهم کرده و در قلب عاشق می ریزد. از برای معشوق. هر آن کس که این اکسیر را نوشیده است.قلبش از همه چیز عاری شده مگر عشق خالص، این چنین است که گویم آن عاشقی که قلبش از عشق سرشار شده، مست وجود خداست....

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
ای فرزند، همانا همه زندگی عریان است. پس می باید مراقب باشی و خود را فقط در خالصی ها محجوب کنی، همان خرقه ای که مظهر حقیقی خداست....

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
خدا نور را تنها بدان کس می تواند عطا کند که قلبی خالص داشته باشد.. تا روزی که دیوار نفس خویش را از میان برنداری، نور به تو نخواهد رسید..

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خویش را ببخش ، تمامی کیهانها تو را میبخشند. غیر را ببخش ، تمامی ارواح با تو یکی میشوند. چون چنین شد ، صلح درون از بطن کلمه خدا بر تو نازل میشود.


💙💙💙💙💙💙
عشق شعله کوچک و سوزانی است که در مرکز قلب آغاز می شود و آرام آرام به اطراف رخنه می کند و هر آنچه را در سر راهش باشد می سوزاند. هیچ چیز نمی تواند عشق را مانع شود و حتی آنگاه که به نظر می رسد اطفاع شده باشد، از گوشه ای دیگر سر بر می آورد و هم چنین است در خصوص آزادی...


🌿🌿🌿🌿
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هر آنکس که از جویبار حق بنوشد دیگر تشنگی را نخواهد شناخت ؛ چون اکنون چشمه ای درونش میجوشد که در حیات جاویدان سرچشمه دارد .

💙💙💙💙
قدرت تحمل هر کسی را از میزان سکوتش بسنجید آنها که هیاهو میکنند بار هیچ چیز را روی شانه های خود تحمل نمیکنند.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
همه شرایط و تجربیات در جهت منافع خود توست که به سویت می آیند . مشکلات و موانع تا موقعی به هجوم خود به سوی تو ادامه می دهند که تو حکمت نهفته در آنها را درک کرده و ازآنها اصول برتری جهت ادامه رشد خویش بسازی . تو نیروی لایزال را درست آنگاه کسب می کنی که تلاش لازم جهت پیروز شدن بر مشکلات مربوطه اش را مصروف داشته باشی.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
همه ی آن چیز هایی که مورد نکوهش قرار می گیرند از نور متجلی شده اند ،زیرا هر آنچه در تجلی در آید به
ناچار نور است.
راه رسیدن به خدا تسلیم شدن به خداست، با روحت، تمام و کمال، و اینکه هیچ چیز بین تو وخدا واقع نشود. تسلیم تنها راه رسیدن است.....

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
آنگاه که هنر تسلیم حقیقی را فرا گیری، روح به معنای واقعی کلمه از معبد خاکی اش بیرون کشیده می شود وپیش به سوی طبقات بالا، از همان جا که قبلا آمده بود. اوج می گیرد. یک بار که زندگی درون را درک کنی، زندگی بیرون غیرواقعی می نماید و ناچیز، بسی ناچیز...


🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
راه رسیدن به خدا برای کسانی که در مقابل خویش کوچک به تقلا بر می خیزندو آنانیکه در جنگ با موانع هستند بسیار دشوار می نماید. تفاوت بین بهشت و زمین بیش از تار مویی نیست...

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
اگر می خواهی که خدا با وضوح کامل در مقابل تو بایستد راهش این است.هرگز نه به طرفداری از چیزی به پا خیز ونه در مخالفت با آن، چون این بزرگترین تقلای ذهن است. این طبیعت خداست که همواره در تعادل باشد. نه بیش ازحد زیاد و نه بیش از حد اندک....

تسلیم به معنای پذیرش وسپردن خود به راهکار روح الهی هست ودست از اراده ذهنی خود برداشتن زیرا اراده انسان همیشه مشتق شده از نفسانیات است.
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂