مرکز زبانهای خارجه واج
287 subscribers
673 photos
2.08K videos
969 files
2.25K links
آموزشگاه زبان های خارجه واج

واحد سنندج، خیابان شالمان
واحد اصفهان، میمه
واحد کرج، کیانمهر


۰۹۰ ۲۰۰ ۱۸ ۳۱۴
۰۹۳ ۸۴۴ ۱۸ ۳۱۴
♦️ ۰۸۷ ۳۳۶ ۱۸ ۳۱۴
♦️ Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پیشاپیش نوروز باستانی مبارک باد🩵🦋


🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔴تبریک تبریک
بازهم قبولی دیگر و دستاوردی دیگر و قطعا افتخاری دیگر برای مرکز زبان واج 👌🌸
تبریک به آقای کیان اسدی بابت قبولی در آزمون بین المللی زبان آلمانی ösd سطح A2🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
همراهان گرامی واج
درصورتیکه به دلیل اختلال سامانه پیام کوتاه نمره‌ی پایان ترم برای شما ارسال نشده است، می‌توانید با مراجعه به سایت آموزشگاه به آدرس www.vajcenter.ir از نمرات پایان ترم و همچنین وضعیت تحصیلی زبان آموز مطلع شوید.
با احترام مدیریت آموزشگاه واج🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر


♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
شروع کلاس های آلفابت پسران
از مرداد ماه روز های فرد ساعت ۷ الی ۸:۱۵

🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر

♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/
vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
اطلاعیه
سلام و عرض ادب
روز پنج شنبه ۲۱ تیر ماه تمامی کلاس ها دایر میباشد.✌🏻

🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر

♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/
vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
شروع پیش ترم رایگان دو جلسه
کلاس های استارتر پسران روز های فرد ساعت ۱۹ الی ۲۰:۱۵
🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر

♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/
vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir
شروع ثبت نام
کلاس های استارتر دختران
ساعت ۱۶:۱۵ الی ۱۷:۳۰

🔷 زبان های خارجی را با آرامش و در هر شرایطی با واج یاد بگیرید.

🔷 واج خانه‌ی زبان
🔷 زبان خانه‌ی تفکر

♦️ 09020018314
♦️ 08733618314
♦️ http://Instagram.com/
vajcentersanandaj
♦️ http://t.me/vajcenter
♦️ www.vajcenter.ir