مرکز سنجش آموزش مدارس برتر
8.88K members
654 photos
418 videos
868 files
226 links
⭕️ مجری برگزاری آزمون های مدارس برتر.
⭕️ منطبق با کنکور سراسری.
⭕️ سوالات طبقه بندی شده.
⭕️ مشاور محور.

☎️ راه ارتباط با دفتر

@Telecommunicate

⭕️

تهران
م انقلاب
ابتدای کارگر جنوبی
خ روانمهر
بن بست دولتشاهی
پ1،واحد13
تلفن:

66497344

66497366
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Az-hendese-7om.zip
1.1 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#هندسه
#هفتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Az-hendese-8om.zip
1.1 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#هندسه
#هشتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Az-hendese-9om.zip
1.3 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#هندسه
#نهم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Paz-arabi-7om.zip
391.5 KB
پیش‌آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#عربی
#هفتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Paz-arabi-8om.zip
397.6 KB
پیش‌آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#عربی
#هشتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Paz-arabi-9om.zip
449.3 KB
پیش‌آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#عربی
#نهم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Az-arabi-7om.zip
4.4 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#عربی
#هفتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Az-arabi-8om.zip
2 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#عربی
#هشتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Az-arabi-9om.zip
2.2 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#عربی
#نهم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Paz-fizik.shimi-7om.zip
1.9 MB
پیش‌آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#فیزیک_شیمی
#هفتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Paz-fizik.shimi-8om.zip
1.7 MB
پیش‌آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#فیزیک_شیمی
#هشتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Paz-fizik.shimi-9om.zip
1.7 MB
پیش‌آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#فیزیک_شیمی
#نهم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Az-fizik.shimi-7om.zip
1.5 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#فیزیک_شیمی
#هفتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Az-fizik.shimi-8om.zip
1.6 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#فیزیک_شیمی
#هشتم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net
Az-fizik.shimi-9om.zip
1.8 MB
آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام
آبان ۹۸
#فیزیک_شیمی
#نهم
سوالات به همراه پاسخنامه
@taraaznet
www.taraaz.net