سیب سیاه (شرکت نور نگار صنعت)
516 members
136 photos
32 videos
4 files
40 links
شرکت نورنگار صنعت سیف (ثبت:3216)
با نام تجاری "سیب سیـاه"
.
دفتر تهران:
02144311997
09120138569
دفتر اصفهان:
03142251166
09137544711
.
💻 وبسایت:
www.sibesiah.com
.
📱 ارتباط در تلگرام با ما:
@seyfoorbehroozi
@reza_behroozi
Download Telegram
to view and join the conversation
ساعت دیجیتال نماز خانه ای اذان گو
سفارش دهنده: مسجدی در طاس تپه از توابع همدان
محل نصب: مسجدی در طاس تپه از توابع همدان
نوع محصول : ساعت دیجیتال نماز خانه ای اذان گو مدل ۵۰-۶۲
تاریخ نصب :تابستان ۱۳۹۸#ساعت_مسجد #ساعت_مساجد #ساعت_حرم #ساعت_سالنی #ساعت_مذهبی #ساعت_نماز_خانه #ساعت_منزل #ساعت_اذان_گو


««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید»»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت دیجیتال اذانگو مذهبی -بندر عباس
سفارش دهنده: هورمودر ایسین مسجد صاحب الزمان بندر عباس
محل نصب : هورمودر ایسین مسجد صاحب الزمان بندر عباس
نوع محصول : ساعت دیجیتال اذانگو مذهبی مدل F90عمودی
تاریخ نصب : تابستان ۱۳۹۸

#ساعت_مسجد #ساعت_مساجد #ساعت_حرم #ساعت_سالنی #ساعت_مذهبی #ساعت_نماز_خانه #ساعت_اذانگو

««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید»»۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
دستگاه اذان گو هوشمند مدل نگار

سفارش دهنده: مسجد اهل تسنن در سردشت
محل نصب : مسجد اهل تسنن در سردشت
نصب شده توسط همکار محترم جناب آقای خوزم
نوع محصول : دستگاه اذان گو هوشمند مدل نگار
تاریخ نصب : تابستان۱۳۹۸
««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
______
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
______
www.sibesiah
@sibesiah
ساعت و تقویم دیجیتال سالنی

سفارش دهنده: سد و نیروگاه سنندج
محل نصب : سد و نیروگاه سنندج
نوع محصول : ساعت و تقویم دیجیتال سالنی مدل ۱۸۴۸
تاریخ نصب : پاییز ۱۳۹۸««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت دیجیتال دیواری مسجدی اذان گو
سفارش دهنده : مسجد امام موسی کاظم (ع) روستای دوزج ساوه
محل نصب :مسجد امام موسی کاظم (ع) روستای دوزج ساوه
نوع محصول : ساعت دیجیتال دیواری مسجدی اذان گو مدل S403A
تاریخ نصب : پاییز ۱۳۹۸
««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید»»

۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت دیجیتال اذان گو مدل حرم

سفارش دهنده: مسجد رضوی در شهر ری
محل نصب : مسجد رضوی در شهر ری
نوع محصول : ساعت دیجیتال اذان گو مدل C90افقی
تاریخ نصب : تابستان ۱۳۹۸
««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید»»

۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت و تقویم دیجیتال سالنی دو طرفه


سفارش دهنده : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
محل نصب : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
نوع محصول : ساعت و تقویم دیجیتال سالنی دو طرفه مدل ۲۰×۱۰۰
تاریخ نصب : پاییز ۱۳۹۸


««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید»»

۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
Forwarded from reza behroozi
sibesiah-CATALOG.pdf
5 MB
📒 کاتالوگ محصولات
صفحه 1 الی 5 (ساعت دیجیتال سالنی)
صفحه 6 الی 9 (ساعت دیجیتال مسجدی)
صفحه 10 (ساعت و تقویم دیجیتال اداری)
صفحه 11 (دستگاه اذانگو خودکار)
صفحه 12 (نمایشگر نماز اول و دوم)
@sibesiah
ساعت دیجیتال دیواری اذانگو مسجدی
سفارش دهنده : حسینیه قمر بنی هاشم (ع) کهریزی های شهرک نصیر آباد
محل نصب : حسینیه قمر بنی هاشم (ع) کهریزی های شهرک نصیر آباد
نوع محصول : ساعت دیجیتال دیواری اذانگو مسجدی مدل C90 عمودی««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید »»۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
_______
www.sibesiah
@sibesiah
تابلو دیجیتال اذانگو مسجدی اتوماتیک

سفارش دهنده : مسجد هراز شهر آمل استان مازندران
محل نصب: مسجد هراز شهر آمل استان مازندران
نوع محصول : تابلو دیجیتال مسجدی اذانگو اتوماتیک مدل S403B««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید»»۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت ، تایمر و کرنومتر دیجیتال باشگاهی


سفارش دهنده : باشگاه پاد تهران
محل نصب :باشگاه پاد تهران
نوع محصول : ساعت ، تایمر و کرنومتر دیجیتال باشگاهی مدل ۲۲۸۰ دو طرفه


«« لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید»»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت دیجیتال مذهبی نمازخانه ای اذانگو

سفارش دهنده :مسجد جامع شهرک شهید چمران کرج
محل نصب :مسجد جامع شهرک شهید چمران کرج
نوع محصول : ساعت دیجیتال مذهبی نمازخانه ای اذانگو مدل C90 افقی
تاریخ نصب : پاییز ۱۳۹۸««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت دیجیتال نمازخانه ای مذهبی


سفارش دهنده : مسجد ابوالفضل(ع) روستای چنقرالوی پل شهر ارومیه
محل نصب : : مسجد ابوالفضل(ع) روستای چنقرالوی پل شهر ارومیه
نوع محصول: ساعت دیجیتال نماز خانه ای مذهبی مدل S203
تاریخ نصب : پاییز ۱۳۹۸
««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
______
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
_____
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت و تقویم دیجیتال دو طرفه سالنی

سفارش دهنده : شرکت گیل راد واقع در رشت
محل نصب : شرکت گیل راد واقع در رشت
نوع محصول : ساعت و تقویم دیجیتال سالنی مدل ۴۰×۱۵۰
تاریخ نصب : پاییز ۱۳۹۸««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
ساعت دیجیتال مسجدی اذانگو


سفارش دهنده و محل نصب: مسجد امیرالمومنین(ع)-بابل
نوع محصول : ساعت دیجیتال مسجدی اذانگو مدل C90 عمودی
تاریخ نصب : پاییز ۱۳۹۸««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
________
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
________
www.sibesiah.com
@sibeaiah
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ساعت ، تایمر و کرنومتر دیجیتال سالنی

دارای قابلیت نمایش اطلاعاتی نظیر ساعت چهار رقمی ، تاریخ شمسی و دما به صورت گردشی می‌باشد همچنین این نمایشگر مجهز به کرنومتر و تایمر معکوس نیز می‌باشد .

مدل : 1848«« لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ساعت و تقویم دیجیتال دیواری با قابلیت نمایش ساعت شش رقمی ، تاریخ (شمسی و میلادی) به صورت ثابت، تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار می‌باشد . برای کار کردن با این نمایشگر کافیست با توجه به پارامتر مورد نیاز دکمه مربوطه روی ریموت کنترل با پنل نمایشگر را فشار دهید تا وارد محیط آن شوید . در صورت عدم نیاز به هر پارامتر میتوانید آن را غیر فعال نمایید . منبع تامین انرژی این نمایشگر دیجیتال برق شهر می‌باشد .

مدل: ۳۵۷۰««لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید »»

۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
______
www.sibesiah.com
@sibesiah
دستگاه اذانگو اتوماتیک مدل نوا
دارای جی پی اس و قابلیت اتصال به هر گونه آمپلی فایر و روشن و خاموش کردن خودکار آن می‌باشد .
سفارش دهنده : مسجدی در استان آذربایجان غربی«« لطفا جهت ارسال لیست قیمت و کاتالوگ محصولات با شماره های درج شده تماس بگیرید »»


۰۲۱-۴۴۳۱۱۹۹۷
۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹
_______
۰۹۱۳۷۵۴۴۷۱۱
۰۹۱۶۳۰۰۳۱۱۲
_______
www.sibesiah.com
@sibesiah