SHOKOUH_SATTARI
134 subscribers
179 photos
101 videos
41 files
131 links
GOOD TO BE HELPFUL.
تقاطع ستاري و لاله نبش بنفشه ١٣ پ ٤
☎️٤٤٤١٥٥٩٩،٤٤٤١٥٥٥٣
اين شعبه در سال ١٣٨٠ با همت آقاي مهندس توكلي و تحت نظر مستقيم دكتر شكوه افتتاح شد و مجددا در سال ١٣٩٨ بنا به درخواست اهالي محترم و با نام شكوه افتتاح گرديد .
Download Telegram
🦋 اشتباهات رایج گرامری

Eating junk food it is unhealthy.
Eating junk food is unhealthy.

I’d better to leave now.
I’d better leave now.

They made me to cry.
They made me cry.


🔥 Follow us to get daily English tips and lessons


#mistake
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
🪴قسمت های مختلف یک گیاه و کارایی آنها را بشناسیم.

Flower- Produces seeds
گل: دانه ها را تولید می کند.

Leaf- Uses sunlight and chlorophyll to convert CO2 and water to sugar. Gives off water and oxygen.
برگ- از نور خورشید و کلروفیل(سبزینه) استفاده می کند و کربن دی اکسید و آب را به قند تبدیل می کند. آب و اکسیژن را پس می دهد.

Roots- Supports plant and takes in water and nutrients.
ریشه- از گیاه نگهداری می کند و آب و مواد مغزی را جذب می کند.

Stem- Supports leaves, transports water and nutrients.
ساقه- از برگها نگهداری می کند و مواد مغزی و آب را به سمت برگها منتقل می کند.

Fruit- protects the seed and helps with seed dispersal.
میوه- از دانه ها نگهداریمی کند و به پراکنده شدن دانه ها کمک می کند.

Seed- Produces new plant.
دانه- گیاه جدید ایجاد می کند.


#vocabulary
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
Other ways to say I'm tired:

I'm beat.
I'm exhausted.
I'm pooped.
I'm worn out.
I'm done.
I'm spent.
I'm flat out tired.
I'm dead on my feet.
I'm running in empty.
I'm running on fumes.
I'm tired out.
I'm weary.
I'm dog tired.
I'm tired to be done.
I'm dragging.

#vocabulary
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
🌹کلمات مشابه:
👉 Accept = پذیرفتن
👉 Aspect = جنبه
👉 Except = بجز
👉 Expect = انتظار داشتن
👉 Inspect = جست وجو کردن
👉 Suspect = مضنون بودن
👉 Respect = احترام گذاشتن

.🍃
👉 Reject = رد کردن
👉 Inject = ترزیق کردن
👉 Deject = دل شکستن
👉 Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
👉 Object=اعتراض کردن
👉 Adject = ضمیمه کردن

.🍁
👉 Supply = فراهم کردن
👉 Apply = درخواست کردن
👉 Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
👉 Reply = پاسخ دادن
👉 Comply = اطاعت کردن

https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
یادآوری👇

🦋 كلمه "Country" در مكالمات و گرامر انگليسى دو معنا مختلف دارد ، اگر همراه با "The" بيايد به معناى خارج از شهر است و اگر همراه با "a" بيايد به معناى كشور است.

Iran is a large country.
‏ايران كشور پهناورى است

I have spent my holidays in the country.
من تعطيلاتم را خارج از شهر گذرانده ام

#Mistake
#point
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
👈 یک اشتباه رایج مهم

Don’t say: Please excuse me to be so late.

Say: Please excuse my being late.‼️دوستان عزیز عنایت داشته باشید که بعد از excuse باید از شکلِ ing دارِ فعل استفاده شود. همچنین بعد از کلمات زیر باید از همین شکلِ فعل یعنیingدار استفاده شود.
🔶 Deny
🔶 finish
🔶 Avoid
🔶 Enjoy
🔶 Go on
🔶 Mind
🔶 Stop
🔶 Risk
🔶 Worth Doing sth .......


🔷I have finished reading this book.
🔶من مطالعه این کتاب را تمام کردم.

🔷I never avoid taking on challenges in my life.
🔶من هیچوقت از قبول چالش ها در زندگی ام سر باز نزده ام.

🔷She enjoys making lame excuse.
🔶او از بهانه بی اساس تراشیدن لذت میبرد.


🔷Stop making illogial excuses for your rude manner/behaviour.
🔶از بهانه اوردن برای رفتارهای غیر معقولت دست بردار.

🔷They may even risk losing their homes.
🔶آنها شاید حتی خانه شان را از دست بدهند.


🔷It's worth trying.
🔶ارزش امتحان کردن را دارد#mistake
#point
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
اختصارات 😊 کاملا مهم و ضروری👇

aren’t = are not
can’t = cannot
could’ve = could have
couldn’t = could not
didn’t = did not
doesn’t = does not
don’t = do not
gonna = going to
gotta = got to, got a
hadn’t = had not
hasn't = has not
haven't = have not
he’d = he had, he would
he’ll = he shall, he will
he’s = he has, he is
how’d = how did, how would
how’ll = how will
how’s = how has, how is
I’d = I had, I would
I’ll = I shall / I will
I’m = I am
I’ve = I have
isn’t = is not
it’d = it would
it’ll = it shall, it will
it’s = it has, it is
mightn’t = might not
might’ve = might have
mustn’t = must not
must’ve = must have

https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
رده های مختلف سنی به زبان انگلیسی

📍برای بیان موقعیت سنی افراد از این کلمات استفاده کنید


newborn
نوزاد
child
خردسال
teenager
نوجوان
young
جوان
adult
بزرگسال
elderly
مسن، سالخورده
aged
پیر

#vocabulary
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
🌟چند کلمه برای هنگامی که رانندگی میکنید


Reverse gear-دنده عقب

Driving licence-گواهینامه رانندگی

No Entry-ورود ممنوع‌

One way system-خیابان یکطرفه

U-Turn-دور برگردون

Toll-دکه های عوارضی کنار اتوبان ها

Alley way-کوچه

blind alley-کوچه بن بست

by-way-راه فرعی

one-way-یک طرفه

#vocabulary
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
چند نمونه از جملات پرکاربرد در مکالمه های روزانه🔸🔸🔸🔸🔸

🔴 I appreciate what you are doing for me.

از كارهایی که برای من انجام میدی ممنون.

🔵 I have no word to express my deep gratitude.

جدا نمی‌دونم چطور از شما تشکر کنم (نمی‌دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم).

🔴 I don’t have anything to give in return.

نمی‌دونم محبت شما را چگونه جبران کنم.

🔵Dont feel restrained.

معذب نباشید.(راحت باشید).

🔴 Every thing clicked back to me at once.

یکدفعه همه چیز یادم آمد.

🔵Who ever said that?.

اصلا کی اینو گفته؟

🔴 He is a man of influence.

او مرد صاحب نفوذی است.

🔵I am not in a good mood today.

امروز زیاد حال و حوصله ندارم.

🔴Thanks for your compliment.

از تعریفت خیلی ممنون.

🔵When I told them I was a doctor their whole attitude changed.

وقتی به آنها گفتم كه من دكتر هستم طرز برخورد همه عوض شد.

🔴Whats all the fuss about?

این همه سر و صدا برای چیه؟

🔵My mind got distracted for a second.

یک لحظه حواسم پرت شد.

🔴It doesn’t suit you very much.

زیاد بهت نمی‌آید.

🔵what a mess!

اه چه گندی!

🔴Luck wasnt on their side.

بخت باهاشون یار نبود.

🔵No buts and ifs.

دیگه اما و اگر نداره.

🔴Do it on private.

به طور محرمانه آن را انجام بده.

🔵 Bon appetit.
نوش جان!
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
اسامی گل ها💐🌸🌹🌺🌻🌼
Narcissus نرگس
Violet بنفشه
Daffodilنرگس زرد
Lilac ياس
Primroseپامچال
Nasturtium گل لادن
Lily سوسن
Coxcomb گل تاج خروس
Iris زنبق
Petunia اطلسی

Convolvulus نيلوفر
Water lily نيلوفر آبی
Daisy گل مرواريد
Corn poppy شقايق
Tulip لاله
Jasmine ياسمن
Foxglove ميمون
Dahlia کوکب
Sunflower آفتاب گردان
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
📌معرفی افراد فامیل


-I have a small family.
من خانواده کوچکی دارم.

+I come from a large family.
من خانواده پر جمعیتی دارم.

-Look at our family pictures. These are my parents.
به عکس های خانوادگی مان نگاه کن. اینها پدر و مادرم هستند.

And this is me. I am an only child.
و اینمنم. من تنها فرزند خانواده هستم.

Here's a picture of my grandparents. This is my grandfather and this is my grandmother.
اینهم عکس پدرو مادر بزرگم است. این پدر بزرگم است و اینهم مادر بزرگم است.

+Are they alive?
زنده اند؟

-Grandma is alive, but Grandpa is dead
مادر بزرگ زنده است ولی پدر بزرگ مرده.

How about you? Do you come from a large family?
تو چطور ؟ خانواده ات پر جمعیت است؟

+Yes, I do.I have three brothers and two sisters.
بله. من سه برادر و دو خواهر دارم.

This is my elder brother. He is four years older than me.
این برادر بزرگترم است. چهار سال از من بزرگتر است.

This is my uncle.
این عمو/ دایی/ شوهر خاله/ شوهر عمه من است.

This is my aunt.
این خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی من است.

These two are David and Alice. They're my cousins.
cousin به معنای دختر عمو یا پسر عمو، دختر دایی یا پسر دایی، دختر خاله یا پسر خاله و دختر عمه یا پسرعمه می باشد.

She's my paternal/ maternal cousin.
او دختر عمو( یا دختر عمه)/ دختر خاله ( یا دختر دایی) من است.

و یا می توان چنین گفت:
She's a cousin on my father's / mother's side.

This is my father- in-law and this is my mother- in- law.
این پدر زن/ پدر شوهرم و اینهم مادر زن/ مادر شوهرم است.

This is Tom and Barbara. They're husband and wife.
اینها تام و باربارا هستند. زن و شوهرند.

https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
اصطلاحات زمان :

At your earliest convenience

🔸در اولین فرصت

Time and again

🔸چندین بار...بارها

Every other day

🔸یک روز در میان

Time presses

🔸وقت تنگ است

Spare time

🔸وقت آزاد...اوقات فراغت

Time is up

🔸وقت تمام است

In the nick of time

🔸سر بزنگاه
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
🌟مکالمه در مورد گواهینامه

در چه سنی باید گواهینامه بگیریم؟

At what age should a person be allowed to drive? Use reasons to support your response.
در چه سنی باید به یک شخص اجازه رانندگی داد؟ با دلیل و به جزئیات پاسخ دهید

In my country, the lawful age for driving is 18, and I believe that it is OK.
در کشور من،‌ سن قانونی برای رانندگی 18 است، و من اعتقاد دارم که انتخاب خوبی است

At this age, people, both girls and boys, reach to both puberty and maturity.
در این سن افراد، دختران و پسران هر دو به سن بلوغ و پختگی رسیده اند

So they can drive more logically than emotionally, or dangerously, It is very important.
بطوریکه آنها می توانند منطقی تر رانندگی کنند بجای اینکه احساسی یا به شکلی خطرناک رانندگی کنند و این بسیار مهم است

Teenagers usually cannot control their emotions.
نوجوانان معمولا نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند

They like to drive very fast, because it is more enjoyable for them.
آنها دوست دارند بسیار سریع رانندگی کنند زیرا برای آنها لذت بخش است

On the other hand, at the age of 18, people have passed some courses in schools,
از سوی دیگر در سن 18 سالگی، افراد بعضی از دروس را در مدارس گذرانده اند

so they can understand the traffic laws better and they learn that they should respect to others right.
و بهمین خاطر قوانین رانندگی را بهتر می توانند درک کنند و یاد می گیرند که باید به حقوق دیگران احترام بگذارند
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
مثال هایی برای کلمه دوباره در زبان انگلیسیTry again.
دوباره سعی کن یا دوباره انجامش بده

See you again.
باز(دوباره) میبینمت

Do not come again.
دوباره نیا یا باز نیا

Let us meet again soon.
بیا به زودی همدیگه رو باز ببینیم

I will never do it again.
من دیگه هیچوقت اون کار رو نمیکنم

Do not let that happen again!
نگذار دوباره اتفاق بیافته

It is raining again!
دوباره داره باران میاد - باز داره باران میاد

Please do that again.
لطفا دوباره آن کار را انجام بده

Tom cut classes again.
تام باز هم کلاس رو پیچوند- جیم زد- کلاس رو نرفت
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
💫 تفاوت at school و in school کجاست ؟

ما از هر دوی at school و in school در زبان انگلیسی استفاده میکنیم ولی با معنی متفاوت و در موقعیت های مختلف. پس بهتره به این معنی و موقعیت ها برسیم.
وقتی از at school استفاده می کنیم به این معنی هست که شخص جسما و حقیقتا در مدرسه هست.

مثال در ساعت 2 بعدازظهر داره اتفاق میفته.

Where’s Jhon?

He’s at school. His classes finish at 3:30.

در مثال بالا برای اینکه بگیم جان مدرسه هس از at school استفاده میکنیم.


ازونطرف وقتی از in school استفاده می کنیم که بخوایم بگیم یه نفر داره درس میخونه (معمولا برای دانشگاه استفاده میشه) و کاری به این نداره که طرف در لحظه صحبت در مدرسه یا دانشگاه باشه.
با مثال زیر همه چیز براتون روشن میشه و بطور کامل متوجه تفاوت at school و in school میشید.
My husband doesn’t have a job because he’s in school. He’s studying law.
شوهر من کار نداره چون داره دانشگاه میره (یا بگیم داره درس میخونه). حقوق میخونه
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari
نحوه قرار گیری please در جمله


Don't say🔻

Please could you close the door ?
Could you close please the door ?


Say🔻


Could you close the door, please ?
Could you please close the door ?


#point
https://e-shokouh.ir
#shokouh_sattari
@shokouh_sattari