اسکوپ سنگ و اسکوپ سرامیک محکم کار (دهقان)
142 subscribers
173 photos
28 videos
42 files
28 links
تنها راهکار جلوگیری از ریزش نمای سنگ و سرامیک شما
فروش :
09139751577
09139751522

scopsangdehghan.ir
sangscoop.ir
sangscop.ir
scoopsang.ir
scopmohkamkar.ir
scoppars.ir
scopsang.ir
scopseramic.ir
scopstone.ir
stonescop.ir
sangscop.com
Download Telegram
#اسكوپ_سنگ_سرامیک #اسکوپسنگ #اسکوپ #اسکپ #scopsang #اسکپسنگ #شیارزن #چنگک #محکمکار #چنگکاسکوپ #سرامیک

كليه مصالح غير فلزي ساختمان كه به عنوان باربر يا بصورت تزييني در ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند در صورتيكه داراي خاصيت مكندگي نباشند و يا مكندگي آن كافي نباشد در مجاورت ملات ، آب آن را به خود جذب نمي كنند كه در اين صورت چسبندگي بين مصالح و ملات به حد كافي نيست . يكي از اين مصالح سنگ مي باشد كه اغلب به عنوان نما ، حتي در مكان هاي مرتفع نيز استفاده مي شود كه در صورت كنده شدن مي تواند براي عابريني كه از زير چنين جاهايي عبور مي كنند خطر جاني داشته باشد و همچنين كنده شدن سنگ باعث لطمه خوردن به نماي ساختمان شده كه براي تعمير آن مجبور به صرف هزينه و زمان زيادي هستيم . واحد تحقيقات صنايع اسکوپ محکم کار پس از بررسي روش هاي سنتي اسكوپ كردن سنگ به نتايج قابل توجهي رسيد و توانست با طراحي و ساخت بست اسكوپ سنگ ( اسكوپ سنگ ) راهكاري را ارائه دهد كه نكات منفي روش سنتي را بپوشاند و بتواند جايگزين مناسبي براي روش سيم اسكوپ باشد .

آيا مي دانيد هزينه استفاده از اسكوپ گالوانیزه كمتر از 3 درصد هزينه نصب سنگ ميباشد ؟

🏜خواص ويژه اسكوپ گالوانیزه به روش هاي ديگر

برخلاف روش سيم اسكوپ كه فقط نيروها توسط دو رشته سيم بالايي به صورت كششي تحمل مي شود ، در استفاده از اين روش ، اسكوپها در محدوده هاي مختلف پشت سنگ در دل آن جاي گرفته و با تقسيم نيرو در چند نقطه ، سنگ را مهار ميكند .

🏗در روش سيم اسكوپ در گوشه هاي كار ، جايي كه دولبه سنگ ، گوشه ( زاويه ) به وجود مي آورند ، معمولاً شيار ايجاد شده كنار يكي از سنگها قابل رؤيت مي باشد ولي در اين روش با توجه به قرار گرفتن اسكوپ در پشت سنگ ، هيچ گونه محدوديتي در تعداد و محل قرار گرفتن اسكوپ وجود ندارد و استفاده از اسكوپ ها گوشه هاي كار را بد نما نمي كند .

در روش سيم اسكوپ سيم گالوانيزه نِما ، در شيار لبه سنگ بدون هيچ لايه محافظتي رها مي شود، وجود رطوبت و بخار حاصل از خشك شدن ملات از يك طرف و ناخالص بودن آلياژ سيم از طرف ديگر احتمال خوردگي سيم را بيشتر نموده و در نتيجه امكان كنده شدن سنگ زياد است ولي با توجه به اينكه اسكوپها در پشت سنگ و بين ملات مدفون مي شوند، احتمال خوردگي آنها كمتر است و در نتيجه كيفيت بهتري نسبت به روش سيم اسكوپ دارد .

🏙مزايا

🌋نصب سريع و آسان اسكوپ در پشت سنگ ( اسكوپ كردن سنگ )

🌝كيفيت ايده آل

🛑دوام و پايداري بهتر سنگ نما در موقع زلزله

🌇كم خطر بودن اين روش نسبت به روش سيم اسكوپ در موقع عمليات اسكوپ كردن سنگ

🌋روش مصرف

اسكوپ هاي توليدي ( اسكوپ گالوانیزه ) با شكل هندسي منحصر داراي يك لبه شعاعی از دایره که در داخل سنگ قرار گرفته و جهت گیرایی اسکوپ در سنگ زائده ای روی آن تعبیه شده و دوبالچه مي باشند كه براي مصرف آنها ابتدا يك شيار به زاويه حدود 45 درجه پشت سنگ ايجاد كرده ، سپس با یک ضربه کوچک اسکوپ را داخل شيار جاي ميدهيم

🌄نكات قابل توجه

🏔در استفاده از اسكوپ بايد دقت كرد تا بالچه هاي اسكوپ به صورت عمودي قرار گيرد تا در مرحله دوغاب‏ريزي بالچه ها مانع عبور دوغاب نشده و ملات كاملاً در پشت سنگ و اطراف بالچه ها را پركند براي اينكار سنگ را به صورتي كه قرار است كار شود در نظر مي گيريم و شياري در راستاي افق پشت آن ايجاد مي كنيم كه در اين صورت بالچه‏ها به صورت عمود قرار خواهند گرفت .

در صورتيكه سنگ مورد نظر داراي ابعاد بزرگي باشد كه مجبور باشيم از نظر تعدادي ، اسكوپ بيشتري استفاده كنيم در اينصورت بهتر است اسكوپ ها به صورت زيگزاگ نسبت به هم نصب شوند و در هر صورت چند اسكوپ در راستاي يك خط قائم قرار نگيرند .

🏠براي هر قطعه سنگ ( حتي به ابعاد كوچك ) استفاده از دو اسكوپ الزامي است و هرچه به ابعاد سنگ اضافه شود به تعداد بيشتري اسكوپ نيازمنديم .

در اين روش بايد دقت كنيم تا دوغاب كاملاً و به خوبي اسكوپ ها را در برگيرد .
كاربرد ها

جايگزين روش سيم اسكوپ دركليه حالتها ( سنگهاي نما و سنگ هاي پله و درپوشها )

در عمليات اتصال انواع ملات و پلاستر سيمان به ديوارها وستون هاي بتني ، اسكوپها ميتواند نگهدارنده و تثبيت كننده انواع ملاتها روي بتن قديمي باشند .
مشخصات فيزيكي

🌍جنس : ورق گالوانيزه

🌍مدت نگهداري : نامحدود

🌍بسته بندي : در بسته هاي 250 عددي با بسته بندي محكم پروانه و زد

🌐 www.scopsang.ir
🌐 www.sangscop.ir

09139751577
09139751522
#اسكوپ_سنگ_سرامیک #اسکوپسنگ #اسکوپ #اسکپ #scopsang #اسکپسنگ #شیارزن #چنگک #محکمکار #چنگکاسکوپ #سرامیک

كليه مصالح غير فلزي ساختمان كه به عنوان باربر يا بصورت تزييني در ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند در صورتيكه داراي خاصيت مكندگي نباشند و يا مكندگي آن كافي نباشد در مجاورت ملات ، آب آن را به خود جذب نمي كنند كه در اين صورت چسبندگي بين مصالح و ملات به حد كافي نيست . يكي از اين مصالح سنگ مي باشد كه اغلب به عنوان نما ، حتي در مكان هاي مرتفع نيز استفاده مي شود كه در صورت كنده شدن مي تواند براي عابريني كه از زير چنين جاهايي عبور مي كنند خطر جاني داشته باشد و همچنين كنده شدن سنگ باعث لطمه خوردن به نماي ساختمان شده كه براي تعمير آن مجبور به صرف هزينه و زمان زيادي هستيم . واحد تحقيقات صنايع اسکوپ محکم کار پس از بررسي روش هاي سنتي اسكوپ كردن سنگ به نتايج قابل توجهي رسيد و توانست با طراحي و ساخت بست اسكوپ سنگ ( اسكوپ سنگ ) راهكاري را ارائه دهد كه نكات منفي روش سنتي را بپوشاند و بتواند جايگزين مناسبي براي روش سيم اسكوپ باشد .

آيا مي دانيد هزينه استفاده از اسكوپ گالوانیزه كمتر از 3 درصد هزينه نصب سنگ ميباشد ؟

🏜خواص ويژه اسكوپ گالوانیزه به روش هاي ديگر

برخلاف روش سيم اسكوپ كه فقط نيروها توسط دو رشته سيم بالايي به صورت كششي تحمل مي شود ، در استفاده از اين روش ، اسكوپها در محدوده هاي مختلف پشت سنگ در دل آن جاي گرفته و با تقسيم نيرو در چند نقطه ، سنگ را مهار ميكند .

🏗در روش سيم اسكوپ در گوشه هاي كار ، جايي كه دولبه سنگ ، گوشه ( زاويه ) به وجود مي آورند ، معمولاً شيار ايجاد شده كنار يكي از سنگها قابل رؤيت مي باشد ولي در اين روش با توجه به قرار گرفتن اسكوپ در پشت سنگ ، هيچ گونه محدوديتي در تعداد و محل قرار گرفتن اسكوپ وجود ندارد و استفاده از اسكوپ ها گوشه هاي كار را بد نما نمي كند .

در روش سيم اسكوپ سيم گالوانيزه نِما ، در شيار لبه سنگ بدون هيچ لايه محافظتي رها مي شود، وجود رطوبت و بخار حاصل از خشك شدن ملات از يك طرف و ناخالص بودن آلياژ سيم از طرف ديگر احتمال خوردگي سيم را بيشتر نموده و در نتيجه امكان كنده شدن سنگ زياد است ولي با توجه به اينكه اسكوپها در پشت سنگ و بين ملات مدفون مي شوند، احتمال خوردگي آنها كمتر است و در نتيجه كيفيت بهتري نسبت به روش سيم اسكوپ دارد .

🏙مزايا

🌋نصب سريع و آسان اسكوپ در پشت سنگ ( اسكوپ كردن سنگ )

🌝كيفيت ايده آل

🛑دوام و پايداري بهتر سنگ نما در موقع زلزله

🌇كم خطر بودن اين روش نسبت به روش سيم اسكوپ در موقع عمليات اسكوپ كردن سنگ

🌋روش مصرف

اسكوپ هاي توليدي ( اسكوپ گالوانیزه ) با شكل هندسي منحصر داراي يك لبه شعاعی از دایره که در داخل سنگ قرار گرفته و جهت گیرایی اسکوپ در سنگ زائده ای روی آن تعبیه شده و دوبالچه مي باشند كه براي مصرف آنها ابتدا يك شيار به زاويه حدود 45 درجه پشت سنگ ايجاد كرده ، سپس با یک ضربه کوچک اسکوپ را داخل شيار جاي ميدهيم

🌄نكات قابل توجه

🏔در استفاده از اسكوپ بايد دقت كرد تا بالچه هاي اسكوپ به صورت عمودي قرار گيرد تا در مرحله دوغاب‏ريزي بالچه ها مانع عبور دوغاب نشده و ملات كاملاً در پشت سنگ و اطراف بالچه ها را پركند براي اينكار سنگ را به صورتي كه قرار است كار شود در نظر مي گيريم و شياري در راستاي افق پشت آن ايجاد مي كنيم كه در اين صورت بالچه‏ها به صورت عمود قرار خواهند گرفت .

در صورتيكه سنگ مورد نظر داراي ابعاد بزرگي باشد كه مجبور باشيم از نظر تعدادي ، اسكوپ بيشتري استفاده كنيم در اينصورت بهتر است اسكوپ ها به صورت زيگزاگ نسبت به هم نصب شوند و در هر صورت چند اسكوپ در راستاي يك خط قائم قرار نگيرند .

🏠براي هر قطعه سنگ ( حتي به ابعاد كوچك ) استفاده از دو اسكوپ الزامي است و هرچه به ابعاد سنگ اضافه شود به تعداد بيشتري اسكوپ نيازمنديم .

در اين روش بايد دقت كنيم تا دوغاب كاملاً و به خوبي اسكوپ ها را در برگيرد .
كاربرد ها

جايگزين روش سيم اسكوپ دركليه حالتها ( سنگهاي نما و سنگ هاي پله و درپوشها )

در عمليات اتصال انواع ملات و پلاستر سيمان به ديوارها وستون هاي بتني ، اسكوپها ميتواند نگهدارنده و تثبيت كننده انواع ملاتها روي بتن قديمي باشند .
مشخصات فيزيكي

🌍جنس : ورق گالوانيزه

🌍مدت نگهداري : نامحدود

🌍بسته بندي : در بسته هاي 250 عددي با بسته بندي محكم پروانه و زد

🌐 www.scopsang.ir
🌐 www.sangscop.ir

09139751577
09139751522