پلی کاران
132 members
706 photos
11 videos
27 files
674 links
فروش و تولید لوله و اتصالات پلیمری، فلزی و انواع تجهیزات لوله کشی، ابیاری، کشاورزی و تاسیسات مکانیکی
☏ 02166304665
☏ 02166304667
☏ 02166304668
📱 09122404318
📱09195387260
مدیریت آقای قادری
https://www.polykaran.com
https://www.instagram.com/polykaraniran
Download Telegram
to view and join the conversation
زانو چپقی فولادی دنده ای#زانو_چپقی_فولادی_دنده_ای
#زانو_چپقی_فولادی
#زانو_چپقی
ازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
پمپ کف کش شناور تمام استیل راد پمپ


#پمپ_کف_کش_شناور_تمام_استیل_راد_پمپ
#پمپ_کف_کش_شناور_تمام_استیل
#پمپ_کف_کش_شناور_راد_پمپ
#پمپ_کف_کش


ازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
فلوتر استیل مهر افروز


#فلوتر_استیل_مهر_افروز
#فلوتر_استیل
#فلوتر_مهر_افروز
#فلوترازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
ست کنترل پنتاکس#ست_کنترل_پنتاکس
#ست_کنترل
#پمپ


ازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
ست کنترل دلتا#ست_کنترل_دلتا
#ست_کنترل
#پمپ
ازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
ست کنترل آمر#ست_کنترل_آمر
#ست_کنترل
#پمپ
ازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
شیر خودکار فنری یورک ایتالیا


#شیر_خودکار_فنری_یورک_ایتالیا
#شیر_خودکار_فنری_یورک
#شیر_خودکار_فنری_ایتالیا
#شیر_خودکار_فنری
ازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
منبع کویل دار


#منبع_کویل_دار
#منبع_کویلی
#تاسیسات_موتورخانهبازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
سوپاپ یورک ایتالیا


#سوپاپ_یورک_ایتالیا
#سوپاپ_یورک
#سوپاپ

بازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi
شیر فشار شکن یورک ایتالیا#شیر_فشار_شکن_یورک_ایتالیا
#شیر_فشار_شکن_یورک
#شیر_فشار_شکن

بازرگانی پلی کاران، فروش لوازم صنعتی
لوله و اتصالات پلی اتیلن، آهنی، مانیسمان ، درزدار
تجهیزات آبرسانی، پمپ، لوله PP
شیرآلات چدنی، برنجی، پلیمری، استیل
رابیتس، مفتول آرماتور بندیکانال اینستاگرام
http://www.instagram.com/polykaraniran📞 02166304667-8
🔷 @polykaraniran
📝 @polykaranadmi