کانال کندوکاوفلسفی برای کودکان/ دکتر سعید ناجی
554 subscribers
185 photos
10 videos
13 files
127 links
سلام. این کانال برای اطلاع رسانی در زمینه فعالیت ها و دستاوردهای فبک (فلسفه برای کودکان و نوجوانان)در ایران طراحی شده است.
ادمین کانال: دکتر سعید ناجی
اینستا: p4c.ir
سایت: p4c.ir
Download Telegram
مژده مژده . تسهیلگرانی که در دوره هایشان امکان آشنایی با آرا و مواضع فلسفی را نداشته اند اینک میتوانند از این مواضع فلسفی از زبان استاد ملکیان آشنا شوند.
#فلسفه_در_فبک
#دانش_فلسفی_در_فبک
#فلسفه‌_برای_کودکان_و_نوجوانان
#تسهیلگری
#فبک
#فلسفه_برای_کودکان_و_نوجوانان
#استاد_ملکیان
#فلسفه_برای_تسهیلگران

#philosophy_for_childeren
#p4c
#PwC
#fabak
https://www.instagram.com/p/CQQUCeZA39-/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==


@pforc
علاقمندان به فبک لطفا در نظر فوق شرکت کنند.⬆️⬆️⬆️
https://instagram.com/stories/p4c.ir/3137527019408014377?igshid=M2MyMzgzODVlNw==

نظر سنجی در باره علل سوء استفاده از برنامه فبک در ايران
لطفا در این نظرسنجی شرکت کنید
کارگاه بازی‌ها وابزارهای حلقه کندوکاو فلسفه برای کودکان و نوجوانان
تماس برای اطلاعات بیشتر:
@p4children
برای ثبت نام به پیج اینستای زیر پیام دهید
p4c.ir.workshops
@pforc
کارگاه تمرین بازیهای و ابزارهای فکری-فلسفی به صورت عملی برای مربیان فلسفه برای کودکان و نوجوانان
https://www.instagram.com/reel/CzIzLfttj9f/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==
پاسخ به سوال شما در مورد کارگاه جاری
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
https://instagram.com/p4c.ir.workshops?igshid=ZnAzNnl0aXV2cGxv
دو نشست در هفته پژوهش در زمینه فلسفه برای کودکان در گروه مطالعات فکرپروری کودک و نوجوان
@pforc
دو نشست در هفته پژوهش در زمینه فلسفه برای کودکان در گروه مطالعات فکرپروری کودک و نوجوان
@pforc
Channel name was changed to «(p4c.ir) کانال کندوکاوفلسفی برای کودکان دکتر سعید ناجی»
Channel name was changed to «(p4c.ir) کانال کندوکاوفلسفی برای کودکان/ دکتر سعید ناجی»
Channel name was changed to «کانال کندوکاوفلسفی برای کودکان/ دکتر سعید ناجی»