کنکور و کمک درسی کتابسرای پدرام
68 subscribers
8.51K photos
43 videos
20 files
1.05K links
معرفي كتاب هاي كمك درسی
http://www.pedrambook.com
کانال اصلی : @pedrambook
ادمين: @pedrambookshop2

@pedrambookbot ربات

http://t.me/itdmcbot?start=pedrambook2 لينك دريافت كد شامد
Download Telegram
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : واژگان سطر به سطر فارسی کنکور و املا / مینی میکرو طلایی / کتاب نقره ای / گاج
قیمت : 96,000 تومان

گروه کتاب : #زبان_و_ادبیات_فارسی, #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #جامع_نظام_جدید_مشترک


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : چند کنکور درس های عمومی رشته ریاضی و تجربی جلد سوال / دهم و یازدهم و دوازدهم / خیلی سبز
قیمت : 154,000 تومان

گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #جامع_نظام_جدید_مشترک, #مجموعه_دروس_متوسطه___دوره_ی_دوم, #جامع_نظام_جدید_رشته_تجربی, #جامع_نظام_جدید_رشته_ریاضی


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : چند کنکور درس های عمومی رشته ریاضی و تجربی جلد پاسخ / دهم و یازدهم و دوازدهم / خیلی سبز
قیمت : 160,000 تومان

گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #جامع_نظام_جدید_مشترک, #مجموعه_دروس_متوسطه___دوره_ی_دوم, #جامع_نظام_جدید_رشته_تجربی, #جامع_نظام_جدید_رشته_ریاضی


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : چند کنکور رشته ریاضی فیزیک جلد پاسخ / دهم و یازدهم و دوازدهم / خیلی سبز
قیمت : 153,000 تومان

گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #مجموعه_دروس_متوسطه___دوره_ی_دوم, #جامع_نظام_جدید_رشته_ریاضی


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : چند کنکور رشته علوم انسانی جلد سوال / دهم و یازدهم و دوازدهم / خیلی سبز
قیمت : 157,000 تومان

گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #مجموعه_دروس_متوسطه___دوره_ی_دوم, #جامع_نظام_جدید_رشته_انسانی


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : چند کنکور رشته علوم انسانی جلد پاسخ / دهم و یازدهم و دوازدهم / خیلی سبز
قیمت : 143,000 تومان

گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #مجموعه_دروس_متوسطه___دوره_ی_دوم, #جامع_نظام_جدید_رشته_انسانی


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : چند کنکور رشته علوم تجربی جلد سوال / دهم و یازدهم و دوازدهم / خیلی سبز
قیمت : 150,000 تومان

گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #مجموعه_دروس_متوسطه___دوره_ی_دوم, #جامع_نظام_جدید_رشته_تجربی


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : چند کنکور رشته علوم تجربی جلد پاسخ / دهم و یازدهم و دوازدهم / خیلی سبز
قیمت : 160,000 تومان

گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #مقطع_متوسطه_دوم, #مجموعه_دروس_متوسطه___دوره_ی_دوم, #جامع_نظام_جدید_رشته_تجربی


☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
🔅معرفی کتاب🔅
.
⬅️ کتاب : ریاضیات ششم ابتدایی
دانش آموزان تیزهوش
✅️مولف: محمد برجی اصفهانی
مولف کتاب های هوش مرشد و رشادت

📚📘📙📗📕📓📚📗📘📙📓📕📚
.
#انتشارات_مبتکران #ششم_ابتدایی #ریاضی_ششم_ابتدایی
خرید از سایت کتابسرای پدرام
.
pedrambook.com

03136146
نام کتاب : بیداری: دنیای درون و بیرون خود را تغییر دهید / آنوشا نوبخت / نشر مون
قیمت : 170,000 تومان
برچسب ها : #بیداری:_دنیای_درون_و_بیرون_خود_را_تغییر_دهید_/_آنوشا_نوبخت_/_نشر_مون, #آنوشا_نوبخت, #انتشارات_نشر_مون, #تک_رنگ, #سلفون, #بالک, #جلد, #فارسی, #خشتی_کوچک, #روانشناسی_عملی, #فلسفه_و_روانشناسی, #خودسازی___تحول, #فلسفه_و_روانشناسی
گروه کتاب : #فلسفه_و_روانشناسی, #روانشناسی_عملی, #خودسازی___تحول