کتابسرای پدرام
3.63K members
1.18K photos
103 videos
1 file
680 links
آگاه شو، دنیاتو بساز

pedrambook.com وب سایت

@pedrambook :لینک کانال

@pedrambook2 : کانال کمک درسی

ربات ما : @pedrambookbot

@pedrambookshop2 : ادمین

تلفن ۵ رقمی: 03136146

واتساپ: 09393023100

اینستاگرام: pedrambook@
Download Telegram
to view and join the conversation
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : سلامت جسم و روان / مروری بر خاطرات و نوشته های دکتر فریدون ضرغام / شهناز مشفق ضرغام / نقش مانا
قیمت : 30,000 تومان
برچسب ها : #سلامت_جسم_و_روان_/_مروری_بر_خاطرات_و_نوشته_های_دکتر_فریدون_ضرغام_/_شهناز_مشفق_ضرغام_/_نقش_مانا, #شهناز_مشفق_ضرغام, #انتشارات_نقش_مانا, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #رقعی, #زندگینامه_و_سرگذشت_نامه_روانشناسان, #فلسفه_و_روانشناسی
گروه کتاب : #فلسفه_و_روانشناسی, #زندگینامه_و_سرگذشت_نامه_روانشناسان

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد / فروپاشی امپراتوری عثمانی / دیوید فرامکین / حسن افشار / نشر ماهی
قیمت : 88,000 تومان
برچسب ها : #صلحی_که_همه_ی_صلح_ها_را_بر_باد_داد_/_فروپاشی_امپراتوری_عثمانی_/_دیوید_فرامکین_/_حسن_افشار_/_نشر_ماهی, #دیوید_فرامکین, #حسن_افشار, #انتشارات_ماهی, #تک_رنگ, #گالینگور،باروکش, #کاهی, #جلد, #فارسی, #وزیری, #تاریخ_جهان, #تاریخ_و_جغرافیا, #تاریخ_سیاسی_جهان, #تاریخ_و_جغرافیا, #تاریخ_یک_کشور_اروپایی, #تاریخ_و_جغرافیا
گروه کتاب : #تاریخ_و_جغرافیا, #تاریخ_سیاسی_جهان, #تاریخ_یک_کشور_اروپایی, #تاریخ_جهان

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : من شدن ما شدن بیشتر شدن / میشل اوباما / مهرنوش عدالت / نشر ری را
قیمت : 75,000 تومان
برچسب ها : #من_شدن_ما_شدن_بیشتر_شدن_/_میشل_اوباما_/_مهرنوش_عدالت_/_نشر_ری_را, #میشل_اوباما, #مهرنوش_عدالت, #انتشارات_ری_را, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #رقعی, #سرگذشتنامه_شخصیت_ها, #تاریخ_و_جغرافیا
گروه کتاب : #سرگذشتنامه_شخصیت_ها, #تاریخ_و_جغرافیا

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : فن بیان درست سخن بگویید و موفق شوید / احمد حلت / رضا یادگاری / کتابسرای بیان
قیمت : 34,000 تومان
برچسب ها : #فن_بیان_درست_سخن_بگویید_و_موفق_شوید_/_احمد_حلت_/_رضا_یادگاری_/_کتابسرای_بیان, #احمد_حلت, #رضا_یادگاری, #انتشارات_کتابسرای_بیان, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #رقعی, #فن_نگارش_و_بیان_و_مجموعه_های_ادبی, #شعر_و_ادبیات___آثار_ادبی
گروه کتاب : #شعر_و_ادبیات___آثار_ادبی, #فن_نگارش_و_بیان_و_مجموعه_های_ادبی

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : ریاضیات خوشبختی / اسکات گالووی / فرخ بافنده / بذر خرد
قیمت : 34,500 تومان
برچسب ها : #ریاضیات_خوشبختی_/_اسکات_گالووی_/_فرخ_بافنده_/_بذر_خرد, #اسکات_گالووی, #فرخ_بافنده, #انتشارات_بذر_خرد, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #رقعی, #موفقیت, #فلسفه_و_روانشناسی, #خودسازی___تحول, #فلسفه_و_روانشناسی
گروه کتاب : #فلسفه_و_روانشناسی, #موفقیت, #خودسازی___تحول

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : قدرت پنهان زیبایی: چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟ / جان آرمسترانگ / نشر ققنوس
قیمت : 13,000 تومان
برچسب ها : #قدرت_پنهان_زیبایی:_چرا_خوشبختی_در_نگاه_تماشاگر_نهفته_است؟_/_جان_آرمسترانگ_/_نشر_ققنوس, #جان_آرمسترانگ, #سهیل_سمی, #انتشارات_ققنوس, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #رقعی, #خوشبختی, #فلسفه_و_روانشناسی, #هستی_شناسی___کیهان_شناسی, #فلسفه_و_روانشناسی
گروه کتاب : #فلسفه_و_روانشناسی, #خوشبختی, #هستی_شناسی___کیهان_شناسی

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : آدم خواران / ژان تولی / احسان کرم ویسی / چشمه
قیمت : 19,500 تومان
برچسب ها : #آدم_خواران_/_ژان_تولی_/_احسان_کرم_ویسی_/_چشمه, #ژان_تولی, #احسان_کرم_ویسی, #انتشارات_چشمه, #تک_رنگ, #شمیز, #بالک, #جلد, #فارسی, #رقعی, #رمان_و_داستان_های_خارجی, #شعر_و_ادبیات___آثار_ادبی
گروه کتاب : #رمان_و_داستان_های_خارجی, #شعر_و_ادبیات___آثار_ادبی

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : درود بر خودم / جک کنفیلد / جلال طحان / نشر هورمزد
قیمت : 18,000 تومان
برچسب ها : #درود_بر_خودم_/_جک_کنفیلد_/_جلال_طحان_/_نشر_هورمزد, #جک_کنفیلد, #جلال_طحان, #انتشارات_هورمزد, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #رقعی, #راه_و_رسم_زندگی, #فلسفه_و_روانشناسی, #روانشناسی_عملی, #فلسفه_و_روانشناسی, #مثبت_نگری, #فلسفه_و_روانشناسی
گروه کتاب : #فلسفه_و_روانشناسی, #راه_و_رسم_زندگی, #روانشناسی_عملی, #مثبت_نگری

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
به مناسبت روزهای بزرگداشت شمس و مولانا ۷ و ۸ مهر ماه شما می توانید کلیه کتابهای این گروه را فقط از طریق خرید اینترنتی بر روی سایت ما با ۱۵ درصد تخفیف خریداری نمایید.

کد تخفیف: molana99

مهلت استفاده فقط تا ۹ مهر ماه ۹۹

لینک کتابهای شامل تخفیف:

https://bit.ly/2EEGkQA

#مولانا #شمس #تخفیف

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
هشتم اکتبر برابر با ۱۷ مهر ماه روز جهانی کودک است این روز را به تمام کودکان جهان شاد باش می گوییم و جهانی پر از آرامش، صلح، سلامتی و شادی برایشان آرزومندیم.

💫💫
به همین مناسبت از امروز تا ۱۸ مهر شما می توانید کلیه کتابهای این گروه را فقط از طریق خرید اینترنتی بر روی سایت ما با ۱۵ درصد تخفیف خریداری نمایید.

کد تخفیف: kodak99

مهلت استفاده فقط تا ۱۸ مهر ماه ۹۹

برای خرید به سایت ما مراجعه نمایید و باکلیک بروی بنر کودک و نوجوان و یا از طریق دستبندی کودک و نوجوان و یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

لینک کتابهای شامل تخفیف:

https://bit.ly/36IW1Su

#خریدآنلاین_کتاب #کتاب_فروشی #کتابباز #کتابخوانی #روز_جهانی_کودک #خرید_کتاب_کودک #تخفیف_کتاب
#کودک #کودکان #کودک_و_نوجوان #کتاب_کودک

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂

بیستم مهر ماه روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

💫💫
به همین مناسبت از امروز تا ۲۲ مهر شما می توانید کلیه کتابهای این گروه را فقط از طریق خرید اینترنتی بر روی سایت ما با ۱۵ درصد تخفیف خریداری نمایید.

کد تخفیف: Hafez99

مهلت استفاده فقط تا ۲۲ مهر ماه ۹۹

برای خرید به سایت ما مراجعه نمایید و از طریق دستبندی شعر و ادبیات زیر گروه شعر فارسی - حافظ کتابهای این گروه را انتخاب و در هنگام تسویه کد تخفیف را وارد نمایید.


لینک کتابهای شامل تخفیف:

https://bit.ly/33OcNxB

#خریدآنلاین_کتاب #کتاب_فروشی #کتابباز #کتابخوانی #حافظ #حافظ_خوانی #بزرگداشت_حافظ #روز_بزرگداشت_حافظ #خرید_کتاب_حافظ #تخفیف_کتاب
#شعر_خوانی #شعر_فارسی #دیوان_حافظ #فال_حافظ #غزلیات_حافظ
#حافظ_شناسی
#شاخ_نبات

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
همراهان گرامی کتابسرای پدرام در راستای سپاسگزاری از حمایت های همیشگی شما پایان هر ماه از میان خریداران ماه گذشته به سه نفر با شرایط زیر به قید قرعه جوایزی اهدا می نماید:
🌟
۱ - خرید های بالای ۵۰ هزارتومان در قرعه کشی شرکت داده می شود.
🌟
۲- هر ۵۰ هزار تومان یک امتیاز برای خریدار به همراه دارد.
🌟
۳- این قرعه کشی شامل تمام خریدهای حضوری و غیر حضوری مشتریان می باشد.
🌟
۴- همراه داشتن فاکتور خرید جهت دریافت جایزه الزامی است.
🌟🌟🌟
ابتدای هر ماه قرعه کشی ماه قبل انجام می شود.

💫💫💫
جوایز :
نفر اول کارت هدیه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
نفر دوم کارت هدیه به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان
نفر سوم کارت هدیه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان
💫💫💫
به دوستان خودتون اطلاع بدین
💫💫💫

‎خریدآنلاین_کتاب #کتاب_فروشی #کتابباز# #کتابخوانی #جایزه #قرعه_کشی #برنده #جوایز_نقدی #کتاب_بخریم #جایزه_کتاب
#جایزه_پدرام #قرعه_کشی_پدرام #کتاب_کنکور
#بیشتر_کتاب_بخوانیم #ژرفتر_بیاندیشیم

#کتابسرای_پدرام
ٓگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : روشهای یادگیری و مطالعه / علی اکبر سیف / دوران
قیمت : 32,000 تومان
برچسب ها : #روشهای_یادگیری_و_مطالعه_/_علی_اکبر_سیف_/_دوران, #علی_اکبر_سیف, #انتشارات_دوران, #تک_رنگ, #شمیز, #کاهی, #جلد, #فارسی, #رقعی, #مشاوره___برنامه_ریزی_و_مطالعه, #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #سازمان_و_مدیریت،_برنامه_های_درسی, #علوم_اجتماعی
گروه کتاب : #موضوع_درسی, #کنکور_و_کمک_درسی, #علوم_اجتماعی, #سازمان_و_مدیریت،_برنامه_های_درسی, #مشاوره___برنامه_ریزی_و_مطالعه

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
‎مشتریان گرامی با توجه به دستور ستاد مقابله با کرونا ساعات کار فروشگاه کتابسرای پدرام از ۲۰ آبان ماه تا اطلاع بعدی به صورت یکسره از ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر می باشد.
‎ساعات کار : ۹ تا ۱۸

#کتابخوانی #مطالعه #کتابخوانی #مقابله_با_کرونا #قرنطینه_کرونا #ماسک_بزنیم
#ژرفتر_بیاندیشیم #بافرهنگ_باشیم #کتابباز
#کتاب_بخوانیم

#کتابسرای_پدرام

#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

‌‏🌐 pedrambook.com

‌‏💢 @pedrambook
‌‏💢 @pedrambook2

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : جنگل / هارلن کوبن / محدثه احمدی / آموت
قیمت : 65,000 تومان
برچسب ها : #جنگل_/_هارلن_کوبن_/_محدثه_احمدی_/_آموت, #هارلن_کوبن, #محدثه_احمدی, #انتشارات_آموت, #تک_رنگ, #شمیز, #بالک, #جلد, #فارسی, #رقعی, #رمان_و_داستان_های_خارجی, #شعر_و_ادبیات___آثار_ادبی
گروه کتاب : #رمان_و_داستان_های_خارجی, #شعر_و_ادبیات___آثار_ادبی

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است... / دکتر احمد پدرام / ترانه پدرام
قیمت : 50,000 تومان
برچسب ها : #احمد_پدرام, #رقیه_منصوری_بنی, #محسن_معروفی, #انتشارات_ترانه_پدرام, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #رقعی, #اندوه___افسردگی, #فلسفه_و_روانشناسی, #روانشناسی___نگرانی, #فلسفه_و_روانشناسی
گروه کتاب : #فلسفه_و_روانشناسی, #اندوه___افسردگی, #روانشناسی___نگرانی

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : می خواهم یک بازاریاب موفق باشم / دکتر مهرداد مسعودی فر
قیمت : 2,500 تومان
برچسب ها : #می_خواهم_یک_بازاریاب_موفق_باشم_/_دکتر_مهرداد_مسعودی_فر, #مهرداد_مسعودی_فر, #افسانه_بهرامیان, #انتشارات_دکتر_مسعودی_فر, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #جلد, #فارسی, #جیبی, #مدیریت_کار_و_تجارت___انگیزش_در_کار, #مدیریت_و_خدمات_اداری
گروه کتاب : #مدیریت_و_خدمات_اداری, #مدیریت_کار_و_تجارت___انگیزش_در_کار

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸
🍃🌺🍂
🌿🍂
کتابسرای پدرام
#معرفی_کتاب
نام کتاب : فرهنگ نامه ی واژه های کهن ساختمان و هنرهای وابسته / دکتر نیما ولی بیگ / گلدسته
قیمت : 2,000 تومان
برچسب ها : #فرهنگ_نامه_ی_واژه_های_کهن_ساختمان_و_هنرهای_وابسته_/_دکتر_نیما_ولی_بیگ_/_گلدسته, #نیما_ولی_بیگ, #فرهنگ_مظفر, #انتشارات_گلدسته, #تک_رنگ, #شمیز, #تحریر, #منصوره_عشوریون, #جلد, #فارسی, #رقعی, #فرهنگ_یک_موضوع_خاص, #فرهنگ_ها
گروه کتاب : #فرهنگ_ها, #فرهنگ_یک_موضوع_خاص

#کتابسرای_پدرام
#آگاه_شو_دنیاتو_بساز

☎️ 03136146

🌐 pedrambook.com

💢 @pedrambook

🌿🍂
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼🌸🌸🌸