Monazon1
206 subscribers
911 photos
83 videos
20 files
348 links
مزون لباس عقد، شب مونازون/تهران
برای درخشیدن درمراسمتان همراهتان هستیم
طراحی واجرالباس ازخواستگاری تاعروسی
بیش از۵٠سال تجربه ودوخت
ثبت سفارش:٠۹۱۹۵۹۴۵۷۳۷
www.monazonmezon.com
Download Telegram
to view and join the conversation
کت: ۱۱٠٠


__
مزون مونازون
شعبه محضر 86090656
شعبه مجلسی و فرمالیته 86091086
09195945737
🔹نمونه تمام مدلها موجود
🔹امکان تغییر در مدلها به سایز و رنگ دلخواه شما
🔹همه روزه حتی جمعه ها در مجتمع تجاری لیدوما
Design by @monazon1
برای دیدن مدلهای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنین 👇
http://t.me/monazon1
آدرس سایت: www.monazonmezon.com
تل: ۱۴٠


__
مزون مونازون
شعبه محضر 86090656
شعبه مجلسی و فرمالیته 86091086
09195945737
🔹نمونه تمام مدلها موجود
🔹امکان تغییر در مدلها به سایز و رنگ دلخواه شما
🔹همه روزه حتی جمعه ها در مجتمع تجاری لیدوما
Design by @monazon1
برای دیدن مدلهای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنین 👇
http://t.me/monazon1
آدرس سایت: www.monazonmezon.com
پیراهن: 1470


__
مزون مونازون
شعبه محضر 86090656
شعبه مجلسی و فرمالیته 86091086
09195945737
🔹نمونه تمام مدلها موجود
🔹امکان تغییر در مدلها به سایز و رنگ دلخواه شما
🔹همه روزه حتی جمعه ها در مجتمع تجاری لیدوما
Design by @monazon1
برای دیدن مدلهای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنین 👇
http://t.me/monazon1
آدرس سایت: www.monazonmezon.com
پیراهن: ۱۲۵٠


__
مزون مونازون
شعبه محضر 86090656
شعبه مجلسی و فرمالیته 86091086
09195945737
🔹نمونه تمام مدلها موجود
🔹امکان تغییر در مدلها به سایز و رنگ دلخواه شما
🔹همه روزه حتی جمعه ها در مجتمع تجاری لیدوما
Design by @monazon1
برای دیدن مدلهای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنین 👇
http://t.me/monazon1
آدرس سایت: www.monazonmezon.com
کت
قیمت اصلی: ۱۷۵٠
قیمت درحراج: ۸۵٠


__
مزون مونازون
شعبه محضر 86090656
شعبه مجلسی و فرمالیته 86091086
09195945737
🔹نمونه تمام مدلها موجود
🔹امکان تغییر در مدلها به سایز و رنگ دلخواه شما
🔹همه روزه حتی جمعه ها در مجتمع تجاری لیدوما
Design by @monazon1
برای دیدن مدلهای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنین 👇
http://t.me/monazon1
آدرس سایت: www.monazonmezon.com
هدپیس: ۲۶٠


__
مزون مونازون
شعبه محضر 86090656
شعبه مجلسی و فرمالیته 86091086
09195945737
🔹نمونه تمام مدلها موجود
🔹امکان تغییر در مدلها به سایز و رنگ دلخواه شما
🔹همه روزه حتی جمعه ها در مجتمع تجاری لیدوما
Design by @monazon1
برای دیدن مدلهای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنین 👇
http://t.me/monazon1
آدرس سایت: www.monazonmezon.com