روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
7.37K subscribers
5.47K photos
58 videos
729 files
1.82K links
کانال رسمی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سایت سازمان:
www.kshceo.ir
اینستاگرام سازمان:
https://www.instagram.com/kshceo.ir
کانال دوم جهت درج اعلانات:
t.me/kshceo2
ارتباط با ادمین : t.me/ravabetkermanshah
Download Telegram
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز چهارشنبه  ۱۴۰۲/۱۰/۲۷  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#دی_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه بعدازظهر امروز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه ۱۴۰۲ و از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی با تلاوتی آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران  آغاز بکار کرد.
سپس مجمع وارد دستور کار شد و جدول یک بودجه ۱۴۰۲ سازمان به رای مجمع گذاشته شد و آیتمهای ورودی اعضای حقیقی جدید ، ورودی اعضای حقوقی جدید سازمان و حق عضویت اعضای بدون پروانه با همان مبلغ پیشنهادی در جدول بودجه و حق عضویت اعضای حقیقی با پروانه اشتغال با پیشنهاد اعضای هیات مدیره حاضر در سالن حائز اکثریت آرای مجمع گردید.
بعلت اتمام زمان مقرر شده ، مجمع به تنفس رفت و تاریخ برگزاری مجمع عمومی بعد ، توسط اعضای هیات مدیره حاضر در مجمع روز دوشنبه ۹ بهمن ماه تعیین گردید.#مجمع_عمومی 
#دی_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
Budjeh1402.pdf
211.2 KB
بودجه پیشنهادی سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
Budjeh1402.pdf
211.2 KB
بودجه پیشنهادی سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه بعدازظهر امروز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۲ و از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی با تلاوتی آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران  آغاز بکار کرد.
سپس مجمع وارد دستور کار شد و ادامه جدول یک بودجه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف گردید.
در خصوص جدول ۲ بودجه ۱۴۰۲ و پس از بحث و بررسی به دلیل عنوان شدن کافی نبودن مستندات از جانب هیات رییسه مجمع ، مجمع به تنفس رفت و تاریخ برگزاری جلسه بعد مجمع عمومی ، توسط اعضای هیات مدیره حاضر در سالن روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه تعیین گردید.#مجمع_عمومی 
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
Budjeh1402.pdf
211.2 KB
بودجه پیشنهادی سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
Budjeh1402.pdf
211.2 KB
بودجه پیشنهادی سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه بعدازظهر امروز سه شنبه هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ و از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی با تلاوتی آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران  آغاز بکار کرد.
سپس مجمع وارد دستور کار شد و تمامی زمان مجمع به بررسی جدول حقوق و مزایای کارمندان سازمان و گفتگو بین هیات رییسه اصلی مجمع ، هیات مدیره و بازرسین سازمان و اعضای حاضر در سالن گذشت. حاصل مذاکرات طولانی مذکور ، به رای گذاشتن فوق العاده شغلی کارکنان و رد آیتم مذکور توسط مجمع ، از ردیف بودجه خارج شدن ۸ نفر از کارکنان استخدامی سال ۱۴۰۰ به بعد ، مشروط شدن پرداخت اضافه کار به ساعت ورود و خروج کارکنان با تعیین حداکثر سقف ۸۰ ساعت برای هر نفر و تایید نزولی مبلغ حق ماموریت کارکنان بود.با توجه به اتمام زمان ، مجمع به تنفس رفت و تاریخ برگزاری جلسه بعد مجمع عمومی ، توسط اعضای هیات مدیره حاضر در سالن روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه تعیین گردید.#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
Budjeh1402.pdf
211.2 KB
بودجه پیشنهادی هیات مدیره سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
Budjeh1402.pdf
211.2 KB
بودجه پیشنهادی هیات مدیره سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


#مجمع_عمومی
#بهمن_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#اسفند_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
ادامه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه  با دستور کار به شرح ذیل :


۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های سازمان
۲- بررسی  تراز مالی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
بررسی بودجه و تراز مالی ۱۳۹۸ ، بررسی بودحه و تراز مالی ۱۳۹۹ ، برررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۰ ، بررسی بودجه و تراز مالی ۱۴۰۱ ، بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه


در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل تالار شهید بهشتی به آدرس میدان سپاه به سمت پارک شاهد ، برگزار می گردد.

همراه داشتن کارت عضویت سازمان(با تاریخ معتبر) و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت ورود به مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مجاز نمی باشد.#مجمع_عمومی
#اسفند_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان|آی گپ سازمان
Budjeh1402.pdf
211.2 KB
بودجه پیشنهادی هیات مدیره سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


#مجمع_عمومی
#اسفند_۱۴۰۲

اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان