روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
7.45K subscribers
5.61K photos
59 videos
739 files
1.9K links
کانال رسمی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سایت سازمان:
www.kshceo.ir
اینستاگرام سازمان:
https://www.instagram.com/kshceo.ir
کانال دوم جهت درج اعلانات:
t.me/kshceo2
ارتباط با ادمین : t.me/ravabetkermanshah
Download Telegram
اطلاعیه سازمان
ارائه نقشه ها به شهرداری های مناطق بعد از تائیدیه شهرسازی،صرفا تا پایان سال ۱۴۰۰
#امور_نقشه
#اسفندماه_۱۴۰۰

www.instagram.com/kshceo.ir
@kshceo
www.kshceo.ir
چک لیست طراحی و تهیه نقشه های سازه و فهرست حداقل موارد لازم بارگزاری در سامانه سینا،مقرر شده در کمیسیون عمران سازمان و ابلاغ آن توسط رئیس سازمان به مدیران دفاتر،طراحان و کنترلرهای سازه سازمان


#امور_نقشه
#مرداد_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|آپارات سازمان|کانال دوم
چک لیست آنالیز و طراحی.pdf
935.5 KB
فهرست بازبینی ( چک لیست ) محاسبات سازه ، ویژه طراحان و‌ کنترلرهای سازه سازمان
_نظریه طراح سازه در مورد آیتم های طراحی
_تائید یا عدم تائید کنترلر

#امور_نقشه
#مرداد_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|آپارات سازمان|کانال دوم
فراخوان سازمان برای جذب کنترل کنندگان معماری،مکانیک و برق

شرایط:
_ دارا بودن پروانه اشتغال پایه دو و یک
_ مسلط به آخرین ویرایش تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های طراحی
_ تسلط به نرم افزارهای مرتبط
_ لازم به توضیح است برای کنترل کنندگان در بازه زمانی دو ماهه ابلاغ صادر و مشمول تعارض منافع خواهند بود و بعد از اتمام مدت مذکور امکان استفاده از پروانه اشتغال را دارند.
متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ به واحد امور نقشه سازمان تحویل نمایند.


#امور_نقشه
#مرداد_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|آپارات سازمان|کانال دوم
فراخوان سازمان برای جذب کنترل کننده معماری

شرایط:
_ دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک
_ مسلط به آخرین ویرایش تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های طراحی
_ تسلط به نرم افزارهای مرتبط
_ لازم به توضیح است برای کنترل کنندگان در بازه زمانی دو ماهه ابلاغ صادر و مشمول تعارض منافع خواهند بود و بعد از اتمام مدت مذکور امکان استفاده از پروانه اشتغال را دارند.
متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۰۵ به واحد امور نقشه سازمان تحویل نمایند.


#امور_نقشه
#مهر_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|آپارات سازمان|کانال دوم
فراخوان سازمان برای جذب کنترل کننده نقشه در رشته های سازه معماری مکانیک برق

شرایط:
_ دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک
_ مسلط به آخرین ویرایش تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های طراحی
_ تسلط به نرم افزارهای مرتبط
_ لازم به توضیح است برای کنترل کنندگان در بازه زمانی دو ماهه ابلاغ صادر و مشمول تعارض منافع خواهند بود و بعد از اتمام مدت مذکور امکان استفاده از پروانه اشتغال را دارند.
_براساس مصوبه‌مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ به ظرفیت کنترل کننده های نقشه ۲۵ درصد اضافه خواهد شد.
متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۰  به واحد امور نقشه سازمان تحویل نمایند.

#امور_نقشه
#آبان_۱۴۰۱اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال دوم
قابل توجه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

به منظور کاهش بروکراسی اداری روند کنترل نقشه و کاهش زمان فرآیند خروج نقشه ها و تسریع در اخذ پروانه ساختمان از مراجع صدور پروانه تصمیمات زیر در سازمان اتخاذ گردید:

۱.امکان معرفی آزمایشگاه ژئوتکنیک قبل از ثبت اسامی مهندسین طراح در سامانه نرم افزاری فراهم گردید.
۲.حداقل مدت زمان ارائه نتایج آزمایشگاه ژئوتکنیک از ۱۵ روز به ۱۰ روز کاهش یافت.
۳.مقرر گردید کنترل نقشه های برق و مکانیک همزمان با نقشه های سازه بعد از کنترل شهرسازی و معماری صورت پذیرد.
۴.جلسه ای با کنترل کننده های نقشه در چهار رشته برگزار و مقرر شد در روند کنترل نقشه تسریع صورت پذیرد.
۵.ایجاد زمینه های انگیزشی و تشویقی در ظرفیت متراژی کنترل کننده ها و افزایش تعداد کنترل کننده ها در رشته های مختلف در دستور کار قرار گرفت.


#امور_نقشه
#آذر_۱۴۰۱


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال دوم
قابل توجه دفاتر محترم مهندسی

با توجه به جابجایی سازمان به محل جدید لطفا نسبت به خالی نمودن فایل خود در امور نقشه سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ اقدام نمایید. بدیهی است در صورت باقی ماندن مدارک و نقشه ها در فایل دفاتر مهندسی هیچ مسئولیتی متوجه امور نقشه سازمان نخواهد بود .#امور_نقشه
#دی_۱۴۰۱اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال دوم|ایتا سازمان
فراخوان سازمان برای جذب کنترل کننده نقشه در رشته های سازه معماری مکانیک برق

شرایط:
_ دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک
_ مسلط به آخرین ویرایش تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های طراحی
_ تسلط به نرم افزارهای مرتبط
_ لازم به توضیح است برای کنترل کنندگان در بازه زمانی سه ماهه ابلاغ صادر و مشمول تعارض منافع خواهند بود و بعد از اتمام مدت مذکور امکان استفاده از پروانه اشتغال را دارند.
_براساس مصوبه‌مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱  هیات مدیره به ظرفیت کنترل کننده های نقشه ۲۵ درصد اضافه خواهد شد.

متقاضیان می توانند درخواست خود را از مسیر پروفایل شخصی خود در سامانه سینا » مدیریت نامه » ثبت نامه » فراخوان »فراخوان اشخاص واجد صلاحیت کنترل طراحی
تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸  ثبت نمایند.

#امور_نقشه
#شهریور_۱۴۰۲


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|ایتا سازمان|کانال دوم
فراخوان سازمان برای جذب کنترل کننده نقشه در رشته های سازه معماری مکانیک برق

شرایط:
_ دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک
_ مسلط به آخرین ویرایش تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های طراحی
_ تسلط به نرم افزارهای مرتبط
_ لازم به توضیح است برای کنترل کنندگان در بازه زمانی سه ماهه ابلاغ صادر و مشمول تعارض منافع خواهند بود و بعد از اتمام مدت مذکور امکان استفاده از پروانه اشتغال را دارند.
_براساس مصوبه‌مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱  هیات مدیره به ظرفیت کنترل کننده های نقشه ۲۵ درصد اضافه خواهد شد.

متقاضیان می توانند درخواست خود را از مسیر پروفایل شخصی خود در سامانه سینا » مدیریت نامه » ثبت نامه » فراخوان »فراخوان اشخاص واجد صلاحیت کنترل طراحی
تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷  ثبت نمایند.

#امور_نقشه
#دی_۱۴۰۲


اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|ایتا سازمان|کانال دوم
فراخوان سازمان برای جذب کنترل کننده نقشه در رشته های سازه ، مکانیک برق

شرایط:
_ دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک
_ مسلط به آخرین ویرایش تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های طراحی
_ تسلط به نرم افزارهای مرتبط
_ لازم به توضیح است برای کنترل کنندگان در بازه زمانی سه ماهه ابلاغ صادر و مشمول تعارض منافع خواهند بود و بعد از اتمام مدت مذکور امکان استفاده از پروانه اشتغال را دارند.
_براساس مصوبه‌مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱  هیات مدیره به ظرفیت کنترل کننده های نقشه ۲۵ درصد اضافه خواهد شد.

متقاضیان می توانند درخواست خود را از مسیر پروفایل شخصی خود در سامانه سینا » مدیریت نامه » ثبت نامه » فراخوان »فراخوان اشخاص واجد صلاحیت کنترل طراحی
تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۱  ثبت نمایند.

#امور_نقشه
#خرداد_۱۴۰۳اینستاگرام سازمان|سایت سازمان|کانال تابلو اعلانات|ایتا سازمان|بله سازمان