Magyar Kryon Honlap
173 subscribers
11 photos
25 links
Hírek az új anyagokról, kivonatolt érdekességek... WEB: www.kryon.hu
Kapcsolat: t.me/konradbalint
Download Telegram
Reakció a váltásra (Élő közvetítés - 2022. április 1.)

- Hogy álltok a váltással?
- Hogy állsz fénymunkás a váltással?
- A kedvesség fizikája
- Hogy vagytok eddig kedveseim, kedves Fénymunkások?
- Hogy álltok eddig?

www.kryon.hu/2022.04.01.php
Hogyan működik az időzítés az életetekben? (Élő közvetítés - 2022. április 20.)

- A Szellemtől kapott üzenetek időzítése
- A humanizmus elfogultságai
- Ki mondta, hogy most kell megtennetek?
- Honnan lehet tudni, hogy mikor van itt az ideje?
- Most, hogy tudjátok....

www.kryon.hu/2022.04.20.php
A véletlen áldozatai vagytok? (Élő közvetítés - 2022. május 18.)

- Hogyan gondolkodik a legtöbb ember az életről?
- A szándék küldése mindkét irányba működik
- Ez nem a jövő megteremtése
- Néhány helyzet, amiről tudni kell
- Ez az egyik legjobb új eszközötök

www.kryon.hu/2022.05.18.php
A 2023-as év - A történelem meg fogja ismételni önmagát? (Élő közvetítés - 2023. április 18.)

www.kryon.hu/2023.04.18.php
Remény az emberiség számára (Élő közvetítés - 2023. május 9.)

www.kryon.hu/2023.05.09.php
A sötétség kiiktatása (Élő közvetítés - 2023. október 17.)

www.kryon.hu/2023.10.17.php
Mostantól a soron következő fordítás elkészültéig, időnként ide fogom kivonatolni a korábbi anyagok legérdekesebb részleteit...
"A tömeg nélküli (vagy ahogy ti nevezitek "anti-gravitációs") testek létrehozásához bizonyos sokdimenziós ismérvek 4D-s valóságotokba való beillesztésére van szükség. Ezt azután tudjátok megtenni, miután megértettétek a mágneses mezőkön belüli mágneses mezők egymás közötti néhány sajátos és könnyen megvalósítható kapcsolatát. Ilyenkor tömeg nélküli testet kaptok. Ha mindezt egy tárgy belsejében teszitek, majd elvégeztek bizonyos kiigazításokat, a tárgy tömeg nélkülivé válik. Ezt "irányíthatjátok" azzal is, hogy magát a mágnesességet használjátok a tömeg nélküli állapot előidézésére. De ez az "irányítás" arról szól, "milyen térben" létezik és nem arról, hogy "jobbra vagy talán balra kell-e fordulni".

Bár csak néhányan értik majd meg, hogy miről is beszélek, később lesznek többen akik ezen sorokat olvasva teljesen "tudni és érezni" fogják, hogy ez így van, így mindezek közvetítése szükséges. A Földön ma csak néhány olyan tudós van, aki az itt olvasottakat kapcsolatba tudja hozni a következő állítással: A tömeg nélküli testek "csodája" a mágnesességtől megfosztott mágnesesség maradványait jelentő energia képződményekben rejlik. Ezek az energia képződmények sokdimenziós aranyszínűek (legalábbis számotokra) és ez azt jelenti, hogy ez az az esszencia, melyet kerestek és hogy tartalmuk megváltoztatja majd fizikai valóságotok "szabályait", mivel az anyagról alkotott elképzeléseitek átalakítására késztet benneteket.

Ismerjétek fel, hogy az interdimenzionalitás 4D-s valóságotokon belül is létezhet (mint például a gravitáció és a mágnesesség is) és ugyanakkor részét képezi négydimenziós valóságotoknak' De csak reakciós fizikai valóság marad, mert mindössze csak annyit tehettek, hogy megfigyelhetitek, mi okozza őket és ennek megfelelően manipulálhatjátok bekövetkezését. Később képesek lesztek a 4D-n túlra látni és elkezditek a többi dimenzió jellemzőit manipulálni és különböző reakciókat előidézni.

Minden dimenzió ott van előtettek. Ebben nincs semmi titokzatos, vagy a spirituális törvények ellen vétő dolog. A mágnesesség az interdimenzionális fizikának csak az első, de egyben a legnyilvánvalóbb területe, mivel 4D-s valóságotokban is látható és manipulálható. Ügyeljetek rá, hogy a kísérletek kimenetelére vonatkozóan ne legyen túl sok előzetes elgondolásotok! Véssétek emlékezetetekbe az egyik legfontosabb kvantumfizikai szabályt! Amikor interdimenzionális régiókba kerültök, a távolság nem tényező."

www.kryon.hu/kv4.php#10
"A gravitáció a tömeg és az idő jellemzőinek abszolút terméke, melyek közül az egyik átalakuláson mehet keresztül... minthogy a gravitációs értékek a tömeg és az idő függvényei, azok pedig - mint azt már említettem - nem lineáris természetűek, pusztán a saját időkeretetekre vonatkozó értékeket lehettek képesek kiszámítani. Ha ebből a keretből ki tudnátok lépni, a gravitációs tényezők egy egészen más oldalával találnátok magatokat szemben... Közületek már sokan felismerték, hogy a mágnesesség és az elektromosság központi szerepet játszik a tömeg valódi tulajdonságainak meghatározásában és arra is ráébredtetek, hogy a mágneses változók, melyek meghatározzák a tömegszorzatot, gyakran rendkívül kicsiny részecskék között fejtik ki hatásukat, íly módon meghatározva egy adott tárgy sűrűségét valamint időkeretét... Voltaképpen az elemi részecskék mechanizmusa az, ami meghatározza egy test tömegének jellemzőit és ezáltal természetesen a testet körülvevő gravitációt és időkeretet is...

Az ufók a fent ismertetett rendszer egyes elemeit használják arra, hogy a ti gravitációtok keretein belül közlekedjenek. Már tettem utalást arra, hogy tulajdonképpen mi is történik egy tömeg nélküli test hatáskörén belül, ám meg kell értenetek, egy valóban tömeg nélküli tárgy nem engedelmeskedhet a ti időkeretetek és fizikátok törvényeinek. Hirtelen indulások és megállások, soha nem látott gyorsaság és a hihetetlen irányváltoztatások mind-mind részei a tömeg nélküli anyag világának, mivel önmaga teremti meg a saját energiahatásait mindenre, ami csak körülveszi. Azzal is tisztában kell lennetek, hogy amint az imént említettem, a tömeg nélküli test időbeli vonatkozásai különböznek az általatok ismert időkerettől, ennélfogva úgy tűnik, mintha valamelyest lassabban mozognátok, mint az adott tömeg nélküli test. Kölcsönhatása a környező hagyományos tömegmolekulákra szintén előre kiszámítható paramétert jelent. A rendkívül enyhe időeltolódás miatt hajlamos a vele közvetlen kapcsolatba kerülő atomokon belül megváltoztatni az elektronok számát. Ez egy olyan jelenség, amely alapján azonosítható a tömeg nélküli anyag, még akkor is, ha nem látszik... A valódi, 100%-osan tömeg nélküli testre semmiféle hatást nem gyakorol a gravitációs mezőtök és még azok a gépek is igen nagy manőverezési képességgel rendelkeznek, melyek a Földet időnként meglátogató utazókat hivatottak szállítani... Egy jellemzőt vagy rendszer-oldalt nem pusztán negatív tömeg alkothat (taszítva a közönséges tömeget), hanem egyik oldal lehet közönséges tömeg is, ami nehezebb, mint a másik oldal. Finom koordináció segítségével ez a rendszer minden síkon lehetővé teszi a pontosan ellenőrzött mozgást... Minden tömeg-gépezet szabályoz egy kis, fókuszált tömeg-lemezt. Gyakran előfordul, hogy egy jármű rendszereit "összekapcsolják" egyetlen vezérlő rendszerben, így több gépezet működhet együtt. Ez egy célravezető módszer arra, hogy különböző rendszerek tömeg-gépezetei között meggátolják azokat a kölcsönhatásokat, amelyeket a Föld gravitációjával szemben mutatnak... Annak érdekében, hogy a rendszer működjön, a gépezetek kezelőjének teljesen át kell látnia azon testek közönséges tömegjellemzőit, melyeket húz-von, mert a gravitáció törvényei állandóak maradnak az adott időkereten belül, és mindössze a jármű-lemezek tömegének sűrűsége valamint polaritása megy keresztül változáson... rendkívül magas és rendkívül alacsony sűrűségű jellemzőket társítsunk minél kisebb anyagmennyiséghez, ekként csökkentve a munkát végző apparátus méretét... Minél többet tudtok meg az atomok szerkezetéről, ez annál világosabbá válik majd számotokra és az elemi részecskék viselkedésének megértése lesz az, ami mindehhez a kulcsot szolgáltatja... Találjátok meg a választ arra, hogy miért olyan nagy a távolság az atommag és a körülötte keringő részecskék között. Vajon hogyan változtathatnátok meg? Nagyon fontos!"

www.kryon.hu/kv5.php#4
"Minél bölcsebb az emberi lény, annál vékonyabbá válik a fátyol az ember és a Szellem között. Mindezen dolgok spirituális része pedig a tudatossági váltás felgyorsítója a bolygón, mert amikor az emberek meglátják, hogy mit képesek megtenni, akkor meg is fogják érteni azt. Sohasem lehet elkülöníteni a Teremtő Forrást a teremtésétől."

www.kryon.hu/2019.02.24.php
"Az emberiség általában véve kezd felébredni a fényre, és ebben azok, akik a sötétségbe fektettek be, valóban bajban vannak. Észrevettétek-e, akár csak ebben az évben, hogy a szikrák ott vannak, és hogy olyan dolgok történnek, amikre nem is számítottatok, olyan módon, ami riasztó? Azt gondolhatnátok, hogy a sötétség győz. Nem ez történik. A sötétség mélységesen veszít kedveseim a fénnyel szemben."

www.kryon.hu/2023.10.17.php
"Hadd beszéljek a mágneses energiakerékről! Ez lehet két vagy három kerék is. Létezik egy egyszerű mintázat, a mágnesek egy olyan elrendezése, hogy amikor helyesen vannak elhelyezve azok, akkor képesek fenntartani a forgást... A kis vagy nagy mágnesek együttes egyszerű vonzó/taszító energiáját, egy különleges elrendezésben kihasználva, örökre fent tudjátok tartani a forgást. Ha tudatában vagytok ennek, ha nem, a természetes mágnesek nagyon erőteljesek és jó sok erővel vonzanak illetve taszítanak - pihenés, felfrissülési idő, mellékhatások és üzemanyag nélkül. Ez egy óriási titok! ... Rakjátok össze őket egy olyan elrendezésben, ahol taszítani és vonzani fogják egymást, és bármilyen méretű kereket forgatni fognak az idők végezetéig, amekkorát csak kívántok! ... Ha valamit rá tudtok venni a forgásra, akkor azt rá tudjátok kapcsolni egy elektromos generátorra. Elektromosság, bármilyen mennyiségben, örökre!"

www.kryon.hu/2021.08.25.php

10 KW-os működő prototípus: www.youtube.com/watch?v=hT1hNAIMk7U
"A magyaroknak nagyon fontos lenne, hogy visszaköveteljék maguknak az erejüket, a hatalmukat. Nehéz ezt megfogalmazni, de a lényeg az, hogy ezen a területen több öreg lélek él, mint ahánnyal valaha is találkoztam a munkám során. Úgy fogalmazhatnék, hogy itt és más hasonló területeken - például Bulgáriában - a legmélyebb az Akasha. Tehát bármerre járok a világon, sehol nem találkozom annyi ősi öreg lélekkel, mint itt. Nem feltétlenül úgy kell ezt elképzelni, hogyha Magyarország visszanyeri az erejét, akkor nagyobb lesz mind valaha is. Itt nem erről van szó. Tehát nem Magyarországról van szó, hanem azokról az öreg lelkekről Magyarországon, akiket említettem. Itt egyfajta bölcsességről van szó, amely mint egy fényt gyújt a világban, amelyre a bolygónak nagyon nagy szüksége van."

www.kryon.hu/2011.09.23.php
"Ez nem egy vallási, hanem egy sámáni helyszín. Ki az, aki ismeri a 'sámáni magyarokat'? Jóval bármelyik vallás előtt éltek már. Ezt a helyet a Ley-vonalak metszéspontjaként ismerték és ünnepelték... mert a sámáni energia ott van.... A magyarok még el is nevezték ezt valaminek - Dobogókőnek, a szívcsakrának."

"Elidőztünk Dobogókőn, amiről egyesek azt mondják, hogy a terület szívcsakrája. Ez valami olyasmi, amit látnotok kell. Tényleg vannak ott többdimenziós átjárók és van pár vonal is."

www.kryon.hu/2018.04.28-29.php
"Az alacsonyabb tudatosság nem lát önmaga fölé... A sötétségnek alacsony tudatosságú személyisége van, ez minden... Az alacsony tudatosság nem tudja, hogy mit nem tud. Az alapján hoz meg döntéseket, amit nem is ismer. Ugyanazokat a hibákat követi el, mert sötétségben van."

www.kryon.hu/2016.10.11.php
"Nos, van egy csoportnyi fénymunkásotok. Mindannyian egyetlen dologért imádkoznak: egy kórházi ágyban fekvő emberi lényért...

A Teremtő Forrás lát benneteket, és megadta közvetlenül a tobozmirigyből, a tudatosságotokból, az agy hármasságából származó energiaátvitelt, és az most közvetlenül az ágyban fekvőre fókuszál...

Az első dolog, ami megtörténik, hogy az energia beleütközik abba, amit a "lehetőség membránjának" neveznénk. Ez a bizonyos membrán összekapcsolódik az ágyat nyomó meggyógyítandó személlyel...

Kedveseim, soha ne hagyjátok abba! Valami elkezdett történni a gondban lévő emberekkel a bolygón. Elkezdenek hinni ebben, elkezdik felfogni. Elkezdik megnyitni azt, amit a tudatosság membránjának hívnék. Ez azon engedékenység, ami az általatok küldött és a befogadó által beengedett energia egymáshoz igazodásának protokollja. Fizikai szinten fogják megérteni azt. A kémia meg fog változni belül, és megtörténik a gyógyulás."

www.kryon.hu/2015.06.20-21.php
"Felismertétek, hogy irányítással bírtok az egészségetek felett? Ha meg tudjátok emelni magának a testetek sejtszerkezetének a tudatosságát, akkor egy alacsony tudatosságú molekula nem tud oda betörni. Ez egyszerű dolog, mert a tudatosság fizika. Ahogy gondolkoztok felőle, az úgy hat aztán a sejtszerkezetetekre, hogy nem fog hagyni semmilyen alacsony tudatosságú dolgot hozzátok kapcsolódni, legyen az akár valaki más energiája, vagy magáé a betegségé. A teremben minden egyes gyógyító tudja ezt. A teremben lévő minden egyes gyógyító tudja azt, hogy ők nem gyógyítanak, hanem kiegyensúlyoznak. Amikor egy emberi lény elkezdi megtalálni az egyensúlyt, a benne lévő Istent, akkor a betegség távozik."

www.kryon.hu/2016.05.21-22.php
"A félelem leválaszt az örömről és a kreativitásról. A kreativitáson és örömön keresztül kapcsolódtok a szándékhoz, és ezek leválasztásával lehetővé teszitek, hogy elraboljanak benneteket. Korábban mondtuk már nektek, hogy soha nem kell félnetek ezektől a teremtményektől. Ha megjelennek előttetek, ha megpillantjátok őket, csak mondjátok azt: 'Nem adtam rá engedélyt, hogy itt legyél'. Higgyétek el kedveseim, mintegy varázsütésre el fognak tűnni, mivel tiétek a szándék ereje, amely a Kozmikus Szövedéknek nevezett univerzális erőforráshoz kapcsolódik - és ők tudják ezt! A vicc az, hogy ti nem..."

www.kryon.hu/1997.11.php