کتاب سال جوانان
286 subscribers
154 photos
8 videos
3 files
62 links
جایزه ملی کتاب سال جوانان ایران
(برترین پدیدآورندگان جوان حوزه فرهنگ نوشتاری)

ارتباط با دبیرخانه:
@bonyadfahangiran

۰۹۳۶۶۸۸۵۸۹۹
Download Telegram
to view and join the conversation
🏅شایستگان تقدیر
دومین دوره جایزه ملی
کتاب سال جوانان ایران

🔸گروه دوم

🔶جشن نکوداشت ۲۷ مهر - تالار وحدت

با ما همراه باشید.
ketabjavanan.ir
@ketabjavanan
🏅شایستگان تقدیر
دومین دوره جایزه ملی
کتاب سال جوانان ایران

🔸گروه سوم

🔶جشن نکوداشت ۲۷ مهر - تالار وحدت

با ما همراه باشید.
ketabjavanan.ir
@ketabjavanan
🎖برترین های بخش ویژه
دومین دوره جایزه ملی
کتاب سال جوانان ایران

🔶جشن نکوداشت ۲۷ مهر - تالار وحدت

با ما همراه باشید.
ketabjavanan.ir
@ketabjavanan
🔸بازتاب رسانه ای
آیین پایانی و جشن نکوداشت برترین های
دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان

📌 شبکه خبر

با کتاب سال جوانان همراه باشید.
@ketabjavanan
ketabjavanan.ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 گزارش تلویزیونی
برنامه "در ایران" شبکه جهانی جام جم


🟠 آیین پایانی و جشن نکوداشت برترین های
دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان

با ما همراه باشید.
@ketabjavanan
ketabjavanan.ir
📌نقشه پراکنش جغرافیایی
و
📊 نمودار سطح تحصیلات

برترین های دومین دوره
جایزه ملی کتاب سال جوانان

با ما همراه باشید.
@ketabjavanan
ketabjavanan.ir