Jahesh Innovation
404 subscribers
386 photos
27 videos
8 files
102 links
To Glory
Download Telegram
🔴تفاوتها و شباهتهای Accelerator(شتاب دهنده) و Incubator (مرکز رشد)
این دو کلمه شاید در ابتدای امر دارای معنای یکسانی باشند ولی در جزئیات دارای تفاوت هایی هستند.
1.زمان: شتاب دهنده ها معمولا بازه زمانی کوتاه تری حدود 12 تا 18 ماه را صرف تجاری سازی ایده ها می کنند که این مدت زمان در مراکز رشد طولانی تر است.
2.دولتی یا خصوصی بودن:اکثر مراکز رشد دولتی یا وابسته به NGO ها هستند ولی اکثر شتاب دهنده ها خصوصی هستند که البته لزومی هم در این باره وجود ندارد و این روند بیشتر در ایران مرسوم است.
3.🏢در فراهم کردن فضای کاری مشترک هر دو مشابه عمل می کنند.
4.ایجاد شبکه سازی و کمک به تشکیل تیم برای استارت آپ ها در هر دو مشابه می باشد.
5.💰شتاب دهنده ها در یافتن سرمایه خارجی به استارت آپ کمک می کنند در حالیکه مرکز رشد بیشتر این سرمایه را خودش تآمین می کند.
مسئله مهم این است که استارت آپ ها پیش از این اینکه به سراغ شتاب دهنده ها و مراکز رشد بروند باید هدف خود را مشخص کنند که به دنبال دریافت چه خدماتی هستند و از مشاوران در این حوزه کمک بگیرند.
#Accelerator #Incubator #Startup #Jahesh #استارت_آپ #مرکز_رشد
✍️ فضای کار اشتراکی چیست؟ و چه مزیت هایی برای استارت آپ ها دارد؟

📁 فضای کار اشتراکی به مکانی باز گفته می شود که منظور تشویق و انگیزه بخشی به کارکنان ، طراحی های خاص در آن پیاده می شود و به نوعی حس همکاری و هم یاری را به کارکنان خود القا می سازد این گونه فضاها را به نوعی تحولی در صنعت طراحی محیط های کار می دانند ؛ که کاملا چهره و جلوه ی محیط های کار را دگرگون ساخت .

💡 فضای کار اشتراکی باید بتواند :

۱_ محیطی باشد که رشد سریع کسب و کار شما را تضمین نماید .

۲_ فضایی به آن اختصاص یابد ، که انرژی مثبت را به افرادی که در آن پا می گذارند منتقل نماید .

۳_ نه تنها به گونه ای طراحی شده باشد که امنیت و حریم خصوصی شما را تضمین نمایند ، بلکه کارکنان نیز در آن احساس امنیت خاطر داشته باشد.

۴_ این محیط باید به اندازه ای دل باز و دنج باشد ، که حس همکاری را در کارکنان آن تقویت نماید.

۵_ کارکنان مختلف این محیط باید به گونه ای با هم مرتبط باشند ، که فضای کاری شان یک شبکه ی منظم و بر محور همکاری ایجاد نمایند .


📌 این بخش هایی از مقاله ای بود درباره ی " فضای کار اشتراکی چیست و چه مزیت هایی برای استارت آپ ها دارد ؟ "

📎برای مطالعه ی این مقاله می توانید به بلاگ جهش مراجعه کنید .

#استارت