کنسرسیوم ایرکاس
1.2K members
1.61K photos
52 videos
121 files
65 links
کنسرسیوم دانشگاهیان و متخصصان ایران
کنسرسیوم ایرکاس
بزرگترین مجمع آموزشی علمی پژوهشی کارآفرینی
ارتباط با مدیر کانال
04133369052_4
@ircas_admin
Download Telegram
to view and join the conversation
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام 1نفر خانم فعال و کوشا
2️⃣ محل داروخانه کرکج (سه راهی اهر)
3️⃣ ساعت کاری توافقی (نیمه وقت با تمام وقت)

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
Forwarded from ایرکاس
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون تکنسین داروخانه مورخه 99/7/21 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
🆔 @ircas
Forwarded from ایرکاس
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون فوریت های پزشکی مورخه 99/7/23 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
Forwarded from ایرکاس
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون تکنسین داروخانه مورخه 99/7/21 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام 1نفر خانم برای کارآموزی در داروخانه
2️⃣ محل داروخانه حوالی مارالان
3️⃣ ساعت کاری نیمه وقت (شیفت بعد از ظهر)

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#آگهی_استخدام
#دستیار_دندانپزشک_خانم

شرایط و مزایا:
🔰استخدام 1 نفر خانم (مجرد) حوالی مارالان
🔰فعال و حرفه ای در دستیاری دندانپزشکی
🔰ساعت کاری: 10 صبح الی 10 شب

🔷🔶ویژه کارآموزان دوره دستیار دندانپزشک کنسرسیوم ایرکاس

💢جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻
🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#آگهی_استخدام
#دستیار_دندانپزشک_خانم

شرایط و مزایا:
🔰استخدام 2 نفر خانم (مجرد) حوالی مارالان
🔰فعال و حرفه ای در دستیاری دندانپزشکی
🔰ساعت کاری: 10/30 صبح الی10/30 شب

🔷🔶ویژه کارآموزان دوره دستیار دندانپزشک کنسرسیوم ایرکاس

💢جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻
🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#آگهی_استخدام
#دستیار_دندانپزشک_خانم

شرایط و مزایا:
🔰استخدام 1نفر خانم (مجرد)
🔰فعال و حرفه ای در دستیاری دندانپزشکی
🔰تمام وقت

🔷🔶ویژه کارآموزان دوره دستیار دندانپزشک کنسرسیوم ایرکاس

💢جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻
🆔 @ircas_admin
🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#آگهی_استخدام
#دستیار_دندانپزشک_خانم

شرایط و مزایا:
🔰حوالی ولیعصر
🔰استخدام 1نفر خانم
🔰فعال و حرفه ای در دستیاری دندانپزشکی
🔰از ساعت 10 تا1 و ساعت 4 تا 9


🔷🔶ویژه کارآموزان دوره دستیار دندانپزشک کنسرسیوم ایرکاس

💢جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻
🆔 @ircas_admin
🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#آگهی_استخدام
#دستیار_دندانپزشک_خانم

شرایط و مزایا:
🔰حوالی شام غازان
🔰استخدام 1نفر خانم
🔰مجرد و زیر 35 سال
🔰نیمه وقت
🔷🔶ویژه کارآموزان دوره دستیار دندانپزشک کنسرسیوم ایرکاس

💢جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻
🆔 @ircas_admin
🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
کنسرسیوم ایرکاس
🔴 #اطلاعیه ⚜️آزمون فوریت های پزشکی مورخه 99/7/23 می باشد 🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻 🆔 @ircas_admin کنسرسیوم ایرکاس @ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون تکنسین داروخانه مورخه 99/8/17 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون تکنسین آزمایشگاه مورخه 99/8/19 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون دستیاری دندان پزشک مورخه 99/8/14 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین #آقا ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام 2 نفر آقا برای کارآموزی در داروخانه
2️⃣ محل داروخانه آبرسان

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین #آقا ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام 1 نفر آقا برای کارآموزی در داروخانه
2️⃣ محل داروخانه نصف راه

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام 1نفر آقا در داروخانه
2️⃣ محل داروخانه17شهریور
3️⃣ ساعت 9 الی 3

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام 1نفر خانم مجرد
2️⃣ محل کار مابین آخونی و بهار
3️⃣ ساعت کاری تایم صبح از ساعت 10/30تا14/30 و تایم عصر از سات 15/30 تا 21/00

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام 1نفر خانم هم مجرد هم متاهل
2️⃣ محل کار تربیت و 17 شهریور

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
کنسرسیوم ایرکاس
🔴 #اطلاعیه ⚜️آزمون تکنسین آزمایشگاه مورخه 99/8/19 می باشد 🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻 🆔 @ircas_admin کنسرسیوم ایرکاس @ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون دستیاری دندان پزشک مورخه 99/8/26 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas