کنسرسیوم ایرکاس
1.24K subscribers
1.62K photos
52 videos
121 files
65 links
کنسرسیوم دانشگاهیان و متخصصان ایران
کنسرسیوم ایرکاس
بزرگترین مجمع آموزشی علمی پژوهشی کارآفرینی
ارتباط با مدیر کانال
04133369052_4
@ircas_admin
Download Telegram
to view and join the conversation
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون تکنسین داروخانه ورخه 99/8/26 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون تکنسین داروخانه مورخه 99/8/28 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون تکنسین آزمایشگاه مورخه 99/8/28 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون دوره کاربری تجهیزات پوست مو و زیبایی مورخه 99/8/28 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین ویژه کارآموزان ایرکاس
فقط فقط خانم

شرایط:
1️⃣ استخدام کار آموز در داروخانه
2️⃣ محل داروخانه مارالان
3️⃣ شیفت کاری صبح و ظهر

جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین ویژه کارآموزان ایرکاس


شرایط:
1️⃣ استخدام خانم در داروخانه
2️⃣ محل داروخانه سه راهی اهر


جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس

شرایط:
1️⃣ استخدام خانم مجرد بین20الی30ساله
2️⃣ساعت کاری:4بعدازظهرتا9شب
3️⃣آدرس محل کار:دامپزشکی ،شنب غازانجهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
سومین ماه پاییز 99
دوازدهمین سالگرد تاسیس آموزشگاه آپادانا 🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁 .
۱۲سال تلاش وفعالیت آموزشگاه آپادانابرای جلب رضایت هرچه بیشترشما‌‌ ‌‌👤
امیدواریم با تلاش بیشتر تیم پرتوان آپادانا بتوانیم خدمتگزار بهتری باشیم
🌹به امید فردایی بهتر وپیشرفتی بیشتر🌹
#استخدام_تکنسین

⭐️استخدام تکنسین داروخانه آقا ویژه کارآموزان آموزشگاه آپاداناجهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_adminبا ما همراه باشید 👇🏻👇🏻@ircas
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس
جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس

@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون دوره دستیاری دندانپزشک مورخه 99/10/8 می باشد

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون دوره تکنسین داروخانه مورخه 99/10/8 می باشد .

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس
جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس
جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
#تــوجه
#آگهــی_استخدام
با سلام و احترام; بدینوسیله به اطلاع میرساند طبق توافق انجام شده و طبق قراداد فی مابین آموزشگاه آپادانا (ایرکاس) و مراجع مربوطه جهت تکمیل کادر مراکز درمانی منطقه مایان از بین کارآموزان واجد شرایط در مایان چند نفر بعنوان تکنیسین داروخانه جهت اشتغال در مراکز زیر استخدام میکند.
🔹داروخانه مرکز بهداشت مایان سفلی (1 نفر)
🔹داروخانه مرکز بهداشت مایان علیا (1 نفر)
🔹داروخانه مرکز بهداشت خواجه دیزج (1 نفر)
🔹داروخانه مرکز بهداشت قزل دیزج (1 نفر)
🔹داروخانه دکتر ذاکری مایان سفلی (2 نفر)
🔸امورات دفتری در مجتمع ایرکاس (1نفر)

💢لذا علاقمندان به اشتغال در این مراکز و کسب اطلاعات بیشتر با نماینده رسمی کنسرسیوم ایرکاس در امور بانوان منطقه مایان (خانم اودعی) ارتباط برقرار نمایند.
🔰🔰
@ircas_admin
@Dr_odaii (خانم اودعی)
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس
جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون دوره تکنسین داروخانه مورخه 99/10/29 می باشد .

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
🔴 #اطلاعیه
⚜️آزمون دوره دستیاردندانپزشکی مورخه 99/11/1 می باشد .

🔰جهت شرکت در آزمون مجدد و اطلاع از ساعت آزمون با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
استخدام_دستیار دندان پزشک

⭐️استخدام دستیار ویژه کارآموزان ایرکاس
جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas
استخدام_تکنسین الکترونیک

⭐️استخدام تکنسین ویژه کارآموزان ایرکاس
جهت معرفی با ادمین در ارتباط باشید 👇🏻👇🏻👇🏻

🆔 @ircas_admin

🌺ایرکاس یک انتخاب خاص🌺

با ما همراه باشید 👇🏻👇🏻

کنسرسیوم ایرکاس
@ircas