هوش‌سیتی
23 subscribers
246 photos
279 links
🤓 هوش‌سیتی، شهر هوش و استعداد
📚 ارائه انواع کتاب و محصولات فرهنگی
🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف ویژه

🌐 www.hoosh.city
📱instagram.com/hoosh.city

Tel: 0920-4667428
Tel: 0920-HooshCT
Download Telegram
📚 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ‌ وحش مرموز ۴
اسرار غروب

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/268

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ‌ وحش مرموز ۵
در جستجوی طوطی پلیسه

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/269

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ‌ وحش مرموز ۶
ماجرای شی واوای قلدر

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/270

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 مجموعه کتاب‌های کارآگاه کرگدن در باغ‌ وحش مرموز

🔸 معمایی/کارآگاهی

🛒 لینک سفارش و خرید کتاب‌ها همراه با تخفیف:

📚کتاب معما ی پنگوئن گمشده https://hoosh.city/product/265

📚کتاب راز استخر سرخ https://hoosh.city/product/266

📚کتاب غریبه‌ ی عجیب‌ غریب https://hoosh.city/product/267

📚 کتاب اسرار غروب https://hoosh.city/product/268

📚 کتاب در جستجوی طوطی پلیسه https://hoosh.city/product/269

📚 کتاب ماجرای شی واوای قلدر https://hoosh.city/product/270

🌐 هوش سیتی | شهر هوش و استعداد : 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب چه کسی کلاغ را اختراع کرد؟

🔸 شعر کودکان

👫 رده سنی: کودک ونوجوان

🔸 ناشر: چشمه

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/271

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب دانش ترسناک
هنر هول آور

🔸 مهارت و یادگیری نوجوان

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: پیدایش

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/273

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب دو تا دوست خمیری

🔸 مهارت و یادگیری کودک

👫 رده سنی: کودک

🔸 ناشر: پرتقال

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/275

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب بازی های مشارکتی

🔸 راهنمای والدین/مربی پرورش کودک

👫 رده سنی: بزرگسال

🔸 ناشر: اختران

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/38

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب ماجرای انیمیشن
به روایت بزی که پرواز کرد

🔸 سینما، تئاتر، انیمیشن

👫 رده سنی: کودک و نوجوان

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/animation-history
🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب معمای تفاوت ها!
چندتا فرق تو این دو تا عکس پیدا می کنی؟

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک و نوجوان

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/107

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب معمای دوقلوها!
اگر خوبِ خوب نگاه کنی، فقط دو تا مثل هم اند!

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک و نوجوان

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/111

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب معمای دو نیمه!
نیمه من کدام است؟

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک و نوجوان

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/106

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب معمای پر پیچ و خم!
راه را نشانم بده!

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک و نوجوان

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/110

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب معمای سایه ها!
سایه من کدام است؟

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک و نوجوان

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/108

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب معمای تک و تنها!
از کدام فقط یک دونه داریم؟

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک و نوجوان

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/109

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 مجموعه کتاب‌های معمای کودکانه

🔸 معما و پازل

🛒 لینک سفارش و خرید کتاب‌ها همراه با تخفیف:

📚کتاب معمای تفاوت ها! https://hoosh.city/product/107

📚کتاب معمای دوقلوها! https://hoosh.city/product/111

📚کتاب معمای دو نیمه! https://hoosh.city/product/106

📚 کتاب معمای پر پیچ و خم! https://hoosh.city/product/110

📚 کتاب معمای سایه ها! https://hoosh.city/product/108

📚 کتاب معمای تک و تنها! https://hoosh.city/product/109

🌐 هوش سیتی | شهر هوش و استعداد : 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب ماجرای اشیاء پنهان ۱

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک
🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/103

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب ماجرای اشیاء پنهان ۲

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: کودک

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/product/104

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 مجموعه کتاب‌های اشیا پنهان

🔸 معما و پازل

🛒 لینک سفارش و خرید کتاب‌ها همراه با تخفیف:

📚کتاب اشیا پنهان ۱ https://hoosh.city/product/103

📚کتاب اشیا پنهان ۲ https://hoosh.city/product/104

🌐 هوش سیتی | شهر هوش و استعداد : 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب معماهای چارگوش ۱

🔸 معما و پازل

👫 رده سنی: نوجوان و بزرگسال

🔸 ناشر: هوش ناب

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف https://hoosh.city/chargoosh

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA