هوش‌سیتی
29 subscribers
246 photos
279 links
🤓 هوش‌سیتی، شهر هوش و استعداد
📚 ارائه انواع کتاب و محصولات فرهنگی
🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف ویژه

🌐 www.hoosh.city
📱instagram.com/hoosh.city

Tel: 0920-4667428
Tel: 0920-HooshCT
Download Telegram
📚 کتاب کرمی که اعداد را می دانست
(آموزش اعداد)

🔸 آموزش مفاهیم پایه

👫 رده سنی: کودک

🔸 ناشر: قدیانی

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/251

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کوفسکی، کارآگاه خصوصی ۱
دسیسه‌ ی آدامسی

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/252

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کوفسکی، کارآگاه خصوصی ۲
راز اسکیت گمشده

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/253

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کوفسکی، کارآگاه خصوصی ۳
هم سخت و هم خطرناک

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/254

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کوفسکی، کارآگاه خصوصی ۴
عقاب دروازه

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/255

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 مجموعه کتاب‌های کوفسکی، کارآگاه خصوصی

🔸 معمایی/کارآگاهی

🛒 لینک سفارش و خرید کتاب‌ها همراه با تخفیف:

📚کتاب دسیسه‌ ی آدامسی https://hoosh.city/product/252

📚کتاب راز اسکیت گمشده https://hoosh.city/product/253

📚کتاب هم سخت و هم خطرناک https://hoosh.city/product/254

📚 کتاب عقاب دروازه https://hoosh.city/product/255

🌐 هوش سیتی | شهر هوش و استعداد : 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کارآگاه‌ لئوپل و دستیار مخفی ‌اش

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/256

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب مهندس چیکو ۱
چیکو فریتاتا دزد گیر اختراع می‌ کند

🔸 مهارت و یادگیری نوجوان

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/257

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب مهندس چیکو ۲
چیکو فریتاتا هوا ساز اختراع می کند

🔸 مهارت و یادگیری نوجوان

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/258

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب مهندس چیکو ۳
چیکو فریتاتا گرداب تمیز کننده اختراع می کند

🔸 مهارت و یادگیری نوجوان

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/259

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب مهندس چیکو ۴
چیکو فریتاتا سگ‌ پران اختراع می ‌کند

🔸 مهارت و یادگیری نوجوان

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/260

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 مجموعه کتاب‌های مهندس چیکو

🔸 مهارت و یادگیری نوجوان

🛒 لینک سفارش و خرید کتاب‌ها همراه با تخفیف:

📚کتاب چیکو فریتاتا دزد گیر اختراع می‌ کند https://hoosh.city/product/257

📚کتاب چیکو فریتاتا هوا ساز اختراع می کند https://hoosh.city/product/258

📚کتاب چیکو فریتاتا گرداب تمیز کننده اختراع می کند https://hoosh.city/product/259

📚 کتاب چیکو فریتاتا سگ‌ پران اختراع می ‌کند https://hoosh.city/product/260

🌐 هوش سیتی | شهر هوش و استعداد : 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب همه ‌ی پرسش ‌ها ی اشتباه ۱
کیه این وقت شب؟

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/261

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب همه ‌ی پرسش ‌ها ی اشتباه ۲
آخرین بار کی دیدیش؟

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/262

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب همه ‌ی پرسش ‌ها ی اشتباه ۳
الان نباید مدرسه باشی؟

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/263

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب همه ‌ی پرسش ‌ها ی اشتباه ۴
مگه امشب چه فرقی با بقیه شب ‌ها داره؟

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/264

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 مجموعه کتاب‌های همه ‌ی پرسش ‌ها ی اشتباه

🔸 معمایی/کارآگاهی

🛒 لینک سفارش و خرید کتاب‌ها همراه با تخفیف:

📚کتاب کیه این وقت شب؟ https://hoosh.city/product/261

📚کتاب آخرین بار کی دیدیش؟ https://hoosh.city/product/262

📚کتاب الان نباید مدرسه باشی؟ https://hoosh.city/product/263

📚 کتاب مگه امشب چه فرقی با بقیه شب ‌ها داره؟ https://hoosh.city/product/264

🌐 هوش سیتی | شهر هوش و استعداد : 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ‌ وحش مرموز ۱
معما ی پنگوئن گمشده

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/265

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ‌ وحش مرموز ۲
راز استخر سرخ

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/266

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA
📚 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ‌ وحش مرموز ۳
غریبه‌ ی عجیب‌ غریب

🔸 معمایی/کارآگاهی

👫 رده سنی: نوجوان

🔸 ناشر: هوپا

🛒 خرید آنلاین همراه با تخفیف: https://hoosh.city/product/267

🌐 کانال رسمی هوش‌سیتی: 👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFAoRZ2qLFdfVvFaAA