Frontline Youth Network
109 subscribers
31 photos
12 videos
1 file
29 links
FYN aims to connect and empower rural youth to become leaders and advocate for their rights
🌐www.frontlineyouth.net
Download Telegram
📯 Արդեն 6 տարի է, ինչ Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում հասարակական կազմակերպությունը իր գործունեությունն է ծավալում։

📌 Մեր գործունեության առանցքը կայուն խաղաղությունն է։ Մենք ձգտում ենք ստեղծել հնարավորություններ, զարգացնել համագործակցություն, տրամադրել մենթորություն և դասընթացներ երիտասարդների համար, որպեսզի նպաստենք դրական փոփոխություններին մեր համայնքում և հասարակությունում:
🎓 Այս ընթացքում աշխատել ենք երիտասարդների, ուսուցիչների և կրթական հաստատությունների հետ և փորձել ենք նպաստել կրթությունը առավել ներառական, արժեքահեն ու մարդակենտրոն դարձնելուն։
🔖 Կազմակերպությունը տարբերվում է նաև իր հորիզոնական կառավարմամբ և առանձնահատուկկառուցվածքով, որի մաս են կազմում աշխատակիցները, գործադիր կոմիտեն, ինչպես նաև մեր ամենից երիտասարդ առաջնորդները՝ դեսպանները։

🏫 Ակտիվ համագործակցել և համագործակցում ենք մարզպետարանների և մարզային այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչի շնորհիվ համայնքային աշխատանքներն առավել կարիքահեն, նպատակային և թիրախային են դարձել։

Կազմակերպությունը իր որջ գործունեության ընթացքում իրականացրել է մի շարք նախաձեռնություններ՝ «ՍերմանելOFF փոփոխությON» ամառային դպրոցը, «Ապագան մենք ենք, բայց մենք հիմա այստեղ ենք» ցուցահանդեսը, «Խաղաղաշինական կրթության խթանումը հանրակրթական դպրոցներում» ծրագիրը, «Վերակառուցվող խաղաղություն» հետազոտությունը և ստեղծագործական մրցույթը, «Կանայք հանուն խաղաղության» ծրագիրը, որոնց շրջանակներում ստեղծվել են ձեռնարկներ, PeaceON 📲բջջային հավելվածը, անիմացիաներ։ Անցկացվել են ուսուցիչների վերապատրաստումներ, որոնց մասնակցել են 80 ուսուցիչներ ՀՀ վեց մարզերից գյուղական և քաղաքային համայնքներից, ֆոկուս խմբային քննարկումներ, հետազոտություն, որ բացահայտում է ՀՀ-ում խաղաղության վերաբերյալ նարատիվները, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողների և համայնքային ներկայացուցիչների վերապատրաստումներ առավել քան 50 մասնագետների համար։
📑 Այս և մի շարք այլ ծրագրեր իրականացվել և շարունակում են իրականացվել ՍԵՆԲ-ի կողմից, որոնց կարող եք ծանոթանալ և հետևել մեր կայքի և սոցիալական հարթակների միջոցով։

Կայքէջ՝ https://frontlineyouth.net/en/

🗓 Դե իսկ մենք էլ խոստանքում ենք ակտիվ կիսվել ՍԵՆԲ-ի գործունեության և սպասվող ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասներով կայքէջում և մեր սոցիալական հարթակներով։ Հետևեք և հարցերի դեպքում գրեք 📩