حبوبات اليزا
896 subscribers
519 photos
394 videos
7 files
101 links
"فروش حبوبات ايرانى و وارداتی"

☎️ Phone/fax
02125917680

📲 Mobile
09128799290

👨‍💻 Admin
@Eliza_Co

🌐 Site
www.elizacompany.com

💠 Instagram
instagram.com/elizacompany

📧 Email
elizacompany11@gmail.com
Download Telegram
🧨فروش قرمز قرقیز


عرضه بصورت عمده
📌جهت دریافت قیمت با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🧨فروش #لپه باقلا

بصورت خرد

📌جهت دریافت قیمت با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🧨چیتی ازبک



📌جهت دریافت قیمت انواع چیتی با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش لپه آذرشهر


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🧨عدس کانادایی



📌جهت دریافت قیمت انواع حبوبات با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش نخود کرمانشاه


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش انواع ذرت


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش لوبیا عروس بصورت خرد


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
🥀 فروش عدس کانادایی


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش لوبیا سفید


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش لپه

ایرانی اتیوپی استرالیا روس
جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش نخود کرمانشاه


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش انواع غلات


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش ویژه ذرت


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
🥀 فروش عدس کانادایی


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀 بارگیری بار جور


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش چشم بلبلی


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش لپه باقالا اردبیل


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀 فروش لوبیا قرمز


جهت دریافت قیمت و یا خرید می توانید با ما در ارتباط باشید..#
---
☎️ 02125917680
📲 09128799290
🆔 @eliza_co