دکتر مهدی کریمی تفرشی
206 members
748 photos
89 videos
22 files
475 links
🔸کارآفرین برتر جهان اسلام

🔹ریاست هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی
🔹ریاست هیات مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان تهران

www.mehdikarimitafreshi.com
Download Telegram
to view and join the conversation