Det fria Sverige
1.09K subscribers
690 photos
35 videos
1.34K links
Uppdateringar och exklusiva inblickar från Sveriges största nationalistiska förening. Följ också vårt mediaprojekt på @Svegot
Download Telegram
Något magiskt drar fram över Sverige. Vårt land som redan är som en tavla målad med naturens rikaste färger, kläs i en extra skrud av värme och gemenskap. Denna adventstid påminner oss om så mycket och är en tid för eftertanke och samhörighet.

https://www.detfriasverige.se/en-halsning-pa-andra-advent/