دیلیت اکانت تلگرام Delete Account Telegram حذف اکانت
10.2K members
87 photos
1 video
1 file
190 links
دیلیت اکانت تلگرام Delete Account Telegram حذف اکانت تلگرام اندروید با لینک مستقیم آموزش دیلیت اکانت تلگرام اصلی طلایی ایکس فارسی پلاس موبوگرام ارسال سریع کد حذف حساب رسمی @Delete_Account_Telegram درخواست فوری @deactivation سایت حذف تلگرام www.deleter.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
دیلیت اکانت تلگرام با لینک مستقیم

🚮 دیلیت اکانت تمام برنامه‌های تلگرام فارسی و اصلی فقط از طریق #لینک_مستقیم سایت رسمی تلگرام به‌صورت کامل حذف می‌شود؛
https://my.telegram.org/auth?to=delete-account

🔢 حذف اکانت تلگرام با لینک مستقیم

1️⃣ پس از ورود به صفحه #دیلیت_اکانت_تلگرام، شماره تلگرامی که قصد حذف آن را دارید در قالب بین‌المللی وارد نموده و دکمه Next را بزنید؛

2️⃣ کد دریافتی از برنامه تلگرام را در کادر Confirmation Code صفحه دوم سایت رسمی حذف تلگرام کپی نموده و Sign In کنید؛

3️⃣ پس از ورود به صفحه آخر دیلیت‌اکانت، دلیل خروج از تلگرام را نوشته (اختیاری)، دکمه Done را فشار دهید؛

4️⃣ در پنجره نهاییِ دیلیت‌اکانت، دکمه قرمز رنگ Yes, delete my account را بزنید. تبریک! اکانت تلگرام شما حذف شد.

👨🏻‍💻 اگر در ورود به سایت رسمی دیلیت اکانت تلگرام مشکل دارید، حذف اکانت خود را با پرداخت هزینه جزئی به پشتیبانی حذف اکانت تلگرام بسپارید؛

📢 جهت درخواست سریع دیلیت اکانت تلگرام اصلی یا انواع تلگرام غیر‌رسمی یکی از لینک‌های زیر را لمس کنید؛

🚮 حذف (دیلیت‌اکانت) تلگرام اصلی
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/231212

🚮 دیلیت اکانت تلگرام ایکس
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/231234

🚮 حذف اکانت تلگرام طلایی
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225070

🚮 دیلیت اکانت هاتگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225080

🚮 حذف اکانت موبوگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225090

🚮 دیلیت اکانت ویدوگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/239590

🚮 دیلیت اکانت آذین‌گرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255655

🚮 دیلیت اکانت آیگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255650

🚮 دیلیت اکانت مایگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255660

🚮 دیلیت اکانت تلگرام فارسی‌پلاس، مشکی، رهاگرام، گپ‌گرام و ...‌گرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/239595

⁉️ کد حذف اکانت تلگرام ارسال نمی‌شود؟ اگر کد احراز هویت تلگرام جهت ورود و حذف حساب تلگرام را در مسنجر دریافت نمی‌کنید باید اقدام به نصب و فعال‌سازی تلگرام اصلی کنید:

دانلود تلگرام ورژن 5.12.1 اندروید با لینک مستقیم در دسترس است؛

https://telegram.me/downIoads/5.12.1
دیلیت اکانت فوری تلگرام اصلی و انواع غیر‌رسمی و فارسی

دیلیت اکانت تلگرام اصلی
🆘 https://zarinp.al/231212

دیلیت اکانت تلگرام ایکس
🆘 https://zarinp.al/231234

دیلیت اکانت تلگرام طلایی
🆘 https://zarinp.al/225070

دیلیت اکانت هاتگرام
🆘 https://zarinp.al/225080

دیلیت اکانت موبوگرام
🆘 https://zarinp.al/225090

دیلیت اکانت ویدوگرام
🆘 https://zarinp.al/239590

دیلیت اکانت آذین‌گرام
🆘 https://zarinp.al/255655

دیلیت اکانت آیگرام
🆘 https://zarinp.al/255650

دیلیت اکانت مایگرام
🆘 https://zarinp.al/255660

دیلیت اکانت تلگرام فارسی پلاس، فلگرام ، رهاگرام، توربوگرام و غیره
🆘 https://zarinp.al/239595
Forwarded from Delete Account Telegram حذف اکانت تلگرام (راهنمای حذف اکانت تلگرام Your Telegram Account Deleter)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚮 اکانت تلگرام اصلی و انواع غیر‌رسمی فقط از طریق #لینک_مستقیم سایت رسمی تلگرام حذف می‌شود؛

https://my.telegram.org/auth?to=delete-account

🔢 حذف اکانت تلگرام با لینک مستقیم

1️⃣ پس از ورود به صفحه دیلیت اکانت تلگرام، شماره تلگرامی که قصد حذف آن را دارید نوشته و Next کنید؛

2️⃣ کد دریافتی از برنامه تلگرام را در کادر Confirmation Code صفحه دوم سایت تلگرام کپی و Sign In کنید؛

3️⃣ پس از ورود به صفحه آخر دیلیت‌اکانت، دلیل خروج از تلگرام را نوشته (اختیاری)، دکمه Done را فشار دهید؛

4️⃣ در پنجره آخر دکمه قرمز رنگ Yes, delete my account را بزنید. تبریک! اکانت تلگرام شما حذف شد.

👨🏻‍💻 اگر در ورود به سایت رسمی دیلیت اکانت تلگرام مشکل دارید، حذف اکانت خود را با پرداخت هزینه جزئی به پشتیبانی حذف اکانت تلگرام بسپارید؛

💯 جهت درخواست فوری دیلیت اکانت تلگرام اصلی، طلایی، ایکس، موبوگرام و غیره لینک زیر را لمس کنید؛

👁‍🗨 https://zarinp.al/239595
حذف اکانت تلگرام

🚮 دیلیت اکانت تمام برنامه‌های تلگرام فارسی و اصلی فقط از طریق #لینک_مستقیم سایت رسمی تلگرام به‌صورت کامل حذف می‌شود؛
https://my.telegram.org/auth?to=delete-account

🔢 حذف اکانت تلگرام با لینک مستقیم

1️⃣ پس از ورود به صفحه #دیلیت_اکانت_تلگرام، شماره تلگرامی که قصد حذف آن را دارید در قالب بین‌المللی وارد نموده و دکمه Next را بزنید؛

2️⃣ کد دریافتی از برنامه تلگرام را در کادر Confirmation Code صفحه دوم سایت رسمی حذف تلگرام کپی نموده و Sign In کنید؛

3️⃣ پس از ورود به صفحه آخر دیلیت‌اکانت، دلیل خروج از تلگرام را نوشته (اختیاری)، دکمه Done را فشار دهید؛

4️⃣ در پنجره نهاییِ دیلیت‌اکانت، دکمه قرمز رنگ Yes, delete my account را بزنید. تبریک! اکانت تلگرام شما حذف شد.

👨🏻‍💻 اگر در ورود به سایت رسمی دیلیت اکانت تلگرام مشکل دارید، حذف اکانت خود را با پرداخت هزینه جزئی به پشتیبانی حذف اکانت تلگرام بسپارید؛

📢 جهت درخواست سریع دیلیت اکانت تلگرام اصلی یا انواع تلگرام غیر‌رسمی یکی از لینک‌های زیر را لمس کنید؛

🚮 حذف (دیلیت‌اکانت) تلگرام اصلی
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/231212

🚮 دیلیت اکانت تلگرام ایکس
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/231234

🚮 حذف اکانت تلگرام طلایی
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225070

🚮 دیلیت اکانت هاتگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225080

🚮 حذف اکانت موبوگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225090

🚮 دیلیت اکانت ویدوگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/239590

🚮 دیلیت اکانت آذین‌گرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255655

🚮 دیلیت اکانت آیگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255650

🚮 دیلیت اکانت مایگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255660

🚮 دیلیت اکانت تلگرام فارسی‌پلاس، مشکی، رهاگرام، گپ‌گرام و ...‌گرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/239595
👁‍🗨 7030.ir/r/deleter
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚮 دیلیت اکانت تلگرام با لینک مستقیم

💯 دیلیت اکانت تلگرام اصلی
👁‍🗨 https://zarinp.al/231212

💯 دیلیت اکانت تلگرام ایکس
👁‍🗨 https://zarinp.al/231234

💯 دیلیت اکانت تلگرام طلایی
👁‍🗨 https://zarinp.al/225070

💯 دیلیت اکانت هاتگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225080

💯 دیلیت اکانت موبوگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225090

💯 دیلیت اکانت ویدوگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/239590

💯 دیلیت اکانت آذین‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255655

💯 دیلیت اکانت آی‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255650

💯 دیلیت اکانت مای‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255660

💯 دیلیت اکانت تلگرام فارسی‌پلاس، رهاگرام، گپ‌گرام، توربو‌گرام و ...
👁‍🗨 https://zarinp.al/239595
💬 آموزش درخواست دیلیت اکانت تلگرام 100% تضمینی؛

🚮 دیلیت اکانت همه برنامه‌های تلگرام اصلی و فارسی از طریق لینک مستقیم سایت رسمی تلگرام از ریشه حذف می‌شود:

🌐 https://my.telegram.org/

🔢 حذف اکانت تلگرام با لینک مستقیم

1️⃣ پس از ورود به صفحه #حذف_اکانت_تلگرام شماره تلگرامی که قصد حذف آن را دارید در قالب بین‌المللی وارد نموده و دکمه Next را بزنید؛

2️⃣ کد دریافتی از #سایت_رسمی_تلگرام را در کادر Confirmation Code کپی نموده و Sign In کنید؛

3️⃣ پس از ورود به صفحه آخر #دیلیت_اکانت، دلیل خروج از تلگرام را نوشته (اختیاری)، دکمه Done را فشار دهید؛

4️⃣ در پنجره نهاییِ دیلیت‌اکانت، دکمه قرمز رنگ Yes, delete my account را بزنید. تبریک! حساب تلگرام شما حذف شد.

👨🏻‍💻 اگر در ورود به سایت رسمی دیلیت اکانت تلگرام مشکل دارید، حذف اکانت خود را با پرداخت هزینه ناچیز به پشتیبانی دیلیت اکانت تلگرام بسپارید؛

💯 جهت درخواست فوری دیلیت اکانت تلگرام اصلی یا انواع تلگرام غیر رسمی و فارسی یکی از لینک‌های مستقیم زیر را لمس کنید؛

دیلیت اکانت تلگرام اصلی
👁‍🗨 https://zarinp.al/231212

دیلیت اکانت تلگرام ایکس
👁‍🗨 https://zarinp.al/231234

دیلیت اکانت تلگرام طلایی
👁‍🗨 https://zarinp.al/225070

دیلیت اکانت هاتگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225080

دیلیت اکانت موبوگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225090

دیلیت اکانت ویدوگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/239590

دیلیت اکانت آذین‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255655

دیلیت اکانت آی‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255650

دیلیت اکانت مای‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255660

دیلیت اکانت تلگرام فارسی پلاس ، رهاگرام، توربوگرام و ...گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/239595
سایت حذف تلگرام آپدیت شد؛

www.deleter.ir

برای حذف (دیلیت‌اکانت) تلگرام اصلی و انواع تلگرام فارسی می‌بایست به سایت تلگرام مراجعه و دیلیت اکانت شود؛

https://my.telegram.org/

در این سایت حساب کاربری تمام برنامه‌های پیام‌رسان مبتنی بر تلگرام که با یک شماره موبایل اقدام به فعال‌سازی برنامه نموده‌اید همزمان حذف می‌شود.

⁉️ اگر در ورود به صفحه‌ی مخصوص حذف اکانت تلگرام در سایت دچار مشکل شده‌اید پشتیبانی حذف اکانت تلگرام همواره آنلاین است.

💯 جهت درخواست دیلیت اکانت لینک‌های زیر را لمس کنید؛

🚮 دیلیت اکانت تلگرام اصلی

🚮 دیلیت اکانت تلگرام ایکس

🚮 دیلیت اکانت تلگرام طلایی

🚮 دیلیت اکانت موبوگرام

🚮 دیلیت اکانت هاتگرام

🚮 دیلیت اکانت ویدو‌گرام

🚮 دیلیت اکانت آذین‌گرام

🚮 دیلیت اکانت آی‌گرام

🚮 دیلیت اکانت مای‌گرام

🚮 دیلیت اکانت تلگرام فارسی پلاس، توربو‌گرام رهاگرام و سایر

💬 بلافاصله پس از ثبت شماره، درخواست حذف اکانت شما به سایت تلگرام تسلیم و یک پیام حاوی کد حذف حساب به برنامه تلگرامی‌تان ارسال می‌شود که پشتیبانِ آنلاین دریافت و اکانت شما حذف می‌کند؛

www.deleter.ir
📢 سایت حذف تلگرام آپدیت شد؛

حذف (دیلیت‌اکانت) تلگرام اصلی و انواع تلگرام فارسی و غیر اصلی در سایت رسمی تلگرام دیلیت اکانت می‌شود؛

در این سایت حساب کاربری تمام برنامه‌های پیام‌رسان مبتنی بر تلگرام که با یک شماره موبایل اقدام به فعال‌سازی برنامه نموده‌اید همزمان حذف می‌شود.

⁉️ اگر در ورود به صفحه‌ی مخصوص حذف اکانت تلگرام در سایت دچار مشکل شده‌اید پشتیبانی حذف اکانت تلگرام همواره آنلاین است.

💯 جهت درخواست دیلیت اکانت لینک‌های مستقیم زیر را لمس کنید؛

🚮 دیلیت اکانت تلگرام اصلی
👁‍🗨 https://zarinp.al/231212

🚮 دیلیت اکانت تلگرام ایکس
👁‍🗨 https://zarinp.al/231234

🚮 دیلیت اکانت تلگرام طلایی
👁‍🗨 https://zarinp.al/225070

🚮 دیلیت اکانت موبوگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225090

🚮 دیلیت اکانت هاتگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225080

🚮 دیلیت اکانت ویدو‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/239590

🚮 دیلیت اکانت آذین‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255655

🚮 دیلیت اکانت آی‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255650

🚮 دیلیت اکانت مای‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255660

🚮 دیلیت اکانت تلگرام فارسی پلاس، توربو‌گرام رهاگرام و سایر
👁‍🗨 https://zarinp.al/239595

💬 بلافاصله پس از ثبت شماره، درخواست حذف اکانت شما به سایت تلگرام تسلیم و یک پیام حاوی کد حذف حساب به برنامه تلگرامی‌تان ارسال می‌شود که پشتیبانِ آنلاین دریافت و اکانت شما حذف می‌کند؛

How do i delete my account?

If you would like to delete your account, you can do this on the deactivation page. Deleting your account permanently removes all your messages and contacts. All groups and channels that you've created are orphaned and left without a creator but admins retain their rights.

This action must be confirmed via your Telegram account and cannot be undone.

We recommend using a non-mobile browser for this process.
Note that you'll receive the code via Telegram, not SMS.

https://telegram.org/faq#q-how-do-i-delete-my-account
⤵️ پس از ورود به صفحه مخصوص دیلیت اکانت در سایت تلگرام مراحل زیر را طی کنید تا اکانت برنامه اصلی یا غیر رسمی شما از ریشه حذف شود؛

1️⃣ شماره تلگرام (تلگرام اصلی، طلایی، ایکس، موبوگرام، رهاگرام ...) را در قالب بین‌المللی مانند 989123456789+ وارد کنید سپس Next کنید؛

2️⃣ کد تأیید حذف حساب ارسال شده به برنامه تلگرام را در کادر Confirmation Code تایپ کرده و Sign In کنید؛

3️⃣ در پنجره ظاهر شده دکمه Done سپس Yes, delete my account را برای توافق نهایی دیلیت اکانت تلگرام کلیک کنید. تمام

📝 ذکر دلیل خروج از تلگرام در سایت حذف تلگرام اختیاری است.

⁉️ اگر موفق به حذف اکانت تلگرام نمی‌شوید با سفارش یکی از خدمات زیر
بلافاصله کد حذف حساب به اپلیکیشن تلگرامی شما ارسال می‌شود و پشتیبانی آنلاین در تلگرام پس از دریافت کد اکانت شما را حذف می‌کند.

🚮 دیلیت اکانت آیگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255650

🚮 دیلیت اکانت مایگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255660

🚮 دیلیت اکانت آذین‌گرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/255655

🚮 دیلیت اکانت موبوگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225090

🚮 دیلیت اکانت ویدوگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/239590

🚮 دیلیت اکانت هاتگرام
👁‍🗨 https://zarinp.al/225080

🚮 دیلیت اکانت تلگرام طلایی
👁‍🗨 https://zarinp.al/225070

🚮 دیلیت اکانت تلگرام ایکس
👁‍🗨 https://zarinp.al/231234

🚮 دیلیت اکانت تلگرام رسمی
👁‍🗨 https://zarinp.al/231212
خدمات 100% تضمینی دیلیت اکانت تلگرام

👁‍🗨 https://zarinp.al/231212

🚮 جهت دیلیت اکانت انواع تلگرام؛
🌐 با لینک مستقیم سایت رسمی حذف تلگرام

💯 تلگرام اصلی
💯 تلگرام طلایی
💯 تلگرام ایکس
💯 تلگرام فارسی
💯 تلگرام مشکی
💯 تلگرام صورتی
💯 تلگرام پلاس
💯 موبوگرام، هاتگرام، رهاگرام، توربوگرام، ویدوگرام، فلگرام، آذین‌گرام، آیگرام و مایگرام و سایر برنامه‌های غیر‌رسمی تلگرامی با

👨🏻‍💻 پشتیبانی آنلاین در تلگرام و
📲 ارسال فوری کد حذف حساب

📢 اکانت‌های مسدود نگران ارسال کد حذف حساب نباشند؛ پشتیبانی آنلاین در تلگرام بلافاصله پس از درخواست، کد دیلیت اکانت را دریافت می‌کند.

👇 لینک زیر را لمس کنید:
👁‍🗨 https://zarinp.al/231212
دیلیت اکانت تلگرام
دیلیت اکانت تلگرام اصلی و غیر رسمی

🚮 دیلیت اکانت تمام برنامه‌های تلگرام فارسی و اصلی فقط از طریق لینک مستقیم سایت رسمی تلگرام از ریشه حذف می‌شود؛

https://telegram.org/deactivate

🔢 حذف اکانت تلگرام با لینک مستقیم

1️⃣ پس از ورود به صفحه #حذف_اکانت_تلگرام، شماره تلگرامی که قصد حذف آن را دارید در قالب بین‌المللی وارد نموده و دکمه Next را بزنید؛

2️⃣ کد دریافتی از برنامه تلگرام را در کادر Confirmation Code صفحه دوم سایت رسمی حذف تلگرام کپی نموده و Sign In کنید؛

3️⃣ پس از ورود به صفحه آخر دیلیت‌اکانت، دلیل خروج از تلگرام را نوشته (اختیاری)، دکمه Done را فشار دهید؛

4️⃣ در پنجره نهاییِ دیلیت‌اکانت، دکمه قرمز رنگ Yes, delete my account را بزنید. تبریک! اکانت تلگرام شما حذف شد.

👨🏻‍💻 اگر در ورود به سایت رسمی دیلیت اکانت تلگرام مشکل دارید، حذف اکانت خود را به پشتیبانی دیلیت اکانت تلگرام بسپارید؛

📢 جهت درخواست دیلیت اکانت فوری تلگرام اصلی یا انواع تلگرام غیر‌رسمی یکی از لینک‌های زیر را لمس کنید؛

🚮 حذف (دیلیت‌اکانت) تلگرام اصلی
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/231212

🚮 دیلیت اکانت تلگرام ایکس
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/231234

🚮 حذف اکانت تلگرام طلایی
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225070

🚮 دیلیت اکانت هاتگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225080

🚮 حذف اکانت موبوگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/225090

🚮 دیلیت اکانت ویدوگرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/239590

🚮 دیلیت اکانت آذین‌گرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255655

🚮 دیلیت اکانت آی‌گرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255650

🚮 دیلیت اکانت مای‌گرام
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/255660

🚮 دیلیت اکانت تلگرام پلاس، توربوگرام، رهاگرام، گپ‌گرام و غیره
🆘👁‍🗨 https://zarinp.al/239595