دارینوس
1.67K subscribers
147 photos
30 videos
162 links
کانال رسمی دارینوس

اطلاع رسانی سریع درمورد بازیهای فارسی دارینوس

سایت اصلی:
www.darinoos.net

آدرس اینستاگرام دارینوس:
@Darinoosdl

پشتیبانی در تلگرام:
@Darinoos_Support

ایمیل پشتیبانی:
Help.darinoos@yahoo.com
Download Telegram
📣📣بهشت گمشده نازیها - Lost Horizone📣📣

♥️فروش ویژه به تعداد محدود♥️

🔶به همراه کتابچه راهنما و کارت وی آی پی🔶

جهت خرید با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.👇👇👇
@darinoos_support


کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl

وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣مافیا "شهر بهشت گمشده" - Mafia The City Of Lost Heaven📣📣

🔴به دلیل درخواستهای مکرر کاربران،تولید مجدد این عنوان به صورت فیزیکی و به تعداد بسیار محدود در دستور کار قرار گرفته است.🔴

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود و به همراه کتابچه راهنما 🔶

♥️به همراه راهنمای ساخت مراحل جدید♥️

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣پدرخوانده - The GodFather📣📣

🔴به دلیل درخواستهای مکرر کاربران،تولید مجدد این عنوان به صورت فیزیکی و به تعداد بسیار محدود در دستور کار قرار گرفته است.🔴

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود و به همراه کتابچه راهنما 🔶

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣جنگهای صلیبی به همراه نسخه توسعه دهنده - Stronghold Crusader Extreme📣📣

🔴به دلیل درخواستهای مکرر کاربران،تولید مجدد این عنوان به صورت فیزیکی و به تعداد بسیار محدود در دستور کار قرار گرفته است.🔴

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود و به همراه کتابچه راهنما 🔶

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣سال 1404 - Anno 1404📣📣

🔶 نسخه کلکسیونی دارینوس به همراه کتابچه راهنما و کارت وی آی پی🔶


جهت خرید با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.👇👇👇
@darinoos_support


کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl

وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣جنگهای قرون وسطی - Medieval II Total War📣📣

🔶 نسخه کلکسیونی دارینوس به همراه کتابچه راهنما🔶


جهت خرید با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.👇👇👇
@darinoos_support


کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl

وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣جنگهای همه جانبه امپراطوری ها - Empire Total War📣📣

🔶 نسخه کلکسیونی دارینوس به همراه کتابچه راهنما و کارت وی آی پی🔶


جهت خرید با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.👇👇👇
@darinoos_support


کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl

وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣عصر فرمانروایان 'سران قبایل' - Age Of Empire III The War Chiefs📣📣

🔶 نسخه کلکسیونی دارینوس به همراه کتابچه راهنما🔶

جهت خرید با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.👇👇👇
@darinoos_support

کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl

وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣مکس پین ۲ سقوط مکس پین - Max Payne 2 The Fall Of Max Payne📣📣

🔴به دلیل درخواستهای مکرر کاربران،تولید مجدد این عنوان به صورت فیزیکی و به تعداد بسیار محدود در دستور کار قرار گرفته است.🔴

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود🔶

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣مافیا "شهر بهشت گمشده" - Mafia The City Of Lost Heaven📣📣

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود و به همراه کتابچه راهنما 🔶

♥️به همراه راهنمای ساخت مراحل جدید♥️

🟥جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣پدرخوانده - The GodFather📣📣

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود و به همراه کتابچه راهنما 🔶

🟥جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣جنگهای صلیبی به همراه نسخه توسعه دهنده - Stronghold Crusader Extreme📣📣

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود و به همراه کتابچه راهنما 🔶

🟥جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣وصیت نامه شرلوک هولمز - The Testament of Sherlock Holmes📣📣

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود🔶

📖به همراه کتابچه راهنما

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣ماموریت آلخین - Alekhine’s Gun📣📣

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود🔶

📖به همراه کتابچه راهنما

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣قلعه 3 نسخه طلایی - Stronghold 3 Gold Edition📣📣

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود🔶

📖به همراه کتابچه راهنما

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣هری پاتر و گروه ققنوس - Harry Potter And The Order Of The Phoenix📣📣

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود🔶

📖به همراه کتابچه راهنما

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣قلعه 2 - Stronghold 2📣📣

🔴به دلیل درخواستهای مکرر کاربران،تولید مجدد این عنوان به صورت فیزیکی و به تعداد بسیار محدود در دستور کار قرار گرفته است.🔴

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود🔶

📖به همراه کتابچه راهنما

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣افسانه قلعه - Stronghold Legends📣📣

🔴به دلیل درخواستهای مکرر کاربران،تولید مجدد این عنوان به صورت فیزیکی و به تعداد بسیار محدود در دستور کار قرار گرفته است.🔴

🔶فروش ویژه نسخه فیزیکی به تعداد محدود🔶

📖به همراه کتابچه راهنما

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دارینوس مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣شهرها بدون محدودیت - Cities XL📣📣

🔶به زودی از دارینوس...🔶

📖به همراه کتابچه راهنما

📝اغلب علاقمندان بازیهای رایانه ای با سیم سیتی (Simcity) آشنا هستند. بازی بسیار پرطرفداری که توسط ویل رایت مغز متفکر خلق بازی های سبک شبیه سازی طراحی و توسط شرکت ماکسیس منتشر شد.
قرار گرفتن بازیکن در نقش یک شهردار که بازی را از در اختیار داشتن یک زمین خالی تا رشد و توسعه یک شهر مدرن و پیشرفته دنبال کرده و ناگزیر از در نظر گرفتن عوامل بیشماری در این مسیر بود تا معیارهای توسعه شهر حفظ شود و شهروندان راضی باشند، فرایندی جذاب برای انسان که به طور غریزی به توسعه عشق می ورزد.

تیم فرانسوی Monte Cristo بر اساس اصول بازیهای شهرسازی و با تجربیاتی که در ساخت City Life کسب کرده بود، نخستین بار در سال 2009 بازی City XL یا شهر بدون محدودیت را منتشر کرد. سپس با تمرکز سازندگان روی بخش تکنفره منجر به توسعه این بخش و انتشار نسخه 2011 این بازی بود.

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با پشتیبانی دارینوس در تلگرام مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net
📣📣جنگهای صلیبی در شمال - Real Warfare 2 Northern Crusades📣📣

🔶به زودی از دارینوس...🔶

📝دومین نسخه از سری بازیهای “ ریل وارفیر” با موضوع نبردهای مذهبی و اصطلاحاً جنگهای صلیبی در شمال قاره اروپا ساخته شده است.
امپراطوری پروس در قرن سیزدهم در واقع تنها بخش اروپا است که مذهب کاتولیک و رهبری پاپ را قبول نداشته و در واقع کافر شناخته می شده است.
بازیکن برای هدایت قدرت و اراده خود در بازی دو محیط متفاوت در اختیار دارد. محیط استراتژیک و محیط جنگ، که در اولی نگاهی کلی به آنچه در نقشه بازی رخ می دهد داشته و در پی آنست که  که بستری مناسب جهت اجرای تاکتیک های نظامی در محیط دوم ایجاد شود.
“ریل وار فیر” را می توان عنوانی در زیرمجموعه “توتال وار” دانست چرا که دقت در طراحی جزئیات نیروها و واحد های نظامی و همچنین میادین جنگ چیزی کمتر از بازیهای محبوب و مشهور  “ توتال وار ” ندارد.

🟥جهت پیش خرید و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با پشتیبانی دارینوس در تلگرام مرتبط شوید.
👇👇👇
@darinoos_support
کانال اینستاگرام دارینوس:
@darinoosdl
وب سایت دارینوس
www.darinoos.net