حبوبات داریا
865 subscribers
865 photos
178 videos
9 files
121 links
شركت حبوبات داريا پخش كننده و واردكننده حبوبات ايرانى و وارداتى.

📲Mobile
09127496597

☎️ Phone / Fax
02125917680

🧑🏻‍💻 Admin
@Daria_Trade

🌐 Site
www.iranhobobat.com

🆔 Instagram
Instagram.com/DariaTrade

📧 Email
DariaTrade1@Gmail.com
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عرضه سویانارنجی در بازرگانی داریا.جهت سفارش بامادرارتباط باشید📞
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عرضه لوبیا کپسولی اعلا در بازرگانی داریا.جهت سفارش باما در ارتباط باشید📞
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عرضه لوبیا کشاورزی اعلا در بازرگانی داریا.جهت سفارش بامادرارتباط باشید☎️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فروش فوق العاده لوبیاچشم بلبلی اعلا دربازرگای داریا.(شمس)📞
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣فروش انواع لوبیا قرمز در بازرگانی داریا.


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش انواع لپه در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣فروش عدس کانادایی درجه یک در بازرگانی داریا.


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش جو پرک اعلاء در بازرگانی داریا.


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش دال عدس در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.


☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش انواع عدس کانادایی در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.


☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش ماش در بازرگانی داریا.


برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔@Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش انواع نخود ایرانی و ترک در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش انواع لپه ایرانی و خارجی در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.


☎️۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔@Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣فروش انواع لوبیا چیتی در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.☎️۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔@Dariatrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣فروش انواع عدس کانادایی در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.


☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔@Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣فروش انواع لوبیا چیتی،قرمز،سفید،چشم بلبلی و لوبیا سیاه در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.


☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔@Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش ماش در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔@Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 فروش انواع عدس کانادایی و روسی در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔 @Dariatrade
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣فروش لوبیا چیتی در بازرگانی داریا.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

☎️ ۰۲۱۲۵۹۱۷۶۸۰

📳 ۰۹۱۲۷۴۹۶۵۹۷

🆔@Dariatrade