استاد بابک سادات مدرس و مولف ریاضی تحربی
470 subscribers
1 photo
1 link
Download Telegram
Channel name was changed to «استاد بابک سادات مدرس و مولف ریاضی تحربی»
🎯برای ورود به کانال استاد بابک سادات روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/+UeXXCrt4LB0zOWVk