زبان انگلیسی استاد عطایی | www.ataeionline.com
5.9K subscribers
2.35K photos
76 videos
56 files
108 links
بهترین مطالب آموزشی زبان انگلیسی توسط
استاد عطایی در تلگرام

Www.ataeionline.com

اولین مطلب کانال:
https://t.me/ataeionline/8

ارتباط با استاد عطایی
@aliakbar_ataei
Download Telegram
وقتی میخواهیم بگیم خیلی خوشمزه بهتره به جای ترکیب very و tasty از صفت delicious استفاده کنیم.

@ataeionline
وقتی کسی حرفی میزنه که باورمون نمیشه از این عبارت میتونیم استفاده کنیم که بهش بگیم حرفش رو باور نکردیم.
- تو خیابون پیداش کردی؟ تو گفتی و منم باور کردم!

@ataeionline
برداشتن اولین قدم همون چیزیه که برنده ها رو از بازنده ها جدا میکنه.

#Saturday_Motivation
@ataeionline
literally:
واقعا
cause:
باعث شدن
temporarily:
موقتا
#facts
استرس زیاد باعث میشود که واقعا مغز انسان موقتا متوقف و خاموش شود.
@ataeionline
وقتی کسی خیلی عصبانی میشه و به اصطلاح از کوره در میره از این اصطلاح میتونیم استفاده کنیم.
- وقتی به ماشین آسیب زدم پدرم از کوره در رفت.

@ataeionline
بهترین اتفاق ها زمانی رخ میدهند که از منفی اندیشی فاصله بگیری.


@ataeionline
وقتی میخواهیم راجع به دیدن کسی بعد از مدت ها صحبت کنیم بهتره که از فعل catch up استفاده کنیم.

@ataeionline
به جای very bad به معنی خیلی بد بهتره که از صفت awful به همین معنی استفاده کنیم.

@ataeionline
این اصطلاح به معنی سالم و سرحال بودن هست.
- بعد از انجام موفقیت آمیز تمرین ها به مدت سه ماه، بالاخره سالم و سرحال شد.

@ataeionline
تلاش کن که نقاط ضعفت رو ببینی و اونها رو به نقاط قوتت تبدیل کنی. این موفقیته!

#Saturday_Motivation
@ataeionline
polar bear:
خرس قطبی
liver:
کبد
handle:
تحمل کردن
#facts
اگر کبد یک خرس قطبی رو بخوری خواهی مرد! انسان ها نمیتوانند این مقدار ویتامین A را تحمل کنند.

@ataeionline
این اصطلاح برای کسانی به کار میره که ذهن بسیار فراموشکاری دارند.
- ببخشید، یادم رفت که دوباره بهش بزنم. خیلی فراموشکارم!

@ataeionline
بدترین کاری که میتوانی در حق خودت بکنی اینه که خودت رو از نگاه دیگران قضاوت کنی.

@ataeionline
دقت داشته باشید که بعد از difficulty به معنی دشواری باید از حرف اضافه in و فعل به علاوه ing استفاده کنیم.

@ataeionline
وقتی میخواهیم بگیم کسی یا چیزی خیلی بامزه و دوست داشتنی هست به جای گفتن very cute میتونیم از adorable به همین معنی استفاده کنیم.

@ataeionline
وقتی احساس میکنیم هیچ کنترل و تسلطی روی شرایط و یا اوضاع نداریم از این اصطلاح استفاده میکنیم.
- او در کار جدیدش واقعا احساس ناتوانی میکرد.

@ataeionline
موفق ترین آدم ها کسانی هستند که که بیشتر از هر کس دیگری طرد شده اند.

#Saturday_Motivation
@ataeionline
frequency:
فرکانس
able:
قادر بودن
#facts
اگر انسان ها قادر بودند که صداهای با فرکانس کمتر از ۲۰ هرتز رو بشنوند، میتوانستیم صدای حرکت ماهیچه هایمان را بشنویم.

@ataeionline
وقتی چند نفر با هم روی موضوع و مسئله ای فکر میکنند و به اصطلاح فکرهاشون رو روی هم میریزند.

@ataeionline
موانع همان چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمت را از هدفت برمیداری میبینی.

@ataeionline