الماس ماشین
109 subscribers
188 photos
57 videos
1 link
ماشین سازی خدایی
*تولید کننده انواع گیوتین های ورق بر،نورد صفر زن
*خرید و فروش انواع گیوتین و خم کن کارکرده
*تعمیرات گیوتین،خم کن و نورد
تلفن تماس:
0912 375 42 93
0939 164 54 11

admin: @almas113

@Almas_Machine
Download Telegram
to view and join the conversation
فروشی

خم کن 2متر‌3میل واقعی مارک‌مهرنیا موتور المانی
اورهال شده در حد
@Almas_machine
گیوتین 2متر 4میل فروشی

@Almas_machine
خم کن فول اتوماتیک فک بالا و پیشخوان اتوماتیک2.5متر 4میل در حد نو نو
فروشی
@Almas_machine
پرس‌برک‌3متر 80تن فروشی در حد نو سالمو سلامت
خم کن 2.5متر 4میل فول اتوماتیک پیشخوان و فک بالا گیربکسی
فروشی
*فروشی*
2.5متر4میل
تیغ استیل بر
موتورژن ترمز دار
بدنه ورق35.40.45
@Almas_machine
خم کن دو متری فک‌بالا برقی فروشی زیر قیمت
فروش ویژه
زیر قیمت
فروشی فوری

خم کن 2.5متری 2.5میل

فک بالا و پیشخوان گیربکسی برقی
تمام اتوماتیک
*فروشی*
گیوتین‌2متری‌ 1.5میل

@Almas_machine
*فروشی*
خم کن 2متری2میل
@Almas_machine
*فروشی*
گیوتین 2متر 3میل برش

@Almas_machine
*فروشی*
خم کن فول اتوماتیک
2.5متری 4میل
@Almas_machine
فروشی
گیوتین 2متری 1.5میل تکفاز
در حد سالم و سلامت به شرط
@Almas_machine
فروش فوری
گیوتین 3متر 20میل برش
ساخت پایا برش
قرار عقب برقی
فنی سالم و سلامت به شرط
@Almas_Machine