آسود
2.81K subscribers
5.1K photos
67 videos
683 files
3.59K links
• آسود، مرجع توزيع عمده موبايل در سراسر ايران…

تجربه همیشگی خرید پرسود و آسوده!

🧑‍💻_____

ارتباط با ادمین : @Aasood_support

📱_____

اینستاگرام: https://b2n.ir/aasoodinstagram

📞 _____

021-24838000

🌐______

www.aasood.com
Download Telegram
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایل‌های_آسود_۲۸_آبان.png
190.1 KB
🗓 یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱:۳۰

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
لیست قیمت موبایلهای آسود ۲۸ آبان.png
178.8 KB
🗓 یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۴

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایل‌های_آسود_۲۹_آبان.png
138.3 KB
🗓 دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
لیست قیمت و موجودی آسود 29 آبان.pdf
174.9 KB
🗓 دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
#لیست_قیمت_و_موجودی آسود
🕐 ساعت ۱۴

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست قیمت موبایلهای آسود ۳۰ آبان.png
176.7 KB
🗓 سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱:۳۰

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
لیست قیمت و موجودی آسود 30 آبان.pdf
179.4 KB
🗓 سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲
#لیست_قیمت_و_موجودی آسود
🕐 ساعت ۱۴:۳۰

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایلهای_آسود_۳۰_آبان.png
182.6 KB
🗓 سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۷

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست موجودی موبایلهای آسود ۲ آذر.png
213.4 KB
🗓 پنج‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۰

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
لیست قیمت و موجودی آسود 2 آذر.pdf
186.6 KB
🗓 پنج‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۲
#لیست_قیمت_و_موجودی آسود
🕐 ساعت ۱۲:۳۰

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست قیمت موبایل‌های آسود ۴ آذر.png
197.8 KB
🗓 شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
لیست قیمت و موجودی آسود ۴ آذر.png
155.7 KB
🗓 شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۶:۳۰

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت انبارهای دیگر #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM