آسود
2.72K subscribers
5.1K photos
67 videos
703 files
3.61K links
• آسود، مرجع توزيع عمده موبايل در سراسر ايران…

تجربه همیشگی خرید پرسود و آسوده!

🧑‍💻_____

ارتباط با ادمین : @Aasood_support

📱_____

اینستاگرام: https://b2n.ir/aasoodinstagram

📞 _____

021-24838000

🌐______

www.aasood.com
Download Telegram
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایل‌های_آسود_۲۰_اسفند_.png
239.6 KB
🗓 یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت لحظه‌ای #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
لیست قیمت و موجودی آسود 20 اسفند.pdf
127.9 KB
🗓 یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
#لیست_قیمت_و_موجودی آسود
🕐 ساعت ۱۵:۳۰

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست قیمت و موجودی آسود 21 اسفند.pdf
125.4 KB
🗓 دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
#لیست_قیمت_و_موجودی آسود
🕐 ساعت ۱۳

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایل‌های_آسود_۲۱_اسفند_.png
235.3 KB
🗓 یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۵:۳۰

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت لحظه‌ای #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست قیمت و موجودی آسود ۲۲ اسفند.PDF
84.4 KB
🗓 سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
#لیست_قیمت_و_موجودی آسود
🕐 ساعت ۱۳

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایل‌های_آسود_۲۳_اسفند_.png
194.6 KB
🗓 چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱:۳۰

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت لحظه‌ای #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایل‌های_آسود_۲۴_اسفند_.png
162.2 KB
🗓 پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت لحظه‌ای #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
لیست قیمت و موجودی آسود 24 اسفند.pdf
110.6 KB
🗓 پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
#لیست_قیمت_و_موجودی آسود
🕐 ساعت ۱۲

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com
لیست_قیمت_موبایل‌های_آسود_۲۴_اسفند_.png
165.6 KB
🗓 پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۳

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت لحظه‌ای #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست_قیمت_و_موجودی_موبایل‌های_آسود_۲۶_اسفند_.png
167.1 KB
🗓 شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

🕐 ساعت ۱۱

#لیست_قیمت_و_موجودی انبار #مرکزی آسود

مشاهده و ثبت سفارش از طریق سایت آسود
🌐 aasood.com

برای مشاهده موجودی و لیست قیمت لحظه‌ای #آسود، از ربات ما استفاده کنید.
📱@aasood_dev_bot

⭕️ نحوه استفاده از ربات:
قسمت اول
قسمت دوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM