تالانت
12.5K members
470 photos
236 videos
554 files
1.09K links
پست اول t.me/Talant_ir/3

اولین کانال اکسل در ایران
"بامدیریت اساتیدحسابداری وکامپیوتر"

@AtaeiTalant تبادل

سایت Talant.ir

گروه ۱
t.me/joinchat/BIMUnzwZ5B8h5esLIqrJig

گروه ۲
t.me/joinchat/EJpLgjv2VKCzUdegjB-BGg

اینستاگرام instagram.com/talant.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت چهل و چهارم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from اکسل سلام
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت چهل و پنجم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from اکسل سلام
حالا که با برنامه نویسی VBA آشنا شدیم، موافقید بریم سراغ آموزش محاسبه بهای تمام شده توی اکسل؟
Final Results
89%
بله
11%
خیر
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت چهل و ششم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت چهل و هفتم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from اکسل سلام
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت چهل و هشتم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
#هک

حتما از نسخه های رسمی تلگرام استفاده کنید

چند روز پیش شاهد هک شدن تلگرام یکی از دوستان بودم

@talant_ir
تالانت
Talant.ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت چهل و نهم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاهم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from اکسل سلام
Personal Accounting - Part 10.xlsm
147.1 KB
فایل تمرین قسمت 50 تا 59 ام آموزش حسابداری شخصی
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و یکم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و دوم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و سوم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و چهارم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و پنجم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و ششم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و هفتم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و هشتم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت پنجاه و نهم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir
Forwarded from آرشیو اکسل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ساخت برنامه مدیریت دخل و خرج در اکسل (قسمت شصتم)

شما در این مجموعه در کنار ساخت یک برنامه جهت انجام حسابداری شخصی، با زبان برنامه نویسی VBA به زبان خیلی ساده آشنا خواهید شد

مدرس: یاسر طاهرخانی

@Excel_Salam
@Talant_ir