STEI Ensenyament Públic
680 subscribers
29 photos
1 video
3 files
417 links
Tota la informació de l'ensenyament públic de les Illes Balears
Download Telegram
Connecta STEI | Ens. Públic

INTERINITATS CURS 2023/24. CALENDARI PREVIST

Renúncia a places adjudicades per 3 anys
Vacants, TP o mitja jornada
• Del 15 al 20 de juny
• El tràmit permetrà renunciar a les característiques de la plaça a què renuncia (illa, tipus de jornada) i  l'especialitat.
• Recorda que a l'estiu no hi ha adjudicacions.

Esmena dels requisits de català i/o màster de formació
• Del 28 de juny al 4 de juliol, previsiblement.
• Només per a les persones que actualment tenen un nomenament, però no tenen aquests requisits.
• Si no s'esmena, serà cessar a 30 de juny.

Calendari previst
• 27 de juliol: Llista provisional d’interins que mantenen la vacant.
• 31 de juliol: Llista definitiva d'interins que mantenen vacant.
• De l’1 al 4 de setembre Primer tràmit ordinari.

Tota la informació www.stei.cat/publica/interinitats
Connecta STEI | Ens. Públic

CONCURS DE MÈRITS. LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES SELECCIONADES

Ja s'ha publicat la llista definitiva de persones seleccionades.

Termini de renúncies del 19 al 22 de juny previsiblement.

Renúncies forçoses
• Si tens més d'una plaça, has de renunciar a totes menys una, encara que siguin de cossos diferents.

Renúncies voluntàries
• També pots renunciar a totes les especialitats a les quals hagis estat seleccionat/da per poder optar a les resultes que es derivin de les renúncies.

Tota la informació www.stei.cat/publica/concursdemerits
STEI Ensenyament Públic
Connecta STEI | Ens. Públic CONCURS DE MÈRITS. LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES SELECCIONADES Ja s'ha publicat la llista definitiva de persones seleccionades. Termini de renúncies del 19 al 22 de juny previsiblement. Renúncies forçoses • Si tens més d'una…
Connecta STEI | Ens. Públic

INTERINITATS. RENÚNCIA A LA PLAÇA DE 3 ANYS

Termini del 15 al 20 de juny

Renúncies voluntàries
• Si tens una plaça per a tres anys, pots renunciar-hi i optar a una nova plaça a partir de setembre.
• En cas que ho facis, el cessament de la plaça actual serà a 31 d'agost de 2023.

Renúncia forçosa
• Si t'adjudiquen una plaça al concurs de mèrits, deixaràs de tenir, automàticament, la plaça de 3 anys com a personal interí encara que renunciïs al concurs.

Tota la informació www.stei.cat/publica/interinitats
Connecta STEI | Ens. públic

CONCURS DE MÈRITS. RENÚNCIES A LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES SELECCIONADES

Termini de renúncies del 19 al 22 de juny.

Renúncies forçoses
• Si tens més d'una plaça, has de renunciar a totes menys una, encara que siguin de cossos diferents.

Renúncies voluntàries
• També pots renunciar a totes les especialitats a les quals hagis estat seleccionat/da per poder optar a les resultes que es derivin de les renúncies.

Tota la informació https://www.stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/oposicions/5419
Connecta STEI | Ens. Públic

ESMENA DELS REQUISITS DE CATALÀ I/O MÀSTER DE FORMACIÓ

Només per a les persones que actualment tenen un nomenament, però no tenen aquests requisits.

Tràmit del 28 de juny a les 10:00h al 3 de juliol a les 23:59h

Si no s'esmena, el cessament tindrà data a 30 de juny.

Si s'esmena, el cessament serà:
• Substitucions: 31 de juliol de 2023
• Vacants i resta de places: 31 d'agost de 2025

Tota la informació https://www.stei.cat/publica/interinitats
Connecta STEI | Ens. públic

CONCURS DE MÈRITS

Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

• S'ha publicat una nova llista de persones admeses, on s'inclouen tots els recursos de reposició acceptats.
• No és la llista de persones seleccionades, sinó la de persones que reuneixen els requisits i el seu barem.

2a llista de persones seleccionades

• Ja inclou les resultes de les persones que varen renunciar fins dia 22 de juny.
• A partir d'aquesta llista, les persones que hagin estabilitzat seran excloses de les oposicions de les Illes Balears del mateix cos. La Conselleria publicarà la llista de les persones excloses de les oposicions per aquest motiu i establirà un termini, anterior al 13 de juliol, per renunciar al concurs de mèrits i poder continuar amb les oposicions.

Documentació a presentar per les persones seleccionades
• Del 5 al 20 de juliol
• Tràmit telemàtic

Tota la informació
https://www.stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/oposicions/5419
Connecta STEI | Ens.públic

INTERINITATS 2023-24

S’ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.
Recorda que aquest estiu no hi ha adjudicacions de l'estiu. El primer tràmit serà, previsiblement, de l'1 al 4 de setembre.

Tota la informació https://www.stei.cat/publica/index.php/5479#llistes-definitives-de-persones-admeses-i-excloses
Connecta STEI | Ens.públic

ADJUDICACIÓ 2023-24. LLISTES PROVISIONALS

S'han publicat les llistes provisionals d'adjudicacions.

Col·lectius afectats
• Expectativa de destinació
• Reingressats
• Concurs de mèrits
• Comissió de serveis

Termini de reclamacions fins al 24 de juliol a les 19:14

Tota la informació https://ja.cat/XfHyQ o www.stei.cat/publica/adjudicacions
Connecta STEI | Ens. públic

OPOSICIONS, CONCURS DE MÈRITS. SELECCIÓ D'ESPECIALITAT

En cas d'haver obtingut una especialitat de diferents cossos en diferents procediments o ser funcionari de carrera i haver obtingut una nova especialitat d'un altre cos, hem de triar quina volem exercir el següent curs.

Termini 24 i 25 de juliol

Personal funcionari de carrera que hagi obtingut plaça en el concurs de mèrits o oposicions en un altre cos
S'ha de triar si es vol continuar exercint l'especialitat actual o si es vol canviar a la nova especialitat d'un altre cos.
De l'especialitat que no se seleccioni serem situats en situació d'excedència.

Persones que hagin obtingut plaça tant a les oposicions com al concurs de mèrits de diferent cos
S'ha de triar quina especialitat es vol exercir el curs vinent. En cas de triar la de concurs, serem exclosos de les oposicions davant la impossibilitat de poder fer-ne les pràctiques.

Tota la informació https://ja.cat/17Ur1
Connecta STEI | Ens. públic

CALENDARI PENDENT

OPOSICIONS
https://ja.cat/eFG9X
• Llistes definitives de la fase de concurs (depèn del tribunal)
• Selecció de places provisionals per un any (del 25 al 27 de juliol, si no s'endarrereix)
• Llista única de totes les persones seleccionades (final de juliol, previsiblement. BOIB)
• Presentació a registre de tota la documentació (deu dies hàbils d'ençà de la llista única)
• Tràmit previ a la presa de possessió (abans de l'1 de setembre)
• Incorporació al centre (1 de setembre)
• Concurs de trasllats per obtenir la primera definitiva (final d'octubre)

CONCURS DE MÈRITS https://ja.cat/eFG9X
• Incorporació al centre (1 de setembre)
• Concurs de trasllats per obtenir la primera definitiva (final d'octubre)

INTERINITATS
• Llista provisional i definitiva de persones que mantenen la plaça (27 de juliol i 31 de juliol, previsiblement)
• Tràmit previ a la presa de possessió per a qui mantengui la plaça (abans de l'1 de setembre)
• Incorporació al centre (1 de setembre)
• Primer tràmit de substitucions per qui no mantingui la plaça (1 a 4 de setembre)
Connecta STEI | Ens. públic

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER AL PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Avui, a primera hora, es toca publicar l'adjudicació definitiva.

Tota la informació https://ja.cat/XfHyQ
Connecta STEI | Ens. públic

ADJUDICACIONS PER AL PERSONAL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES

Termini
del 25 de juliol a les 10:01h fins al 27 a les 9:59h

A tenir en compte
• En la sol·licitud s'ha de seleccionar i ordenar, per ordre de preferència, els centres i les especialitats.

Places disponibles
A l'enllaç hi trobaràs també les places disponibles.

Places que veuràs al tràmit
Les llistes de places fan referència a la quota. Al tràmit també et poden aparèixer centres que no hagis vist a la llista.

Tota la informació https://ja.cat/4ZRXm
Connecta STEI | Ens. públic

OPOSICIONS. LLISTES PROVISIONALS D'ADJUDICACIÓ

S'han publicat les llistes provisionals d'adjudicació.

Reclamacions Fins el 28 de juliol a les 14:00

Tota la informació https://ja.cat/vAeo7 o www.stei.cat/publica/interinitats
Connecta STEI | Ens. públic

INTERINITATS. PERSONES QUE MANTENEN LA PLAÇA

S'ha publicat la llista de persones que mantenen o no la plaça adjudicada el curs 2022-23 per al curs 2023-24.

Reclamacions fins al 31 de juliol a les 17:00

Tota la informació www.stei.cat/publica/inteirnitats o https://ja.cat/uugcx
Connecta STEI | Ens. públic

INTERINITATS

Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses
S'ha modificat la llista definitiva de persones admeses i excloses. Les modificacions que s'han fet són:

• Afegir els punts per fases d'oposició superades sense obtenir plaça.
• Inclusió de les persones a qui s'han acceptat un recurs de reposició.
• Exclusió de les persones que han superat algun dels processos selectius (concurs de mèrits, oposicions) del cos pel quan ho han fet.

Molt important
• La llista definitiva actualitzada que heu de comprovar és la que apareix al "Llistat de puntuació" i a la "Baremació particular" (Portal de baremació).
• A hores d'ara, la pestanya "Interins disponibles" (Portal del docent interí) encara no està actualitzada.

Tota la informació www.stei.cat/publica/interinitats o https://ja.cat/014Dh
Connecta STEI | Ens. públic

ADJUDICACIÓ FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

Llista definitiva d'adjudicacions

Tota la informació www.stei.cat/publica/adjudicacions o https://ja.cat/eb9KV
Connecta STEI | Ens. públic

TRÀMIT REINTEGRAMENT TAXES CONCURS OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ

Reintegrament de la taxa per a les persones aspirants que realitzaren una sol·licitud de participació en el procés selectiu en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat i finalment no s’hi han presentat.

Poden sol·licitar la devolució aquelles persones admeses que presentaren la sol·licitud de participació en una especialitat diferent a la que ocupaven en el moment de realitzar la inscripció en el procés selectiu.

Termini de sol·licitud de dia 2 a 16 d’agost de 2023, ambdós inclosos

Documentació que s’ha d’adjuntar en el tràmit
S'ha d'adjuntar en un sol fitxer

• Fotocòpia del DNI/NIE.
• Sol·licitud de participació a les proves selectives.
• Justificant de l’ingrés (Model 046).
• Declaració de veracitat de dades bancàries.
• Full de serveis.

Tota la informació https://ja.cat/edfml
Connecta STEI | Ens. públic

INTERINITATS 2023-24

Llista definitiva de persones que mantenen la plaça
https://ja.cat/2eoFx

Petició de places de suport de secundària
Fins 31 d'agost
https://ja.cat/z65Ll

Esmena dels requisits de català i màster de formació
Per estar admès a partir de l'1 de setembre
https://ja.cat/5Ey6t

Tota la informació www.stei.cat/publica/interinitats
Connecta STEI | Ens. públic

RETRIBUCIONS, REDUCCIONS DE JORNADA I LLICÈNCIES PER ESTUDIS, CONCURS DE TRASLLATS

En aplicació de l’Acord de millora, a la darrera Mesa Sectorial es tractaren, entre altres, els punts següents:

Cobrament íntegre de les situacions d’incapacitat temporal
Punt 24 de l'Acord de millora

Qualsevol situació d’incapacitat temporal, amb independència de la seva durada i tant si dona lloc a una baixa com no, serà remunerada al 100% d'ençà del dia 1 de setembre de 2023. En una pròxima reunió, es negociarà com es podran justificar les absències que no donen lloc a IT així com el pla d’absentisme laboral del sector docent.

Noves reduccions de jornada
Punts 18 i 20 de l'Acord de millora

• Reducció de mitja jornada sense causa justificada. Tindrà una durada d’un curs escolar i s’atorgarà sempre que es pugui cobrir. La Conselleria s’ha compromès a convocar la Mesa en els pròxims dies perquè es pugui gaudir d’aquest permís.
• Permisos de maternitat i paternitat a mitja jornada.
• Reducció de mitja jornada per motius de salut. Tot i que no apareix a l’Acord, és una reivindicació clàssica de l’STEI Intersindical.

Restabliment de les llicències per a estudis
Punt 15 de l'Acord de millora

Pendent de negociar-ne les possibles durades i les condicions perquè siguin retribuïdes o no.

Cobrament del primer tram de la carrera professional
Punt 1A de l'Acord de millora

La Comissió de retribucions es reunirà per tal de poder abonar el primer tram a tot aquell docent que acrediti sis anys d’experiència a la nòmina del setembre.

Eliminació de la incompatibilitat per al cobrament del complement de tutoria i cap de departament
Punt 4 de l'Acord de millora

Es faran les passes adients perquè es cobri dins el setembre. Si no fos així, amb efectes retroactius d'ençà de l’1 de setembre.

Concurs de trasllats autonòmic

La Conselleria s'ha compromès a tractar el concurs al final de setembre o principi d'octubre.
Connecta STEI | Ens. públic

ESTABILITZACIÓ 2023

Darreres renúncies
Qualsevol renúncia de les persones que hagin estabilitzat produïda abans del 6 de setembre s'ha d'oferir a les persones que hagin participat des de les Illes Balears però que no hi hagin obtingut cap plaça.

Noves adjudicacions
• L'adjudicació de les places que han estat objecte de renúncia es farà del 6 al 12 de setembre.
• És farà per telèfon o correu electrònic.

Les persones que siguin estabilitzades en aquest darrer procediment, ocuparan les places d'acord a:
• Si es té una V (vacant), TP (Programes temporals) o S (substitució per tot el curs escolar), com a interí ja adjudicada, es romandrà a la plaça.
• En qualsevol altre cas, la persona estabilitzada seleccionarà la preferència d'illes i s'adjudicarà la plaça tenint en compte:
1r. V no ocupada, per de codi menor de la plaça.
2n. V ocupada, pel func. interí amb menor puntuació a la llista d'interins.
3r. Aplicació del 1r i 2n criteri amb les places PT.
4t. Aplicació del 1r i 2n criteri amb les S de tot un curs.
5è. Repetir tots els criteris anteriors per totes les illes, en l'ordre d'illes seleccionat.

Documentació
S'ha d'establir un nou termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits de participació.

Tota la informació https://www.stei.cat/publica/concursdemerits