مجتمع آموزشی قدسیان
95 subscribers
1.01K photos
45 videos
1 file
37 links
مدرسه زندگی
رویکردی متفاوت در نظام تعلیم و تربیت

وابسته به موسسه فرهنگی شهید بهشتی (ره)

مکان: خ اردیبهشت جنوبی، کوی فرشادی (۳۱)
تلفن: ۳۲۳۴۹۶۰۰

شناسه ارتباط با مدیر مدرسه
@seyed_mir_mohammad
Download Telegram
#گزارش_تصویری
#پذیرش_پایه_هفتم

🔺 اولین روز از فرآیند #پذیرش_پایه_هفتم مجتمع آموزشی قدسیان برگزار گردید.

🔆 یه روز خوب و باحال را پشت سر گذاشتیم، یه تفریح حسابی با دانش آموزان جدید

♨️ امیدواریم که در کنار هم یه سال تحصیلی خوب داشته باشیم.


🆔 @ghodsiansch

#مدرسه_زندگی
#تحول_خواه
#تربیت_محور
#گزارش_تصویری
#پذیرش_پایه_هفتم

🔺 دومین روز از فرآیند #پذیرش_پایه_هفتم مجتمع آموزشی قدسیان برگزار گردید.

🔆 با دانش آموزان جدید یه روز جذاب ، پراز اتفاقات خوب را سپری کردیم.

♨️ امیدواریم که در کنار هم یه سال تحصیلی خوب داشته باشیم.


🆔 @ghodsiansch

#مدرسه_زندگی
#تحول_خواه
#تربیت_محور
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

6️⃣ اصل طلایی مجتمع آموزشی قدسیان🏆

🌟🌟🌟🌟🌟🌟

🎯 تفاوت های فردی

📌هم حدود رشدی انسان‌ها متفاوت است و هم بستر و هم مسیر رشد هریک. هر انسانی رسالت متفاوتی کسب کرده است.
یک نظام تربیتی کارآمد باید محرک رشد افراد و فراهم کننده بستر رشد هر شخص به صورت جداگانه باشد.


🆔 @ghodsiansch

#مدرسه_زندگی
#تحول_خواه
#تربیت_محور