آموزش مجازی طینت
1.97K members
545 photos
50 videos
35 files
63 links
کانال رسمی سایت طینت
اخبار و اطلاعیه های سایت همراه با ارائه دوره های آموزشی مختص انتشار در تلگرام
.
سایت: tinat.ir
.
اینستاگرام: instagram.com/tinat.ir
.
طینت؛ ارائه دهنده دوره های مجازی آموزش معارف قرآن به صورت کاملا اختصاصی
Download Telegram
to view and join the conversation
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۰۵
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«عظمت پیامبر اکرم»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه پنجم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۰۶
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«کلام الهی»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه ششم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 دوره #ماه_مبارک_رمضان

🔸 استاد دکتر دولتی
🔸ادامه جلسات در کانال رواسی
🔻🔻🔻
@rawasi_channel

💎 دوستان خود را دعوت کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۰۷
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«دیده شدن اعمال توسط رسول الله»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه هفتم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۰۸
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«واجب الاطاعه بودن پیامبر»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه هشتم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۰۹
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«معیار رضا و سخط الهی»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه نهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۰
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«لزوم وصایت رسول اکرم»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه دهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۱
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«نشان وصایت و پایبندی به آن»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه یازدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۲
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«نهی عقلی تصرف در ملک غیر»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه دوازدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۳
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«احکام دین؛ الطاف الهی»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه سیزدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۴
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«زیبایی ارتباط با خدا»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه چهاردهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۵
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«ایمان دوست داشتنی است»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه پانزدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۶
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«امام؛ محبوب قلبها»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه شانزدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۷
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«انسان فقیر ذاتی است»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه هفدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۸
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«فقیر، بنده است»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه هجدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۱۹
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«عقل و اختیار»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه نوزدهم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۲۰
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«بلا و مصیبت برای مؤمن»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه بیستم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۲۱
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«صبر در برابر بلا»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه بیست و یکم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
جهانشناسی قرآنی - جلسه ۲۲
@tinat
📌 دوره آموزشی #جهانشناسی_قرآنی
«اجروپاداش الهی برای صبر»

🔸 دکتر دولتی
🔸 جلسه بیست و دوم

💎 این دوره را در کانال طینت پیگیری نمایید
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/BUY3RzvlJs6UPlu8TjoS3g
💠 منتشر کنید
Audio
📌‍ محوریت پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) در خلقت

🔖مجالش شب های محرم
📅 19 شهریور 1397 [شب اول]


▪️فایل صوتی شب های دیگر را از کانال رواسی پیگیری کنید:
@rawasi_channel