🔱 Tandis Aria 🔱
4 subscribers
10 photos
1 video
Download Telegram
Channel created
بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”
شما یادتون نمیاد یه زمانی فیلم دیدن هم ممنوع بود😁

اون زمان داشتن دستگاه ویدئو جُرم بود مثلِ مواد مخدر، الکل و.... شب جمعه به شب جمعه بزرگای خونه مثلِ دزدا با یه ساک میرفتن درِ خونه ی ساقیِ فیلم و ویدئو! ویدئو رو برای یک شب کرایه میکردن و از کوچه پس کوچه میاوردن خونه! حالا حدس بزنین چه فیلمایی باش میدیدیم؟ صمدآقا آرتیست میشود، ملکه مارها با هنرمندی شیشی کاپور! خیلی ویران بودیم خلاصه😂

 
در اهرام مصر نوشته اند؛ اگر برده ای مریض شد گردنش را بزنید
در دیوار چین برده ای که بیمار میشد را لای دیوار میگذاشتند
اما در تخت جمشید مزد دریافت کرده و بیمه میشدند!

#کوروش‌بزرگ🕊
سه حرف آخر کوروش :
1 - سه حرف آخر کوروش :
1 - تابوتم را پزشکان حمل کنندتا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلو مرگ را بگیرد .

2 - تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد.

3 - دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت


🔱 Tandis Aria 🔱


و چقدر زیباست حرف زرتشت که میگوید:

ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم
و آنقدر آتش داشتم تا بهشت را میسوزاندم
که مردم خدا را برای خودش بپرستند
نه برای بهشت و جهنم...!!!!!!!!!!ر
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ : ﮐﻠﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦ!

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ : ﻣﺴﯿﺤﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ!

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ : ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ!

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ: ﺑﻮﺩﺍﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦ!

ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ :
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺮﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﮑﻨند....

این جوک نیست . خنده دار نیست. درده
من ایرانی
نیستم
چون بجای
درود
میگویم سلام و بجای بدرود
میگوییم
خداحافظ
*
من
ایرانی
نیستم چون روز کوروش بزرگ
را
نمیدانم (7 آبان ) چون این روز
فقط در
تقویم کشور من ثبت نشده
است
*
من ایرانی
نیستم
چون عربها
به من آموختند به خوراک
بگوییم
غذا،در حالی ک خودشان به
ادرار شتر
میگویند غذا و من هم
تکرار
میکنم
*
من
ایرانی
نیستم چون عربها به من
آموختند
برای شمارش خودمان بجای
تن از نفر
استفاده کنیم که واحد
شمارش
حیوانات است
*
من
ایرانی
نیستم چون عربها به من
آموختند
که بجای گفتن واق واق سگ
بگوییم
پارس که نام وطنمان است
*
من ایرانی
نیستم
چون عرب
ها به من آموختن دیوث یک
صفت زشت
است, در حالیکه نام یکی از
سرداران
ایرانی بوده که درحمله
اعراب به
ایران تعداد زیادی از
سربازان
عرب را به هلاکت رسانده
است
.
من
ایرانی
نیستم چون
اعراب بمن آموختند
بگویبم
شاهنامه آخرش خوش است چون
در آخر
شاهنامه ایرانیان از اعراب
شکست
میخورند
*


من
ایرانی
نیستم چون بجای نشر و کپی
این مطلب
بیخیال از کنار آن گذر
میکنم
عاشق این متنم... 👇


👈زمانی که عرب ملخ میخورد .... کورش به هرکس به اندازه خانواده اش گندم میداد ... ( یعنی عدالت )

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب در بیابان بز میچراند.... کورش نیمی از دنیا راگرفت....( یعنی حکومت )

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب دختر را ننگ میدانس .... کورش به بانوی ایرانى احترام میگذاشت ....ص
( یعنی مردم پرستی )

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب را " ام جهل" میخوادند ....
شاه کشور من اولین منشور حقوق بشررا نوشت..!!
( یعنی هنر )

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب چوب میپرستید ... کورش نیمی از دنیارا یکتا پرست کرد ... ( یعنی وحدت )

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد .....
کورش بزرگ برای دختران پارس دانشگاه ساخت..!!!!!
( یعنی عشق )

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب در چادر بود ... کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت..!! ( یعنی عظمت )


به این متن توجه کنین 👇

اي عربستان به گوش باش
خلیج مرا گر بخوانی عرب ..
اگر حد خود را ندانی عرب ..
اگر قصد توهین به ایران کنی ..
خیال اهانت به شیران کنی ..
به خون شهیدان ایران قسم ..
به هرذره از خاک ایران قسم ..
به چشم تر مادران دلیر ..
پدرهای با غیرت همچو شیر ..
به کوه دماوند و الوند مان ..
به زاینده رود و به اروند مان ..
به تاریخ و فرهنگ پر افتخار ..
به ایران همواره در اقتدار ..
به اینها که گفتم قسم می خورم ..
به کورش به رستم قسم می خورم ..
قسم می خورم من به اسفندیار ..
به زرتشت و مانی و بر مازیار ..
به این پسرهای با عزت و افتخار ..
به پاکی هر دختر از این دیار ..
اگر قصد توهین به ایران کنی ..
خیال اهانت به شیران کنی ..
زمین و زمان را به هم می زنیم ..
نظام جهان را به هم می زنیم ..
تمام وجود تو را می دریم ..
نشان تو را از جهان می بریم ..
پشیمان از این کرده ات می کنیم ..
به ایرانیان برده ات می کنیم ..
به پیشینه ی خود نگاهی بکن ..
نگاهی به تاریخ ، گاهی بکن ..
به صحرا ملخ خوردنت را ببین ..
چو حیوان علف خوردنت را ببین ..
به جز کشتن و غارت و مستی ات ..
نداری به تاریخ و در هستی ات .

🔱 کانال تندیس آریا 🔱
میدونی مشکلشون اینه که میخوان گذشته مارو حذف کنن
تفاوت خرمشهر و دبي در دو برهه زماني ...