تجهیزستان | فروشگاه اینترنتی تجهیزات صنعتی و موتورخانه
61 subscribers
556 photos
18 videos
9 files
700 links
فروشگاه تجهیزات صنعتی و تاسیساتی
https://www.tajhizestan.com
Tajhizestan@gmail.com
Instagram.com/tajhizestan
02166314461
📱09127073110
🌐09128504472
Www.clicksanat.com
Www.aftilar.com
Download Telegram